Loftbod i Sälbuo, tidigare på Ippis gård (Israels) i Forsgärdet
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2010

Boden sådan den såg ut på sin nya plats i Sälbuo den 1 augusti 2010.

I samband med att gården såldes 2009 flyttades loftboden från Ippis gård (Israels) i Forsgärdet, 60.49503, 14.79261 till Sälbuo, 60.44783, 14.77786. Boden omtalas av K-E Forsslund (Floda: Med Dalälven... Del II, bok IX, 1928. ss. 61 f.):

Lofthärbret är desto ståtligare (fast med nytt tak och flyttat, det stod förr med portlider mot vägen). Av präktigaste timmer, med 3 dörrar neri (en parbod och en enkelbod), 2 på övra botten inom svalgångens höga stavskrank och krusade stolpar; 4 härliga, rikt krusade låsskyltar av gammal typ, snarlik en yxa, stilfulla nycklar, formligt konstsmide; samt invändigt rika förråd av kläder och märken efter balkar för sädeslårar. Israelssläkten har sitt namn efter stamfadern kyrkoherden i Floda Israel Nassenius, f. i Nås 1619, av vars barn "flere stadnade i bondeståndet"; Samuel blev bofast i Floda, Anna (1652-1739) blev 1675 gift med kyrkvärden och sexmannen Hans Christophersson i Forsgärde (f. 1646).

Boden är byggd med rännknutar och sexkantskallar. Förutom syllstocken, som tycks vara en yngre återanvänd stock, och taket, som är utbytt flera gånger, senast i samband med flytten, ser hela boden enhetlig ut. Den saknade helt dymlingar mellan stockarna, förutom högst upp i röstet (muntl enl. ägare). Det finns vissa flyttningsmärken, men inte särskilt tydliga. Förutom flytten som Forsslund nämner, är det troligt att den också flyttats i samband med den stora översvämningen 1764 då större delen av Forsgärdets by flyttades. En tradition finns att den kan ha medföljt Israel Nassenius från Nås (munt. ägaren), men detta förefaller dock mindre sannolikt. Årtalet 1618 är skrivet med rödkrita på ett ställe som bara syns då det är nerplockat (muntl ägaren). Bambergs skall ha bedömt att den var från 1500-talet.

Den 1 augusti 2010 tog jag med tillväxtborr (5 mm) ut sammanlagt 13 prover ur loftboden. Då den nedre vänstra kammaren är mindre djup än de övriga, så är "C-väggen" delad på nedre plan. Jag kallar de båda väggar som därmed bildas för "Ca" och "Cb". "A" avser dörrsidan, och "B", "C" och "D" avser ytterväggarna medsols och "E" avser mellanvägg(arna). Prov togs i följande stockar:

Stock prov       Mätta årsringar
Cb3 Ippi01 1342-1540
Cb4 Ippi02 1353-1539
Cb5 Ippi03 1369-1540
Cb6 Ippi04 1268-1531 (+8 omätta → 1539)
Cb17 Ippi08 (odaterat, p.g.a stört tillväxtmönster)
Cb18 Ippi09 1363-1502
Cb19 (översta) Ippi10 1236-1504 (+>25 omätbara → ca 1530)
E3 Ippi05 1372-1539
D21 (i röste) Ippi11 1314-1533
Mellangolv nr 4 från D-vägg   Ippi07 1411-1541
Mellangolv nr 7 från D-vägg   Ippi06 1404-1541
Takås Ippi12 1332-1533
Lös stock Ippi13 1338-1537

Av dessa är alla utom de från mellangolvet vackert skavda, vilket medför att de saknar vankant. De båda golvstockarna är därför de enda som kan dateras exakt, och de visar sig båda vara fällda vintern 1541/42. Dessa är något mer frodvuxna än väggtimret. Alla övriga stockar har yttersta bevarade årsring från 1540 (2 fall) eller tidigare. Den rimligaste tolkningen är att allt timmer fälldes vinterhalvåret 1541/42, och att boden därför troligen timrades upp 1542, men utifrån det dendrokronologiska resultatet det kan det dock inte uteslutas att väggtimret skulle kunna ha fällts redan föregående vinter, 1540/41.

I övrigt noteras att den lösa stocken är en ursprunglig del av boden, och om möjligt bör sättas tillbaka på sin ursprungliga plats.

Parbodens mellanvägg saknas. Väggarna E och Cb och ändarna av de anslutande stockarna i Ca syns på bilden.
Forsslund 1920.
Baksidan.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Korrelationsvärdena mot referenserna är inte överväldigande, men genom samstämmigheten och provens längd, är dateringen ändå helt säker:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available samples in ippi.fil and
ref: se007+SödraDalarna.
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,66 15,48  305  based on 13 members
Ippi11a  0,60 11,13  218  1533 D21 (Röste, tredje uppifrån). +del, sp=84
Ippi02a  0,58  9,74  186  1539 Cb4, sp=55
Ippi06a  0,52  6,99  137  1541 Mellangolv, planka 7 från D-vägg. vk. sp=70
Ippi09a  0,51  6,90  139  1502 Cb18 +>25 omätbara
Ippi05a  0,48  6,99  167  1539 E3, sp=90?
Ippi01a  0,47  7,41  198  1540 Cb3, sp=96
Ippi03a  0,47  6,85  171  1540 Cb5, sp=71
Ippi12a  0,45  7,17  200  1533 Takås. sp=57
Ippi04a  0,44  7,68  252  1531 Cb6, +8 (osäkra p.g.a spricka.)
Ippi07a  0,41  5,14  130  1541 mellangolv, stock 4 från D-vägg. Vk. sp=48
Ippi13  0,37  5,64  199  1537 Lös stock/planka som legat framför boden. +0.5, sp=85
Ippi10a  0,34  5,81  268  1504 Cb19 (mot taket), sp=60 (hunger)

Ippi10b  0,41  3,42  59  1295 (provets fortsättning mot utsidan)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430
2 1 0.2 0.1 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550

Length=0 Location=Parbod från Ippis i Forsgärde, nu Sälbuo, Floda sn COUNTRY=Sweden Elev=250m EarthCoord=6030N1448E Name=T. Axelson SPECIESCODE=PISY SPECIESNAME=Pinus sylvestris

———— Ippi09a, 1362–1502, Cb18 +>25 omätbara (Se bild 4.3 MB)
———— Ippi10a, 1235–1504, Cb19 (mot taket), sp60 (hunger) (Se bild 4.3 MB)
———— Ippi04a, 1267–1531, Cb6, +8 (osäkra p.g.a spricka.) (Se bild 7.7 MB)
———— Ippi11a, 1313–1533, D21 (Röste, tredje uppifrån). +del, vk84 (Se bild 4.3 MB)
———— Ippi12a, 1331–1533, Takås. sp57 (Se bild 4.3 MB)
———— Ippi13, 1337–1537, Lös stock/planka som legat framför boden. +0.5, sp85 (Se bild 1.3 MB)
———— Ippi02a, 1352–1539, Cb4, sp55 (Se bild 7.7 MB)
———— Ippi05a, 1371–1539, E3, sp90? (Se bild 7.7 MB)
———— Ippi03a, 1368–1540, Cb5, sp71 (Se bild 7.7 MB)
———— Ippi06a, 1403–1541, Mellangolv, planka 7 från D-vägg. vk. sp70 (Se bild 7.7 MB)
———— Ippi07a, 1410–1541, mellangolv, stock 4 från D-vägg. Vk. sp48 (Se bild 4.3 MB)