OBS! Vissa omtolkningar (jan 2003) har skett beträffande gårdarna märkta A, B och Q under 1600-talet. Olof Matssons gårdsplats, som överges omkring 1785, är okänd, och torde inte, som tidigare antagits, vara identisk med Q. Läs här och här!
Version 4. (jan. 2003)

Ovanmejdan-Handbacken-Forsens invånare enligt Floda församlings husförhörs- och nattvardslängder 1664-1806,
med angivande av gårdsbeteckningar enligt storskifteskartan 1813. En skiss av denna finns till höger - använd rullningslisten!

Övriga tillgängliga dokument, bl a utförligare utsnitt av storskifteskartan och en påbörjad beskrivning, gård för gård.

Längderna följes vertikalt, medan gårdarna följes horisontellt i tabellen.

Var uppmärksam på bokstavsbeteckningarna som står före varje hushåll.
Den motsvarar det littra, som gården får på storskifteskartan.

Är bokstaven inom parentes, markerar det att hushållet i senare längder kan identifieras på motsvarande gård,
men att det vid tiden för aktuell längd inte klart kan sägas om de flyttat dit ännu (i bland är det även uppenbart att de inte gjort det).

Är bokstaven försedd med"?", så innebär det att hushållet sannolikt är tidigare ägare till gården,
före ett övertagande av den familj, som kan följas till storskiftet.

Om du vill följa en gård från storskiftet och bakåt, så rulla åt höger så långt det går, och följ den aktuella gården (bokstaven), längd för längd åt vänster.

Avskrifter av Floda församlings husförhörslängder, 1664-1806 Ovanmejdan, Handbacken, Forsen, synoptiskt uppställda
Tabellen är stor, så det tar lite tid att ladda ner den! Ha tålamod!


  1664 1666 1669 1671 1672 1677 1683 1684 Examen Catecheticum 1689 Nattvardslängd 1696-1707+ 1716 Åfwanmegdan 1732-42 Åfwan-Mejdan 1744-50 Åfan-Mejdan1751-57 Ofwanmejdan1758-1765 Åfvan Meijdan 1768-75 Ofwanmeijdan 1775-1784 (2.Skriftelaget) Ofvanmeijdan 1785-1794 (2.Skriftelaget) Ofvanmeijdan 1795-1805 (2.Skriftelaget) Ofvanmeijdan 1806-15?
O

V

A

N

M

E

J

D

A

N
                                                     (H) 1 Eric Pärsson 1719
H Anna Andersdr 1715
Mor Brita Ersdr. 1690död 1762
d Brita1751
d Kerstin 1758
               
    A Olof Hansson
hust
s Hans
d Carin
    A Oloff Hansson
h
s hans

hust
A Olof Hansson
h Anna Olsd
s Hans
s Jöns
d Anna
sonhust Marit Pärsd.
A Obyt?Olof Hansson
h Anna Olsd
s Hans
h Marit pärsd

s Jöns
l.p Ingebor Pärsd
dd Anna And
A h Anna Olssd
s Hans olsson
sonhust Marit pärsd

s jöns Olsson
dottdottern Anna And.
A h Anna Olofsd 1614
s Hans Olofsson 1650
shust Marit pärsd 1650
d Anna 1677
d Karin 1680
s Olof 1682

s Jöns Olofsson 1658
sonhust Marit Mattsd.
dottdottern Anna And. 1666
A h Anna Olsdotter 1614

Jöns Olsson Knipe 1658
h Marit Matsdotter
    A(NG)
ÄMarit Mattsd. 1664
s Olof Jönsson 1688
h. Brita Ersd. 1688

s Eric Olsson
sJöns Olsson
sOl Olsson
sHans Olsson
A


(NG)
Olof Jonsson 1688
h. Brita Ersd. 1688
moder h Marit 1664
son Erich 1712
h Marit P. 1707
d Karin 1725
d Marit 1728
s. Jöns 1731
A 6. Olof Jonsson 1688
h Brita Ersd.
mod Marita 1664 död1748
d Karin 1725 bortgift (1748)
d Marita 1728
s Jöns 1731Swag.
A 6 Olof Jonsson 1688
h Brita Ersd 1688
d Marit 1728
s Jöns 1731
h Brita Ersd? 1723
måg Erik Jonsons 1727
h Marit Olsdotr 1728
Jon, Olof 1758
s Ol Ers. 1753 död
ss Olof 1754
sd Brita 1756
d Karin 1758
A 2Olof Jönsson 1688 d.1764
H.Brita Ersd. 1688 d.1761
s. Jöns Olsson 1731
sh Brita Ersdottr 1723
ss Olof 1754
sd Brita 1756
sd Karin 1758
ss Erik 1761d.1763
dAnna Jönsdr 1764 d.1765 (vems?)
A 1 Jöns Olsson 1731
hu Brita Ersd 1723
s Olof 1754
h Brita(inklämt)
s Jöns(inklämt)
d. Brita 1756 (Bortgift)
d. Karin 1758
Jöns Olsson
A 1a Jöns Olsson 1731 12/1 g.1753 11/11 döf
h Brita Ersd. 1723 Källb. d.1777 18/1
s Olof 1754 6/9 g.1779 24/10
d Brita 1756 24/4 Bortg.t. Biörbo 1779
d Karin 1758 2/9 g.1784 22/8
b H Brita Anddr 1757 21/12 Björbo
s Jöns Olsson 1779 24/12
Anders 1782 mars, d.1784
A 1 Jöns Olsson 1731 12/1 Ofv.M g.1753 11/11 döf
s. sold. Olof Jönss Urväder 1754 6/9 Ofvm. g.1779 24/10
h Brita And.d. 1757 21/12 Björbo
s Jöns 1779 24/12 Ofvm.
s Anders1784 juli död 1789
s Eric 1787 3/11
d. Brita1791 9/9
d Karen 1794 17/4
måg Eric Olsson 1756 24/1 Handb. Fl. Handb.
H Karin Jönsdr 1758 2/9 Åfvanm.g.1784 22/8
d Brita 1784 10/11 Ofvanm. död 1786 20/10
d. Brita 1788 22/4 Ofvanm.
s Eric 1790 11/6 Ofvanm.
d Karin 1793 19/2 Ofvanm.
A 1 Soldaten Olof Jönss Urväder 1754 6/9 Ofvm. g.1779 24/10
h Brita Andersdotter 1757 21/12 Björbo
s Jöns Olsson 1779 24/12 g.1802 24/10
s Eric 1787 3/11
d. Brita 1791 4/9
d Karin 1794 17/4
s Anders 1799 17/1
???? Karin
H Anna Ersd 1772 10/12 Handb. g1802 24/10
d Brita 1803 5/3 Ofv.m.
s Olof 1805 10/11
Fadren Jöns Olsson 1731 12/1 g1753 11/11 död 1801
A 1 Soldaten Olof Jönss Urväder 1754 6/9 Ofvm. g.1779 24/10
död h Brita Andersdotter 1757 21/12 Björbo d 28/8 1813
döds Eric 1787 3/11
d. Brita 1791 4/9
d Karin 1794 17/4
s Anders 1799 17/1

s Jöns Olsson 1779 24/12 g.1802 24/10
H Anna Ersd 1772 10/12 Handb. g1802 24/10
d Brita 1803 5/3 Ofv.m.
s Olof 1805 10/11
död Anna 1810 21/9 d 12 okt 1815?
                                                     ? 3b Eric Ersson 1731
h Kierstin ? 1722?död 1768
s Erik 1755
d Kierstin 1759
d Karin 1761
H uteslutes hörer til Handback v.p. 21,N5
2. Eric Persson 1719
H Anna Andersd. 1715
m Lars Ersson 1744
D Hust Brita Ersd. 1751
m Eric Olsson(blyerts)
H Kierstin
Anna 1771 d.1775
Brita 1775 17/2
3
            
