En kvarn i Löts socken 2012

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, dec 2012
Kvarnen öster om Mörby 2012, väl värd en upprustning!

Den 2 augusti 2012 åkte jag runt och tittade på en del av kvarnarna i Löts socken. Första kvarnen jag stannade vid är den som ligger ett par hundra meter öster om Mörby, .1 Jag tog med tillväxtborr (5 mm) prov ur kvarnstubben, varvid borret dessvärre gick sönder, och endast ett ca 16 cm långt prov kunde tas till vara. Detta prov borrades genom kvarsittande bark och har därmed vankant. Provet har 94 ringar, varav 17 i splint, och kan dateras till vintern 1733/34 (eller möjligen sensommar 1733).2 I kvarnen finns inskuret årtalet 1744, vilket alltså är tio år yngre än kvarnstubbens ålder, och avser därför rimligen inte kvarnens byggnadsår. Med endast prov ur stubben kan man förstås inte veta om kvarnen är byggd av nya delar eller ihopplockad, men det faktum att bark finns kvar på både stubben och minst en av stubbstöttorna, är en indikation på att kvarnen är byggd av nya delar och inte flyttad. Trots att sadel mellan stubbe och brostockar saknas har hjärtstocken en pånaglad bit mot stubben, kanske 2-3 tum tjock (uppskattning baserad på foto utan skala). Möjligen har man huggit ur brostockarna, för att återfå jämn gång mot stubben, istället för att på sedvanligt sätt lägga dit en sadel.

Noter

1. I kvarninventeringen 2006 (opubl.) har den nr 3 (Löt)
2. Mycket bra korrelationsvärden mot OlandQUSP-referensen (corr=0.70 och t=9.3, prop2yrs normalisering)

Del av hjärtstocken med årtalet 1744.
Stubbe, stöttor och brostockar. Notera barkresterna på både stubbe och stöttor - ett indicium på att kvarnen inte flyttats.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

KvK 1 Stubbe i kvarn 3, Löts sn, Öland QUSP KvK 2 Sweden Quercus 20m 5654N1650E 1640 1733 KvK 3 T. Axelson
———— KvLt30a, 1640–1733, vk, sista kanske ofullst