En kvarn i Norra Möckleby socken 2014

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, 2014 (uppd. 2021)
Kvarnen 2014, väl värd en upprustning!

Den 31 juli 2014 tog jag mig före att besöka en kvarn i Bröttorp, Norra Möckleby, vid vägen mot Färjestaden, ca 1 km väster om vägskälet, 56.65188, 16.65901. Kvarnen är i dåligt skick, men en renovering är planerad redan i augusti 20141. Då jag blivit uppmärksam på detta vällovliga initiativ, ville jag gärna bidra med en datering. Jag tog därför med tillväxtborr (5 mm) prov ur kvarnstubben, stubbstöttan mot väster och den högra/sydvästra brostocken. Alla tre proven ger goda korrelationsvärden mot min ölandsreferens för ek.2 Splintved finns på alla proven, och vankant troligen på provet ur brostocken, som ju suttit mer skyddat. Detta prov slutar med vårveden från 1759 - trädet är alltså fällt sommaren 1759.3 De andra har yttersta bevarad ring från 1748 respektive 1752, men inget hindrar att också dessa kan vara fällda vid samma tid.

Splintvedsdiagrammet visar att alla stockarna kan vara fällda 1759 eller 1760

På hjärtstocken finns följande inskrifter (så vitt jag kan tyda): "DEÄNA KVARN ÄR ?? BYD ANO 1760 INZ L:PD" och "1884 24/5". Det angivna årtalet 1760 kan alltså bekräftas genom den dendrokronologiska analysen. Åtminstone brostockarna är från ett träd fällt sommaren före, och de övriga undersökta virkena kan vara samtida. Jag kunde inte heller se några andra tecken på mer omfattande ombyggnad eller återanvändning.

Noter

1. Byggnadsvårdsföreningen, byggnadsvårdsläger sommaren 2014, Bröttorps kvarn (pressmedelande 15 maj 2014)
2. NMby12 och NMby13 ingår i ITRDB:SWED339
3. Ett mätfel gjorde att det i den första verisonen som låg ute fram till oktober 2021, beklöagligtvis felaktigt stod "fällt sommaren 1760".
4. Stubbe
5. Stubbstötta, väster
6. Brostock höger


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in NMby01.fil and swed339 (without the NMby01... samples)
dated to 2004 with corr >= 0,60 and with overlap >= 90 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,71 15,02  228  85  based on 3 members
NMby013  0,72  9,87  90  15  1668-1758 +sommar
NMby012  0,62  8,28  112  41  1640-1752 +>0 (vittrad) (=splintgräns?)
NMby011  0,60 11,07  218  57  1530-1748 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

NMby01 1 Kvarn, Bröttorp, N Mökleby sn, Öland QUSP NMby01 2 Sweden Quercus 5639N1640E 1530 1759 NMby01 3 T. Axelson
———— NMby011, 1530–1748, Stubbe, sp=9?, +0.5 omätt (Se bild 11.3 MB)
———— NMby012, 1640–1752, Stubbstötta västra, +>0 (vittrad) (=splintgräns?) (Se bild 11.3 MB)
———— NMby013, 1668–1758, Brostock höger, sp=10; +sommar (Se bild 11.3 MB)