B U Olof Olsson
hustr
d Marit
d Anna
s Erich
s Olof
B U Olof Olsson
hustr
s Erich
s olof
d Brita
d Anna
B u Oloff Oloffsson
hust
s Erich
d Anna
s Olle
B Olles Oloff
hust
s Erich
B U Oloff Olsson
H Karin Hindrsd
s Erich
s Olof
l.pig Anna Larsd.
leypig Karin Nilsd
brorsd. Marit Nils
B Oloff Olsson nämb.man
h Karin hindersd
s Erich
s olof
Marit Nilsd
brodhers dott h Ingebor Johansd
B h Karin Hindersd
s Erich olsson
sonhust Brita Ersd
l.p Brita Larsd
B h Karin Hindersd 1618
s Erich olsson 1648
sonhust Brita Ersd 1660
l.p Brita Larsd
B h Karin Hindersdott 1618
s Erich Olsson 1648
sh Brita Erichdotter 1660
Leypiga Kerstin Larsd 1670
  Det blad som omfattar Gåsholmen och de första gårdarna i Ovanmeidan saknas i längden. B pig. Marit Jönsd.
Christoph Ersson
Christopher Erichsson
h Brita Ersd.
s Erich Christopherson 1708

d Brita Christophersd gift i Svediebyn
d Maria Christophersd
d Christina Christophersd
B U Christ Erson 1675
H Brita Ersd 1678
s Erich 1708
h Marit Jönsd 1713
Joh.Joh.1000R 1702 Bortrymd (1733)
h Maria 1704
P. Karen Ersd vid Ers erson i Björbo (här 1733)
P Brita 1711Bort (1733-36)
Joh Jons 1759(1734-36)
Anna And. 1726
P Karen Persd vid Erk Erss på Östra sidan Biörbo
P Anna Jons 1716
ss Pers 1730
P Anna And vid And Pers i Sunnanby
ds ???? 1733
B 7 U Christopher Ersson 1675
h Britta Ersdotter 1678
up1 s Erich 1708
h Marit Jönsdotter 1713
d Christin Ersd. 1741
s Christopher Ersson 1743
fl???? anna Andersdott 1726
ds Erick 1729
ds Christopher 1733
Pig Anna Andersd.1724-47
s. Jöns Ersson 1748
B 7.Christof Ersson 1675 död 1756
h Brita Ersd 1678
s Erich 1702 död 1753
h Marit Jönsdott 1713
d Kerstin Ersd 1741
s Christopher Ersson 1743
d? Olof ???
s Jöns? Ersson 1748död1751
Erics 1753
son Erik Ersson 1753 död 1754?

???
Anna ???dr
mycket svårläst på flera ställen
B 3a Ä. Marit Jönsdr 1713 Christopher Ers. ä
sv.m Brita Ersdr 1678 död 1763
d Kerstin Ersd. 1741död 1764
s Christopher 1743 död 1764
s. Eric 1753
måg Jonas Larss? 1740 död 1764
B 2 Ä.Marit Jönsdr1713 Xstoph:Ers ä
s. Eric, blind 1753
h. Brita Larsd. 1754kommer 1775
Lars, Kerstin
B 2 Eric Ersson 1753 27/3 g. 1774 26/12
H Brita Larsd. 1754 12/1 Björbo
mod. Marit Jönsd 1713 Tallriset
s Eric 1775 27/11
Lars 1779 16/9
Kerstin 1782 17/9
B 2 Eric Ersson 1753 27/3 Ofv.m. g. 1774 26/12 blind
H Brita Larsd. 1754 12/1 Björbo
mod. Marit Jönsd 1713 olsm.d Tallriset. Eric Christophers änka
s Eric 1775 27/11 Ofvm.
Lars 1779 16/9 Ofvm.
Kerstin 1782 17/9 Ofvm.
Brita 1785 24/12
B 2 Eric Ersson 1753 27/3 g.1774 26/12 blind
H Brita Larsd.1754 12/1 Björbo
s Eric1775 27/11 Ofvm. till Holsåkern
s Lars 1779 16/9
H d Kerstin 1782 17/9 g.?
d Brita 1785 24/12 död 1805
Lars Larsson 1778 5/12 Björbo
mod. Marit Jönsd 1713 olsm.d Tallriset Eric Christophers änka död1795
B Eric Ersson 1753 27/3 g.1774 26/12 blind
H Brita Larsd.1754 12/1 Björbo
3 Lars Ersson 1779 16/9 (skrefven för Husbonde)

mågen Lars Larsson 1778 5/12 Björbo
död H Kerstin Ersd. 1782 17/9 g.1805 d 27 aug 1814
död s Lars 1806 28 apr död 13/5 1807
Karin 1808
son Lars 1811
död Brita 1814 26/4 död 1815
D,(H) Anders Jonsson
hustr
d Karin
d Anna
D,(H) Anders Jonsson
hust
d Karin
d anna
D,(H) u Anders Jonsson
hust
s jon
d anna
D,(H) u Anders Jonsson
hust
s jon
s Christoph
D,(H) UAnders Nilsson Joensson (ändr fr. Nils. t. Joens.)
d Anna
hAnna Christoph.
s Joen
s Christoph.
d Brita
D,(H)
h Anna Christophersd
s Joen Andersson

s Christoph And
s Erich And
d Brita And
(H)
h Anna Christofersd
s Joen And
(H) h Anna Christofersd 1624
s Joen Andersson 1653
sh Karin Erichsdotter
(H) h Anna Christophersd 1624
s Joen Andersson 1653
sh Karin Erichsdotter
    (H) Pähr Jonson1691
h Brita Ersd.1690
s Erich Pärsson1719
(H) Pär Jönson 1691död 1740
H. Brita Persd. 1690
S. Erich 1719
Sh Anna Andersdotter 1715
(H) 8 Ä Brita Ersdotter 1690 Per Jonssons änka
s. Erich 1719
sh. Anna Andersd. 1715
s. Per Ersson 1746
(H) 8 Brita Ersd. 1690 Per Jonss änka
s Erik Persson 1719
sh anna and.d 1715
s Per Ersson 1746 död 1754
d Brita 1751
d. Kerstin 1758
                  
                        D,(H) s Christofer And
sonhust Marit Mattsd
s Erich And
D,(H) s Christofer And.sn 1658
h Marit Mattsdotter 1652
d Anna 1683

s Erich Andersson 1666
h Anna Ersdott
D s Christopher Anders 1658
sh Marit Matsdotter 1652

s Erich Andersson 1666
sonhust Anna Ersd
D Christopher Anders 37
h Marit Nilsdott 40
s Anders 6
d Anna 12
d Kirsti 2
D
Christopher
Andersson
h Marit Matsd.
s Anders Christor1688
h Carin Nilsd
s Christopher Andersson
D And Christof 1688
h Karen Nielsd 1690
s. Christ 1719
Erich 1723
Anders 1726 död1739
d. Marit 1728
D 9. Anders Kristofersson 1690
h Karin Nilsdot 1690 Sjuklig, ofärdig
s Kristoffer1719 bortg.1775?
s Erick 1723
d Marit 1728
D 9 Anders Christofers 1688
h Karin Nilsd 1690
s Christopher 1719
s Erich And 1723
d Marit 1728
sh Kristin Sacrisd 1728
d Karin 1754
D 4aAnders Christopherss 1688d. 1767
h Karin Nilsdr 1690d.1760?
d Marit 1728 d.1760
4b s Eric Anderss 1723d.1760
4c h Kerstin Zachrisd 1728
d Karin 1754
d Kerstin 1758
d Brita 1760
d Anna 1764
D 3 Ä Kerstin Sacrisd 1728 Eric Anders änka
d Karin 1754 död 1773 16 maj
d Kerstin 1758
d Brita 1760
d Anna 1764 död 1773 13 maj
D 3Ä Kerst. Sacrisd. 1728 12/7 Forsen Er. And.s änka
d Kierstin 1758 16/8
Brita 1760
D 3 H.Kerstin Zacris d.r1728 12/7 Forsen Eric Anders änka
d Kerstin 1758 16/8 åf.m.
Brita 1760
D 3H Kerstin Zacris d.r 1728 12/7 Forsen Eric Anders änka d 1802
d Kerstin 1758 16/8 Ofv.m. ofärdig
dH Brita 1760 g.1795 25/5
soldaten Olof Olsson Slägt 1765 27/12 Björbo g.1795 25/5
s Olof 1796 7/3 Ofvanm d.1796
d Karin 1797 21/5
d Kerstin 1791 24/10d.1800
s Eric 1802 2/3död 1802
D 4 soldaten Olof Olsson Slägt 1765 27/12 Björbo g.1795 25/5
H Brita 1760 g.1795 25/5
d Karin 1797 21/5

Pigan Kerstin Ersdr 1758 16/8 Ofv.m. ofärdig
H


O


L


M


Ä


N


G


E
                                                     C 1 Eric Jonsson 1727
h Marit Olsdr 1728
s Jon och Olof 1758 döda 1758
d. Karin 1760
/E/ På Björbo 2 står överkorsat:
utestutes. detta hushåll står först i Handbacken
2Ä Kierstin Larsd. 1722 Lars Lars ä
måg Pehr Jonsson 1744 27/10
hd Karin 1748
s Lars 1771
Anna 1751
Brita 1754 Bortg.t. Ofwanm
Kiersti
            
