Huvudsida - Några daterade objekt - Nytt


Dendrokronologiska noteringar av Torbjörn Axelson


Två ekprov från Linköping (2009-03-14)
Redan som gymnasist i början av 1980-talet lockades jag av dendrokronologin, och jag samlade på mig några få prov från stubbar. Mer än så blev det inte då, och när dessa prov långt senare återfanns, kunde jag konstatera att de flesta var helt utan värde. Två bitar tagna från två olika, några år gamla, större ekstubbar nära Hackefors sluss i södra Linköping (), visade sig dock vara användbara. Dessa finns nu uppmätta i HkfQ.rwl (Även vår och höstved finns uppmätta i HkfQ.zip). Mätvärden finns för perioden 1856-1978. Serien passar bra mot främst Öland (egen) och Bohuslän.
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references and HkfQ.d12
dated to 1978 with corr >= 0,32 and with overlap >= 119
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,52  6,72  122  based on 4 members
OlandQUR  0,47  5,79  122 Central Öland (july 2008)                         QUSP
CHRISTEN  0,42  5,08  122 Bohuslän, SE, Christensen & Havemann (ITRDB udda format)          QUSP
BrVQCr   0,35  4,04  119 Bråthen: Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975 (RAÄ 1982:1) QUSP
POLA006_  0,32  3,72  122 T. Wazny, EAST POMERANIA, Poland (ITRDB)                  QURO

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

HkfQ 1 Hackefors sluss, Linköping QURO HkfQ 2 Sweden Oak 40m 5823N1542E 1856 1978 HkfQ 3 T. Axelson HkfQ #### 58º23'1"N, 15º41'54"E
———— HkfQ2a1, 1856–1948,
———— HkfQ2a, 1856–1970, fler ringar ytterst, men mycket tunna och otydliga
———— HkfQ1a1, 1883–1978,
———— HkfQ1a, 1883–1978, +vår & början av sommarring (sommaren 1979)