(E?) Erich Andersson
hust
s Halfwardt
d Anna
(E?) Erich Andersson
hust
s
d Karin
d anna
(E?) Erich i holmänge
hust
son
d Karin
(E?) Erich i holmänge
hust
son
d marit
d Karin
(E?) gl. Erich And i Holmänge
h Barbro Joensd.
s Nils
d Karin
d Marit
d Ingeborgh
(E?) gl Erich And i holmänge
h Barbro Joensd
s Nils
d Karin
d Marit
d Ingebor
(E?) gl Erich And i holmänge
h Barbroo Joensd
s Nils
sonhust Brita Jöransd
d Karin
dottIngeborg
And Larsson mågen
d H Marit Ersd
(E?) gl Erich And i holmänge 1621
h Barbro Jonsdotter 1616
s Nils 1656
h Brita Jöransd 1648
s Erich 1681
d Karin 1684

Mågen anders Larsson
h Marit Erichsd 1660
d Kerstin 1683

d Karin 1653
Matts Erichsson
(E?) Gl Erich Andersson 21
h Barbro Joensd 1616
d Karin Ersd 1653
s Nils Ersson 1656
sh Brita Jöransd 1648


Anders Larsson
h Marit Ersdott 1660


Mats Ersson
h Karin Olsd
s Erich
(E?) Gl Erich Andersson 80
h Barbro Jonsd 82
d Karin 34


Anders Larsson 37
h Marit Erichdott 35
s Erich 3
d Kierstin 12
d Anna 10
d Bryta 8
d Karin 1(alla barnen med geme.sträck överX)


Bryta Jöransdott 40
söner{Erich Nilsson 14
      {Hans 7
dott. Karin 11
E Jon Jonson1691
h Carin Ersdotter1698
pig Brita Ersd.
pig Anna Ersd
E Joen Jons 1691
h Karin Ersd 1698
d Kerstin1720 död 1739
s Erich 1725
s Jon 1727
s Olof
E Jon Jonsson 1691 död 1751 d. 9 sept
h Karin Ersdotter 1698
s Erich 1726
s Jon 1727
s Olof 1732
s Per 1745
E 10 Karin Ersd 1698 Jon Jons änka
s Erich 1727 bortgift
s Jon Jonsson 1728
h Brita Olsdr 1728
s Olof 1732
s Per 1745
sh Marit Jonsd 1725 (fr 1753)
d Brita? 1754
ss Olof 1754
s Eric Olsson 1756
Olof 1758
d Karin Jonsd 1755 död 1756
? Jon Jonsson 1756
E 2. Jon Jonsson 1728
h Brita Olsdotter 1730
d. Brita 1762 död
m. Karin Ersd. 1698 död 1765
br Pär Jonsson 1756
s. Jon 1756
d Karin 1759
s. Olof 1764
E 1. Per Jonsson, med sit hushåll sid p. 31. No2:
H Karin
Barn Karin Lars
L Lars Änka
D Maria
E 1. Per Joensson 1744 27/10 Handb
h Karin Larsd. 1748 8/11 Biörbo g. 1770 15/7
sv.M Kierstin Larsd. 1722 Lars Lars änka
sväg Anna1751 30/5 bortg.t.Måssel 1780 23/4
sväg Brita 1754 12/1 bortgift til Ofwanmejdan 1774 26/12
sväg Kierstin 1757 16/12 bortgift t. Hagen 1781 9/12
sväg Maria 1760 15/9
d Karin Persd. 1774 13/4
s Lars 1776 17/8
E 1.ÄH Kerstin Larsd. 1722 D.Jub Biörbo död 1790 Lars Lars änka
d Maria 1760 15/9 bortgift t Hagen 1787 11/2
måg Per Jonsson 1744 27/10 Handb
h Karin Larsd. 1748 8/11 Biörbo g. 1770 15/7
d Karin 1774 13/4 Handb.
s Lars 1776 17/8 Handb.
s. Eric 1786 29/7 Handb.
d. Kerstin 1790 19/5 Handb.
Obs! Fel ordning: Den som skrivit om boken, har missuppfattat vem gården kommer ifrån och felaktigt trott den vara från Per Joenssons svärfar och inte från hans egen släkt.
E 1.Per Jonsson 1744 27/10 Handb
h Karin Larsdotter 1748 8/11 Biörbo g. 1770 15/7
d Karin 1774 13/4 Handb.t. Kyrkbyn
s Lars 1776 17/8 Handb. fl.t.pag 3 ???backen
s. Eric 1786 29/7 Handb.
d. Kerstin 1790 19/5 Handb.
E 1. Per Jonsson 1744 27/10 Handb
h Karin Larsdotter 1748 8/11 Biörbo g. 1770 15/7
s. Eric 1786 29/7 Handb.
h. Anna Jönsdr 1784 29/7 Holsåker
s Eric 1810 21/9 d. 4 okt 1812
Karin 1812 30/11
d. Kerstin 1790 19/5 Handb.
dd Karin 1815 24/2 Handb. oägta
                                                          C 2 Eric Jonsson 1727
h Marit Olsdr 1728
måg Erik Jönssonkom 1775? (Karin är15 år)
d. Karin 1760
Olof Jons Änka//d Karin Klent//Per m.(blyerts)
C 2 Eric Joensson 1727 14/11Biörbo (fel.)
h Marit Olsdr 1728 maj Biörbo g.1751 3/11
d. Karin 1760 13/1 g. 1776 20/10
måg Erik Jönsson 1752 16/5
Jöns Ersson 1779 8/8
Karin 1782 24/2
C 2Eric Jonsson 1727 14/11 Biörbo(fel. bör vara handb. skrivfelet torde bero på infl. fr. hust.s föd.ort.) död 1788
h Marit Olsdr 1728 maj Biörbo g.1751 3/11
måg Erik Jönsson 1752 16/5 Gåsh.
h. Karin Ersd 1760 13/1 Handb.g.1776 20/10
s. Jöns 1779 8/1 Handb.
d. Karin 1782 24/2 Handb
d Maria 1787 24/2 Handb.
d Brita 1790 15/9 Handb.
C 2 Erik Jönsson 1752 16/5 Gåsh.
h. Karin Ersd 1760 13/1 Handb. g. 1776 20/10
s. Jöns 1779 8/1 Handb.
d. Karin 1782 24/2 Handb till Biörbo
d Maria 1787 24/2 Handb.
d Brita 1790 15/9 Handb.
? Marit Jönsdr
svm Marit Olsdr 1728 maj Biörbo g.1751 3/11 Eric Jons änka död 1803
C 2 Erik Jönsson 1752 16/5 Gåsh.
h. Karin Ersd 1760 13/1 Handb. g. 1776 20/10
s. Jöns Ersson 1779 8/1 Handb. (Husbonde)
död sh anna Jansdotter 1780 16/9 Björbo 26/10 död 7 A?? 1809
d Karin 1806 3/12
d Cherstin 1809 7/7

d Maria 1787 24/2 Handb.
d Brita 1790 15/9 Handb.
pig Marit Jönsdr
                                                          E/
La
8 Jon Jonsson 1728 ilaka (d.v.s orkeslösa?)
h Brita Olsdotter 1730 (föreg.anm. gäller båda)
Br Per Jonson 1745 Bortgift till Biörbo 1770 15/7
h Karin Larsdr 1748
s. Jon 1756 abc
H Anna Ersd.(blyed Karin 1759 någorlunda (i läsning?)
s. Olof 1764
Pär Jons. son Lars 1771 död 1772
Per Jons. dotter Karin fd 13 apr 1774
1771 och 1772 på 1:a raden, dvs Jon Jons.: i Kong. Barckarö Sn
  comunicent efter attest: Erelii. : d.9 jan1773:
  fått besked med alla barn at gå Bort.
  hemkom d. 21 oct.ejusd. fått å
  nyo besked d. 24 jan 1774. han allena.
    F 3 EO.v. Ofv.
(d.v.s Eric Olsson fr. Ofvanmeidan)
F 3 Eric Olsson 1756 24/1 Handb.
H Karin Jönsdr 1758 2/9 Ofv.m g.1784 22/8
d. Brita 1788 22/4 Ofv.m
s Eric 1790 11/6 Ofv.m
d Karin 1793 19/2 Ofv.m
s Jöns 1795 9/12 Handb.
s Olof 1799 25/5 död 1799
? Karin
F 3 Holms Eric Olsson 1756 24/1 Handb.
H Karin Jönsdr 1758 2/9 Ofv.m g.1784 22/8
d. Brita 1788 22/4 Ofv.m. g. 1811 m Ericc Ersson i Hagen?
s Eric 1790 11/6 Ofv.m
d Karin 1793 19/2 Ofv.m
s Jöns 1795 9/12 Handb.

4 Karin Olsd 1761
                                                     Fc 3 Olof Jonsson 1732
h. Marit Jonsd. 1725
s Jon 1754
s Eric 1756
s Olof 1758
d Karin 1761
s Pehr 1762
d Brita 1767
Fc Felplacerad, sist i handbacken (skrivfel!) Fc 3Ä. Marg. Jonsd. 1725 11/1 Måssel g. 1753 25/3. Ol Joens änka
s Joen Olsson 1754 10/1 bortgift t. Biörbo 1784 7/11
s Eric Olsson 1756 24/1 bortgift t. Ofvanm. 1784 22/8
s Olof 1758 24/9
d Karin 1761 16/4 1784 17/9 besked til Hå--siön i Norrbarcke
s Pehr 1762 18/8
HKarin Jönsdr 1758 2/9 Ofwanm. bortgift t. Ofvanm. 1784 22/8
Fc 34 Ä. Marg. Jons d.1725 11/1 Måssel g. 1753 25/3. Olof Jons änka
a Olof Olsson 1758 24/9 Handb. 1785 7/8
d Karin 1761 16/4 Handb.tj i Norrb.
s Per 1762 18/8 Handb.
H Cath. Jörsd. 1763 27/12 Grangärdet& Långmyra. förstår Swagt
s Olof Olsson 1785 23/9
sEric 1788 1/4 Handb. död 1789
d Anna 1790 11/3 Handb.
d Brita 1792 31/12 Handb.
Fc 4aOlof Olsson 1758 24/9 Handb. 1785 7/8
H Cath. Jörsd.1763 27/12 GränjeLångmyra. förstår Swagt
s Olof 1785 23/9 Handb. fallsjuk
d Anna 1790 11/3
d Brita 1792 31/12 död 92
d Karin 1797 11/9
d. Brita 1800 29/6död 1803

Mod. Marit Jons d. 1725 11/1 Måssel g.1753 25/3. Olof Jons änkadöd 1797
d Karin 1761 16/4 Handb.
s Per Olsson 1762 18/8 Handb. g 1797 5/3
död 1799
h Brita Andersdotter 1771 4/10 Källb g2:a gång 1802 11/4
d Kerstin 1798 30/12 Handb.
Fc 5. Olof Olsson 1758 24/9 Handb. 1785 7/8
H Cath. Jörsd.1763 27/12 Gränje. förstår Swagt
s Olof 1785 23/9 Handb. fallsjuk
d Anna 1790 11/3 gift med Olof Andersson
d Karin 1797 11/9

Olof Andersson 1780 11/3
d Karin 1812
?                                                                         Oa Eric Jansson 1774 4/8 Säfsnäs g 1802 11/4(d.v.s Per Olssons änkas nye man)
s Jan 1803 1/3 död 1803
s Eric 1804 16/3 död 1805
Oa död 6 Eric Jansson Lustig 1774 4/8 Säfsnäs g 1802 24/7
h Brita Andersdotter 1771 4/10 Källb g2:a gång 1802 11/4
d Kerstin 1798 30/12 Handb.
död d Kerstin 1806 29/1 död ??
d Brita 1808 24/9
H


A


N


D


B


A


C


K


E


N
                                            NG? Åfan Meydan
Jöran Jörans 1707
h. Marit Nilsd 1692
Barn 1731
N,G? 11 Jöran Jöransson 1707
h Marit Nilsd. 1692 (blind)
d. Karin Jöransd. 1736
N,G? 11 Jöran Jöransson 1707
h Brita Olsdotter 17052:a hustr
hMarit Nilsdr1692
d Karin 1736
flytadt på andra sida
Erik Olsson
N,G 4. Eric Olsson 1712
h Marit Persd. 1707
d Brita 1744
s Olof 1746
N.G 34 ä Marit Persd. 1707 Eric Ols ä
s Olof Ersson 1746
h Maria Nilsd 1753(kommer 1772?)
N,G 4.Ä Marit Pärsd.1707 6/2 Gåsh Eric Ols ä
s Olof Ersson 1746 18/8gift 1771 10/11Upsynsman 1782
h Maria Nilsd 1753 2/8 Biörbo
ss Eric Olss 1772 24/9
ss Nils 1776 18/4
sd Brita 1779 15/10
sd Karin 1782 28/9
N,G 4 5 Ä Marit Pärsd.1707 6/2 Gåsh gift 1734 10/11 Eric Ols änka Död 1786 3/4
s Olof Ersson 1746 18/8 Handb. g.1771 10/11
h Maria Nilsd 1753 2/8 Biörbo
s Eric 1772 24/9 Handb.
s Nils 1776 18/4 Handb.
d Brita 1779 15/10 Handb.
d Karin 1782 28/9 Handb.
s Olof 1786? 24/5 Handb.
N,G 5 Olof Ersson 1746 18/8 Handb. g. 1771 10/11
h Maria Nilsd 1753 2/8 Biörbo
sEric Olsson 1772 24/9 Handb. g.1797 26/2
sNils Olsson 1776 18/4 g.1800 26/12 Ofärdig
d Brita 1779 15/10
d Karin 1782 28/9
s Olof 1788 24/5
HKerst. Olsd. 179611/11 Björbo g1797 26/2
s Olof 1798 1/1 Handb.
d Maria 1800 18/3
d Kerstin 1804 12/6
Brita 1805 23/6
HKerstin Olsdotter 1768 17/4 g. 1800 26/12
s Olof 1801 24/11
Na 6 död Olof Ersson 1746 18/8 Handb. g. 1771 10/11 d. 1811 24/11
död h Maria Nilsd 1753 2/8 Biörbo d. 1815 14 aug
d Brita 1779 15/10 Handb. Bortgift m. Olof Olsson
död d Karin 1782 28/9 d. 17/10 1812
död s Olof 1788 24/5
måg. Olof Olsson
död s. Eric d. 1809
                                                                            N död Nils Olsson 1776 18/4 g.1800 26/12 Ofärdig d.4 d???
6. HKerstin Olsdr 1768 17/4 g. 1800 26/12
s Olof 1801 24/11
                                                                            G 7. U Eric Olsson 1772 ? Handb. g.1797 26/2
H Kerstin Olsd. 179611/11 Björbo g1797 26/2
s Olof 1798 1/1 Handb.
d Maria 1800 18/3
d Kerstin 1804 12/6
Eric 1811 5/11
                                                     (L) m Eric And Lustig 1736
s. Anders Ersson 1767
L 6mErich Anders Lustig 1736
h. Brita Ersd. 1744dotter till föreg.
ds. Anders Ersson 1767
s Eric Olsson 1772
d Kiersten 1768död 1770
ds Eric 1775 6/2
    H 5 6 måg Lars Ersson 1745 10/7 Källb. g.1770 4/11
H Brita Ersd. 1751 17/12 Of.Meid.
d Brita 1775 17/2 Handb. död 1793
s Eric 1777 15/9 Handb.
H 6 Lars Ersson 1745 10/7 Källb. g.1770 4/11
H Brita Ersd. 1751 17/12 Ofv.Mdöd 180?
s nämdeman Eric Larsson 1777 15/9 Handb. g.1798 11/11
H Brita Ersdotter 1777 31/8 Björbo
s. Lars? 1801 19/9 (Handb)död 1803
d Brita 1803 17/3
d Karin 1804 2/12
H 6 Lars Ersson 1745 10/7 Källb. g.1770 4/11
död nämdeman Eric Larsson 1777 15/9 Handb. g.1798 11/11 i Lungsot död 27 okt 18??
H Brita Ersdotter 1777 31/8 Björbo (omgift 1815 m. And.And.)
d Brita 1803 17/3
d Karin 1804 2/12
Eric 1818 20/11
Anna 1810 10/12
död Kjerstin 1812 2/11 d 29/4 1814
dess Man Anders Anderssons 1793 18/4 Forsen g 1815

pig Brita Jonsdr. 1789 Björbo
                                                        H 5. Eric Persson et. vid. p. 17 No 2(Ovanm.) H 5. Eric Pärsson1719 juli Ofwanm.g.1743 28/12
H Anna And.s d.r 1715 24/12 Sunnanbyn
måg Lars Ersson1745 10/7 Källb.g.1770 4/11
H Brita Ersd. 1751
a systr Kierstin Ersd.1758 16/4 g. 1777 17/8
d Anna Larsd. 1771 3/9 död 1775 13/10
d Brita Lars dr. 1775 17/2
b måg Eric Olsson g. 1777 17/8
s Eric Larsson 1774 15/9
ab s Olof Ersson1778 24/4
ab s Eric Ersson 1780 7/1 (döpt9/1) död 1784 29/3
ab s Pär Ersson 1782 2/4
H 6. Eric Persson 1719 juli Ofm. g.1743 28/12
H Anna Andersd. 1715 24/12 Sunnanbyn. död 1785 21/9
7måg Eric Olsson 1755 22/1 Biörbo g. 17/8
H Kerstin Ersd. 1758 16/4 Handb.g.1777 17/8
s Olof 1778 24/4 Handb.
s Per 1782 2/4 Handb.
s Eric 1784 26/8 Handb.
d. Kerstin 1787 16/8 Handb.
s Jon 1790 25/4 Handb.
s Jöns 1794 10/4 Handb.
I 7 Bäck Eric Ols. 1755 22/1 Biörbo g.1777 17/8
H Kerstin Ersd. 1758 16/4 Handb. g. 1777 17/8
s Olof 1778 24/4 Handb. g 1805 bortflyttat
s Per 1782 2/4
s Eric 1784 26/8
d. Kerstin 1787 16/8
s Jon 1790 25/4
s Jöns 1794 10/4
s Lars 1795 13/4
d Anna 1799 27/8död 1800
Sv.fEric Pers. 1719 /7 Ofm. g.174328/12 d.-97
I
Ia
Ib
Ic
Id
8 Bäck Eric Ols. 1755 22/1 Biörbo g.1777 17/8
död H Kerstin Ersd. 1758 16/4 Handb. g. 1777 17/8 död 18?? 7/12
9. s Per 1782 2/4 g 1807 HusbondeGift till forsgierde
(h Anna Olsd 1785 5/11 Forsgärde g 1807 )
Eric 1811 13/8
Olof 1815

död s Eric Ersson 1784 26/8
d. Kerstin 1787 16/8
dd Anna f 1815 17/6 oägta
död 10 s Jon 1790 25/4
s Jöns 1794 10/4
s Lars 1795 13/4
                                        O Ä Christina Larsdotter 1670
s Erich Larsson1698
h? Ana?
h Brita
d Christina Larsdotter1709
O (Handbacken)
Erich Larsson 1698
h. Karin Ersd 1704
mod. h.Kärstin 1670 död 1742
syst Kerstin Larsd.1709
Pähr Nielss 1708 död 1741
???1727 död 1740
d Brita 1730
O 12. Erich Larsson 1693
hKerstin Karin Ersd. 1704
Systren Kerstin Larsd. 1709 (tom1749)
d. Brita Ersdr. 1730(kom 1748)
s. Erich Ersson 1738
d. Christin Ersd. 1745 död 1746 11/5
O 12Erich Larsson 1693död 1757
h Karin Ersd 1704
d Britta 1730
s Erich 1738
O 5a Ä Karin Ersd. 1704 Eric Lars änka
d. Brita 1730 (till nästa rum)
5b s. Eric Ersson 1738
h Brita Ersd. 1746
d. Karin 1764
O 4H Karin Ersdotter1704 Eric Lars änka.död 1771 12 dec haftigt
10s Erich Ersson 1739 10/2 (ändrat)
h Brita Ersd. 1746
sd Karin Ersd. 1767 stavar nogorlunda
d Anna 1772
L 6. Eric Anderss Lustig 1736sept Biörbo g.1765 1/12
h. Brita Ersd.1744 28/7 Handb.
s. Anders Ersson 1767 7/3
s Eric 1775 6/2
s Olof1779 14/8
L 7.8Eric Anderss Lustig 1736 sept. Biörbo g.1765 1/12
h. Brita Ersd. 1744 28/7 Handb.
s. Anders Ersson1767 7/3 Handb.g.1793 14/7
s Eric 1775 6/2 Handb.
s Olof1779 14/8 Handb.
sh Karin Larsdotter 1767 nov Strömsholm g.1793 14/7
ss Eric 1793 14/10 Handb.
L
(K)
8 Eric And. Lustig 1736 /9 Biörbo g.1765 1/12
h. Brita Ersd. 1744 28/7 Handb.
sEric 1775 6/2 g.1804 26/12 d. 1805
sOlof 1779 14/8 Handb. g 1799 28/8
h.Karin Olsd. 1780 10/2 Björbo g 1799 28/8
d. Brita 1799 20/11 Handb.död 1804
s. Eric 1803 1/12 död 1804
hBrita Danielsd.1776 4/3 Björbo g1804 26/12
d. Brita 1805
s. Anders Ersson 1767 7/3 Handb. g.1793 14/7
H Karin Larsdotter 1767/11 Strömsh. g-93 14/7
s Eric 1793 14/10 Handb.
d Brita 1799 17/2 död 1804
L död 9 Eric Andersson Lustig 1736 /9 Biörbo g.1765 1/12 d.1814
död h. Brita Ersd. 1744 28/7 Handb. d 1813 25/5
No 11 Lustigs Olof Ersson 1779 14/8 Handb. g 1799 28/8
h.Karin Olsd. 1780 10/2 Björbo g 1799 28/8
död d. Brita 1805 23/6 Handb.död 180? 10/6
död d Brita 1808 13/5 Handb. d. 13/? 1814
s. Eric 1811 22/6 död 2/? 1814
Olof 1814 31/1

sh Erhc Ers änka Brita Danielsd.1776 4/3 Björbo g1804 g. t. Syrholn, fl.t. Björbo
                                                                            Ob död Häradsbokhållaren Samuel Schultze1747 18/7 Fahlun ank. 1808 fr. Grenje d. 18??? på Handb.
Fahlander, Beata Regina 1778 8/1 Norrberke fl t. stora Skevi?
Pigan Maria Jansd. 1792 17/3 Granje 1809 fl granje.
                                                                            K No 12 s. Anders Ersson 1767 7/3 Handb. g.1793 14/7
H Karin Larsdotter 1767/11 Strömsh. g-93 14/7
s Eric 1793 14/10 Handb.
sH Catharina Larsd 1794 27/12 Kjällb
                                                    M 6 måg Erik Jansson 1733
h Brita (Ersdr) 1730(d.v.s dotter till föreg.)
d. Brita 1762
M Erik Jansson 1733
h Brita 1730(d.v.s syster till föreg.)
d. Brita 1762
M 7 Erik Jansson 1732 6/9 Biörbo g.1759 30/12
h Brita Ersdr 1730 6/12 (D: ifr Handbacken)
b d. Brita 1762 30/4g.1784 1/1
a mågen Jöns Ersson 1748 29/4 Forsen
La 8.Gl. Jon Joenssondöd 1784 14/11
11 h Brita Olsdotter 1730 19/7 Måssel g.1755 Olsmässtiden
d Karin 1759 17/8 Handb.
s. Olof Jonsson 1764 21/1 Handb.
M 9 Erik Jansson 1732 6/9 Biörbo g.1759 30/12
h Brita Ersdr 1730 6/12 Handb.
måg Jöns Ersson1748 29/4 Forsen g.1784 1/1 d. 1805
h. Brita Ersdr.1762 30/4 Handb.
s Eric 1786 13/12
d Anna1791 10/7
d Brita 1798 10/9 död 1798 21/9
M 9 Erik Jansson 1732 6/9Biörbo? g.1759 30/12
h Brita Ersdr 1730 6/12 Handb.
Jöns Ers änka.d Brita Ersdr.1762 30/4 Handb.
d Anna1791 10/7

13. s Eric Jönsson Handb 1786 13/12
h Anna Larsd Forssen 1784
död Jöns 1808 1/3 Handb d 1812
död Brita 1810 Handb. d. 11 sep 18??
Lars 1812 18/2
                                                              La 8.Jon Joensson 1727 21/6g.1755Olsmässtiden död 1784 14/11 Lungsot
h Brita Olsdotter 1730 19/7 Måssel
as Joen Joensson 1756 31/12 g.1780 7/5
d Karin 1759 17/8
s. Olof Jonsson 1764 21/1
bh Anna Ersd. 1746 29/3 Biörbo g.1780 7/5
s Eric 1780 julidöd 1781 7/6
d. Brita 1782 8/3
(Ra) 10s.U. Jon Jonsson 1756 31/12 Handb. g.1780 7/5
h. Anna Ersd. 1746 29/3 Biörbo
d. Brita 1782 8/3 Handb.
(Ra) 10s.U.Jon Jonsson 1756 31/12 Handb. g.1780 7/5
h. Anna Ersd. 1746 29/3 Biörbo
d. Brita 1782 8/3 Handb.
Nu skrefvne i Forssen
  14 Johan Flodin 1781? Söderhamn g 1804 5/11 ank 1809 ifr Nås
h Anna Larsd.? 1779 Säfsnäs sochn?
                                               - 12. h Christin Larsdr 1709
Lars Persson 1736
d Cherstin Persdr 1732
- 12 h Kierst. Larsd. 1709
s Lars Persson 1736
Kiersti Persd 1738
- 7 Ä Kerstin Larsd 1709 Pär Nils. ä.
s Lars Pärsson 1736 (gift till Biörbo)
d. Kerstin 1738 (gift till Nås1765)
- 6 Ä Kerst Larsd 1709 Pär Nils. änka
(Husf el com. 3/12 1775)
    M 9 Erik Jansson 1732 6/9 Biörbo g.1759 30/12
h Brita Ersdr 1730 6/12 Handb.
måg Jöns Ersson 1748 29/4 Forsen g.1784 1/1
h. Brita Ersdr. 1762 30/4 Handb.
s Eric 1786 13/12 Handb.
d Anna 1791 10/7
La 11h Brita Olsdotter 1730 19/7 Måssel g 1755 Olsmd Gl. Jon Jons änka död 1805
d Karin 1759 17/8 Handb.Flyttat till ?Gärte?
s. Olof 1764 21/1 Handb.
La 15.drängen Olof Jonsson 1764 21/1 Handb.
h. ????? ???? 1775 Nås g 1805
Brita 1810
                                        - ÄAnna Hindersd1661
måg Olof Larsson1690
h Annna Jansd1689
- Olof Larsson 1690
H. Anna Johd. 1689
Swärm h.Anna 1661
s. Lars 1720
-
13. Unge Olof Larsson 1690 ofärdig
Hu Anna Pärsdot 1689

14. s Lars (Olsson) 1720
sh Maria Christoph. 1703
s. Christopher Larsson 1732
s. Jonas Larsson 1741
s Olof Larsson 1747
- 13ung Olof Pärsson 1690 död 1757
hu Anna Persd 1689
s Lars Olsson 1720
sh. Maria Christ 1703
s Christof Larsson 1738
s Jonas Larsson 1741
s Olof Larsson 1747
- 8 Lars Olsson 1720
h Maria Christdr 1703
m Anna Persd. 1689 död 1759
s. Christopher 1738
s Jonas 1741
s Olof 1747
h Ana Jönsdr 1741
d Marja 1767 död 1768
- 9 Lars Olsson 1720
h Maria Christdr 1703död 1773 23/1
s Olof 1747
h Anna Jönsdr 1741
- 9 Lars Olsson 1720 Biörbo g.1746
s Olof Larsson 1747 25/10 g.1767 1/11
h Anna Jönsd 1741 2/8 Gåsh.
- 10Lars Olsson1720 Biörbo g.1746 död 1791
12 s Olof Larsson 1747 25/10 Handb. g.1767 1/11
h Anna Jönsd 1741 2/8 Gåsh.
- 12s Olof Larsson 1747 25/10 Handb. g.1767 1/11
h Anna Jönsd 1741 2/8 Gåsh.
- död12 Olof Larsson 1747 25/10 Handb. g.1767 1/11 d 8/7 181?
död h Anna Jönsd 1741 2/8 Gåsh. d. 4/? 1811
                                                        Fc 3Olof Jonsson 1732 Död borta 1773 d.5 Sept. i Kioping Stad,&där begrafwen
h. Marit Jonsd. 1725
s Jonas 1754
s Erich 1756
s Olof 1758
d Karin 1761
s Pehr 1762
d Brita 1767
pauper(fattiga)
O 10 Eric Ersson 1739 10/2 g.1767 29/3
h Brita Ersd. 1746 20/10 Forsen
d. Karin 1767 15/5
d Anna 1772 10/12
d Brita 1775 15/7 död 1775
s Eric 1776 24/12
s Lars 1779 14/5
O 11 Eric Ersson 1739 10/2 Handb. g.1767 29/3
13 h Brita Ersd. 1746 20/10 Forsen
d. Karin 1767 15/5 Handb. Gift o fl. t. p.3(Källb.?)
med oä dotter Anna 1788 12/12 Björbo
d Anna 1772 10/12 Handb.
s Eric 1776 24/12 Handb.
s Lars 1779 14/5 Handb.
d. Brita 1785 16/5
d Kerstin 1788 26/10
O 13Eric Ersson 1739 10/2 Handb. g.1767 29/3 död 1802
h Brita Ersd. 1746 20/10 Forsen
d Anna 1772 10/12 Handb. g 1802 Fl. t. Ofv.m
s Eric 1776 24/12 1803 flyttat till???
s Lars 1779 14/5 g 1803 10/4 till Kiällb.
d. H Brita Ersdotter 1785 16/5 g 1804 (ank 2/4 fr Hagen)
d Kerstin 1788 26/10 1805 fått besked till Uppland
(måg) Anders Larsson 1782 5/5 Hagen g 1804 (ank 2/4 fr Hagen)
d Brita 1804 16/8 Handb.
O 13Eric Ers änka Brita Ersd. 1746 20/10 Forsen
d Kerstin 1788 26/10 1805 fått besked till Upland. Bortfl.

No 16 Lars Ersson 1779 10/3 Handb.
H Anna Andersd. 1779 19/11 Källb.
s Eric 1805 16/3 ibd.
död Anders 1814 14/3 ibd.
 
    Forsen   Forsen   Forsen   Forsen   Forsen   Forsen   Forsen   Forsen   Forsen   Forsen   Forsen  Fårsen 1732-44  Fårsen1744-1750  Fårsen 1751-1757  Fårsen 1758-1765  Forssen 1768-1775  Forssen 1775-1784
  Forssen 1785-1794  Forsen 1795-1805   Forssen
F


O


R


S


E


N
    ? Anders Jönsson
hust
        (P) Pär Jönsson i Forsen
h Brita Pärsd
hust.syst. Karin Pärsd.
svm.h. Brita Ersd.
(P) pär Jönsson wid forsen
h Brita Pärsd
swärmod h Brita Ersd
dr? And. Larsson
(P) pär Jönsson wid forsen
h Brita pärsd
swärm h Brita Ersd
(P) pär Jönsson wid forsen 1645
h Brita Persd 1654
s Per 1674
s Jöns 1676
d Marit 1679
d Brita 1681
d Karin 1683
swärmod h Brita Erichd 1618
(P) Per Jönsson 1645
h Brita Persd 1654
s Jöns
Brita
d Marit

h Brita Erichsdott 1618
(P) Per Jönsson 49 död 1704?
h Bryta Persdot 42
s Zachris 9
h Christin?
d Bryta 14
Anders Andersk.1708
Karin 12
smod Bryta Ersd 87död 1698? född 1618
måg Lars Olofsonkom 1703?
(P) ÄBrita Pährsdotter
s Zacharias Pärsson
h Christina Larsd
d Carin Zachrisd.
(P) Erk Nils 1712 död 1742 Kerstin Larsd.
Lars Persson? 1694
d. Karin 1719 bortgift
d Brita 1723
d Kerstin 1728
(P) 14.Ä Kerstin Ersd. 1694 Erk Nilssons änka död 1747 27/12
måg Christoffer Andersson 1719
d Brita 1723
d Kierstin 1728
s. Anders Christoph.s 1747
Zacharias Christoph.s 1749
(P) 14. Christoffer Andersson 1719
H Brita Zachris dr 1723
swg Kierst Zachris dr 1728 Bortgift
s. Anders 1747
s Zacris 1749 död
d Karin 1753
s Zachris 1756 död
d Kerstin 1757
(P) 1. Christ. Andersson 1719
H Maria Andersd.
H Brita Zachris dr 1723 död 1764
H Karin Anddr? död1766
s. Anders 1747
d Karin 1753 död 1767
d Kerstin 1757
d Brita 1760
d Anna 1763
(P) 1. Christ. Andersson 1719
H Maria AndDr. 1723
dKerstin1757 död 1773 3/7 om morgon i Rödfebern, oc Näseblod
d Brita 1760
d Anna 1763
s. Anders 1747 gift till Kiällbecken
(P) 1. Christ. Andersson 1719 ofwanm. död 1781 6/7
H Maria Ands. 1723 Forsgärdet flyttat t. Forsgärdet
d Brita 1760
d Anna 1763
(P) 1. d Brita 1760 11/3 forsen afl.Christ. Anders dotter bortgift til Biörbo 1787 11/2
d Anna 1763 29/5 forsen Gift til BiörboByn 1786 5/6
P 1. Anders Ersson 1755 Källb gifta 1787 11/2
H Karin Matsdr 1750 10/4 Forsen
d Karin 1788 17/5 Forsen
s Eric 1790 26/4 Forsen
s Anders 1793 18/4 Forsen
s Olof 1798 9/4 ibd
P 1.Knipens Anders Ersson 1755 Källb gifta 1787 11/2
H Karin Matsdr 1750 10/4 Forsen
d Karin 1788 17/5 Forsen
s Anders 1793 18/4 Forsen gift t. Handb.
s Eric 1790 26/4 Forsen Borta
s Olof 1798 9/4 ibd
                                        Pa Anders Andersson 1683
h Carin Pärsd1683
s Anders Andersson1719
d Brita Andersd (blind?)1715
Brita Larsdr
pig Brita Persd?
Pa And And 1683
h. Karen P-dr 1683, död 1740
s. Anders 1719
d. Brita 1715 död 1732
d Anna 1723
Pa 15. Anders Andersson 1683 Bortflyttad (1748 el. 49)
s. Anders Willing 1719 (borta åren 1746-48)
h. Anna Pehrsd. 1724 (här end. 1746)
d. Anna 1723 bortgift till Järna? 1746 el 47
Anders Willing 1749
Pa 15. AndersWilling Andersson 1719
h. Anna Persdott. 1724
s Anders 1749
s Per 1750
s Pehr 1755
Pa 2.Anders Andersson 1719 d1767 3/4
h. Anna Persdott. 1724
s Anders 1749
s Pär 1755
s. Olof 1758
s. Eric 1760
? ??? 1766? död 1766
Pa 2. h.Anna Persdott. 1724 Willingens änka Privatim Comunicerad (1772) död 1773 10/2
s Anders Andersson 1749gift till källb.(felaktigt och överstruket jfr föreg.)
s Pär 1755
s. Olof 1758 male
s. Erich 1760
Pa 2. Willings And Andssn 1749 14/4

Pär Andson 1755 1/4
Br Olof Ands 1758 4/5
Br Eric 1760 4/8
Pa 2. Willings Anders Andersson 1749 14/4 Forsen
Br Per Andersson 1755 1/4 Forsen Gift vid hans post till Pag 51
Br Olof Andersson 1758 4/5 Forsen
Br Eric Andersson 1760 4/8 Forsen
Pa 2. Scholmästaren Willing And Andersson 1749 14/4 Forsen
Br Olof 1758 4/5 Forsen
BrEric 1760 4/8 Forsen fl t. Gåsholmen
Pa 2.Scholmästaren Willing And Andersson 1749 14/4 Forsen d 1806
Br Olof 1758 4/5 Forsen
        ? per larsson
hust
                        S Jon Larsson 35
h Anna Jonsdot 21
mod h Karin Jonsd 63död 1701?
syst Sara Larsd 18
Karin M?ats? dr(här 1700)
Syst Bryta Larsdotter
pig Ingeborg Olsdotter
          P 16 Matts Lustig et pag 18 (se nr.20)
s.Olof 1758
P 3. Mats Nilson Lustig
h Anna Andersdott 1723
s Anders 1748
d Karin 1750
s Nils 1752 död 1762
s Eric 1754 död 1762
d. Anna 1758
P 3. Mats Nilson Lustig 1725 död 1770 16/3 Liggande på Räfheden, natten öfwer. häftigt död.
h Anna And.dr 1723
s Anders 1748 bortgift til Källbäcken
d Karin 1750
d. Anna 1758 Denne är Död worden borta i Wästanfors oc där begrafwen 1773
P 3. Ä Anna And.dr 1723 5/3 Mats Nilson Lustigs änka
d Karin 1750 10/4
P 3.1Ä Anna And. 1723 5/3 Forsen Mats Nilson Lustigs änka död 1795
d Karin 1750 10/4 Forsen
måg Anders Ersson 1755 Källbäken gifta 1787 11/2
d Karin 1788 17/5 Forsen
s Eric 1790 26/4 Forsen
s Anders 1793 18/4 Forsen
      
    [O.M] Olof Mattson
hust
[O.M] Olle vidh forsen
hust
[O.M] Olof Matsson
hust
son lasse
d marit
[O.M] Oloff Matzsson
h Karin Larsd
s Lars
d MArit
s Mats
d Karin
[O.M] Olof Matthzson
h Karin Larsd
s Lars
s matths
d Marit
d Karin
[O.M] Olof Mattzson
h Karin Larss
s Lars
s Matts
s Olof
d marit
[O.M] Olof Matsson 1630
h Karin Larsd 1630
s Lars 1658
sh Kerstin Larsdotter 1669
s Mats 1663
s Olof 1669
d marit1661
d Kerstin 1673
s Erich 1680
[O.M] Olofs Mattsson 1630
h Karin Larsd 1630
s Lars Olsson 1658
sh Kerstin Larsd 1669

s Olof Olsson 1680
d Marit Olsdott
d Kerstin Olsdott 1673
[O.M]

(O)
Olof Matsson 64
h Karin Larsdott 64
1s Lars Olofs. 36
h Kierstin Larsdott 25
s Olof 5
d Karin 1
2s Olof Olsson 26
h Brita Olofsdr
Erich Olsson
NB 3s Erich Olsson15 f.1680
Marit Hans?dr
d Kirsten 22
såldatar 6
suma på andra sidan Elf
[O.M] Olof Mattson
h. Carin Ersd1666
s Mats Olsson
h Karin Hansd?
s Zachris Olsson 1711
pig Marit Nilsd
[O.M] Ä - 1666 Olof Mats ä
s Zackr. 1711
sh Marit 1716
[O.M] 16.Olof Mats änka 1666 död 175016/4
s. Zachris 1710
sh Marita 1716
s. Olof Zachrisson 1737
d. Brita Zachrisd. 1740
d. Anna? Zachrisd. 1744 död 1747
s. Nils 1748
[O.M] 16. Zachris Olsson 1711
h Marit Nilsdotter 1716
s. Olof 1737
d. Brita 1740
s. Nils 1748
s Cris 1751 död 1752
d Karin 1753
d Marit 1756
[O.M] 4. Zachris Olsson 1711
h Marit Nilsdotter 1716
s.Olof 1737 gift (1762?)
d. Brita 1740
s. Nils 1748
d Karin 1753
d Marit 1756
[O.M] 4. Sacris Olsson 1710 uttog besked d.27.jan1773.neråkta dat.
(hemma 25/3-74)
h Marit Nilsdotter 1716
d. Brita 1740 bortgift til Forsgärdet 1771
s.Nils 1748
sH Anna
d Karin 1753 tienar b. i Nåås
d Marit 1756
son Eric
[O.M] 4. Sacris Olsson 1710 dec död 1783 5/10 g 1736 1/11
h Marit Nils 1716 död 1783 28/6
(a) s. Nils Zachris 1748 1/10
(b) H Anna Ers dr 1753 16/9 Biörbo g 1777 21/12
d Karin 1753 borta på Landet gift i Nås
Marit 1756
Eric Nilss 1778 10/6
Olof oäcta 1780 13/11
Nils son Olof 1781 16/3
[O.M] 4. Nils Zacrisson 1748 1/10 Forsen (fl t. Björbo)
H Anna Ers dr 1753 10/9 Biörbo g 1777 21/12
s Eric 1778 10/6 Forsen
Olof 1781 16/3 Forsen
d Anna 1785 18/2

Marit 1756 29/1 Forsen Sacris Olss dotter Modren Gift och fl. till pag 32
Olof 1780 13/11 Forsen Dess oäcta son
Q 3 S Olof Ersson 1760 24/4 Forsen g. 1780 12/11
H Anna Nilsd 1755 14/6 Biörbo
s Eric Olsson 1781 19/8 Forsen g 1803 6/11
d Brita 1786 18/11 Forsen
s Nils 1790 14/1 Forsen
s Olof 1794 26/3 Forsendöd 1803
d Anna 1795 19/9 död 1796
d Anna 1797 27/9

H Karin Jönsd 1786 13/9 Biörbo g 1803 6/11
s Olof Ersson 1804 16/12 Forssen
Q 3 Olof Ersson 1760 24/4 Forsen g. 1780 12/11
H Anna Nilsd 1755 14/6 Biörbo
d Brita 1786 18/11 Forsen g. m Anders Persson. fl. t. Björbo 21
s Nils 1790 14/1 Forsen
d Anna 1797 27/9
måg And. Persson 1793 13/5 Holsåker g 1811 fl t Björbo 21
s Per 1811 16/11 Forssen
Karin 1814 forssen

Eric Olsson 1781 19/8 Forsen g 1803 6/11 Skrifven uti björbo vid No 27
H Karin Jönsd 1786 13/9 Biörbo g 1803 6/11
s Olof Ersson 1804 16/12 Forssen
Jöns 1806
Anna 1810
                                                                            Ra 4. Jon Jonsson 1756 31/12 Handb. g.1780 7/5
h. Anna Ersd. 1746 29/3 Biörbo
hd. Brita 1782 8/3 Handb.
död mågen Eric Andersson 1781 22/2
död Anders 1808 30/8 d 1810
Anna 1810
                                                                V 5. Olof Anders 1734 gift 1762
Modr. Anna Ersd 1703 1/11 död 1782 Anders Ols (änka)
Br Eric Andersson 1739 5/6 död 1776 11/10 coecus
s And Olsson 1762 8/12
s Eric Olsson 1766 21/11
V 5.4 Olof Andersson 1734 12/11 Forsen
s Anders 1762 8/12 Forsen
s Eric 1766 21/11 Forsen gift 1792 och fl til p 24 (Björbo?)
V 4. Olof Andersson 1734 12/11 Forsen
s Anders Olsson 1762 8/12 Forsen
h Kerstin Olsdotter 1778 26/12 Biörbo
son Olof 1799 7/5 Forssen
s Eric 1802 21/9 ibd död 1803
s Eric 1805 21/10 ibd
V död 4. Olof Andersson 1734 12/11 Forsen d 17/1 1813

No 5 s Anders Olsson 1762 8/12 Forsen Husbonde
h Kerstin Olsdotter 1778 26/12 Biörbo
son Olof 1799 7/5 Forssen
s Eric 1805 21/10 ibd
Anders 1810 25/7
pigan Kjerstin Olsdr 1752 14/1 Björbo
            ? per larsson
hust
?

pär Larsson
h Marit Jönsd.

NB fl Erich Larsson
h Karin Olsdotter
                    S(V)
Jon Larsson
h Anna Jönsdr (1665)
s Lars Jonsson 1698
h Brita Olsdr 1700
d Brita Jonsdr

Anders Olsson
hu Britta Jonsd
S Lars Joens 1698
H Brita Olsd. 1700
d. Anna 1721
d Karin 1726
d. Brita 1733
S 17. Lars Jonsson 1698
Hustr Brita Olsdott. 1700
måg Erich Jönsson 1724 (kom 1745)
d Anna 1721
dd. Brita Ersd. 1746
d Karin 1726 bortgift 1746
d Britta 1733
d Christin 1735
ds Jöns Ersson 1748
ds. Lars Ersson 1750
S 17. Lars Jonsson 1698
Hustr Brita Olsdott. 1700
måg Erich Jönsson 1724
Hu.d Anna L.s dr 1721
d. Brita Ersd. 1746
måg Lars Ersson 1725
Hd Britta 1733
d Kiersten Larsd 1735 g. t. Björbo1756?
s Jöns Ersson 1748
s. Lars Ersson 1750
s Eric Ersson 1753
ds Eric Larson 1755
dd Brita Larsdr 1757
S 5. Lars Jonsson 1698
H Brita Ols d.r 1700
måg Erich Jönsson 1724
Hu. Anna Larsdr. 1721
d. Brita Ersd. 1746 gift t. Handbacken (1767 el 68?)
s Jöns Ersson 1748
s. Lars 1750
s Eric 1753
s Olof 1760
S 5.1 Lars Jonsson 1698
H Brita Ols d.r 1700 d.1770
måg Erich Jönsson 1724
Hu.Anna Larsdr. 1721
s Jöns Ersson 1748
(a) s.Lars Ersson 1750
(b) h.Karin Nilsd 1749
s Eric 1753 Bortg.t. Gåsholmen 1775
s Olof 1760
(N Anna?)
S 6 Eric Jönsson 1724 15/7
Hu. Anna Larsdr. 1721
morfadr Lars Jönsson 1698 juli Forsen död 1781 22/1
s Jöns Ersson 1748 29/4 bortgift t. Handb. 1784 1/1
s. Lars Ersson 1750 29/3 g. 1775 5/6
H Karin Nils d 1749 27/8 Biörbo
s Eric 1753 8/4 Forsen Bortgift til Gåsholmen 1775 12/11
(a) s Olof 1760 24/4 g. 1780 12/11
ss Eric Larsson 1776 23/3
Olof ny 1778 död 1784 18/1
Lars dr Anna 1781 30/12
D Halvar Jönsson 1716 22/6 Tallriset Ogift blind (läser dockväl uti bok) död1780 29/4 (kommer 1776?)
(b) h Anna Nilsdotter 1755 14/6 Biörbo
Ol.Ers s. Eric 1781 19/8
S 6 4 Eric Jönsson 1724 15/7
H. Anna Larsdr. 1721 sept?
s. Lars Ersson 1750 29/3 Forsen g. 1775 5/6
H Karin Nils d 1749 27/8 Biörbo
s Eric 1776 23/3 Forsen
d Anna 1784 20/11 Forsen
s Nils 1788 3/5 Forsen död 1789
d Brita 1790 23/9 Forsen
S 5. Lars Ersson 1750 29/3 Forsen
H Karin Nils d 1749 27/8 Biörbo död 1797
s Eric 1776 23/3 Forsen g1798 25/12
d Anna 1784 20/11 Forsen
d Brita 1790 23/9 Forsen död 1797
H Brita Persdott 1768 26/7 g 1798 26/1
S Lars Ersson 1750 29/3 Forsen
d Anna 1784 20/11 Forsen

6. s Eric Larsson 1776 23/3 Forsen g1798 25/12
H Brita Persdott 1768 26/7 g 1798 26/12
d Karin Ersd 1799 10/6 Forsen

död fadren Eric Jönsson 1724 15/7 Blind. d. 1809
                                       Ej
Forsen?

Björbo
forts.
Anders Olsson
h Brita Mattsdr
s. Erich Andersson
d. Christ. Andersd död
V And. Ols 1700
svärm?h. Anna 1665 död 1735
uhr Anna Ersd. 1703
V 18. Anders Olsson 1700
hustr. Anna Ersd 1703
s. Olof And. 1734
s. Erich And 1739
Anders Andersson 1749
V 18. Anders Olsson 1700
hustr. Anna Ersd 1703
s. Olof 1734
s. Erich 1739
sAnders 1749 död 1752 24/4
V 6.Anders Olsson 1700 död 1761
H Anna Ersd 1703
s. Olof 1734 gift 1762
h Anna 1737
s Anders 1762
s Eric Olsson 1766
Brod Eric Andersson 1739
V 6. Ä Anna Ersd 1703 Anders Ols (änka)
5. s. Olof Anders 1734 gift 1762
sh Anna 1737 död 1771 21/8
s Anders Olsson 1762
s Eric Olsson 1766 stawar nogorlunda
Br Eric Andersson 1739
    Q 3 S Olof Ersson 1760 24/4 Forsen g. 1780 12/11
H Anna Nilsd 1755 14/6 Biörbo
s Eric 1781 19/8 Forsen
s Nils 1784 död 1789
d Brita 1786 18/11 Forsen
Nils 1790 14/1 Forsen
s Olof 1794 26/3 Forsen
T 6 Lars Larsson 1761 16/7 Forsen g. 1787 26/12
H Kerstin Ersd. 1764 5/11 Forsgärdet g. 1787 26/12
d Brita 1788 27/12
s Lars 1795 17/8 ibdm död 1797
d Kerstin 1798 13/5 ibd
s Eric 1802 2/4 ibd död 1804
Anna 179-
T 7 Lars Larsson 1761 16/7 Forsen g. 1787 26/12
död H Kerstin Ersd. 1764 5/11 Forsgärdet g. 1787 26/12
död d Brita 1788 27/12
d Kerstin 1798 13/5 ibd
Anna 1792 g 1811
d Karin 1806 18/1 d 1806
Eric Olsson 1788 25/8 Björbo 1811
d Karin 1812 24/9 Forssen

pig Karin Olsd 1794 fl hem
L
Y
C
K
O
R
H
E
D
E
N
(Vid
Heo)
  Per Jonsson
d Anna
hustr

(forts. Måssel)
  per på lykerheden
hust
d Karin
Brita

(forts. Måssel)
  per i lykeheden
hust
dot marith
  per på ly?erheden
hust
d Marit
s jon

forts. utan rubrik (Bjöbo)
  Per Joensson på lykorshedn
h Margaretha Johansd.
s Joen
d Marit
s Johan
  Pär Joensson på Lyckorheden
h Margareta Johansd
s. Joen
s Johan
d Marit
  pär Joensson på Lykeheden
h Margareta johansd
s joen
s johan
d marit
d brita
  pär Jönsson på Lykerheden 1626
h Margareta Johd 1626
s jon 1659
s johan 1663
h Anna Hindersdott
d marit1657
d Brita persd. 1652
  Pär Joensson 1626
s Johan Pärsson 1663
h Anna Hindersd
Olof Andersson 1645
  Per Jonsson 72(d.1697?)
s Johan Persson 39?d.1699?
h Anna Hindersd 28
d Anna 6
Margareta 3
    ---- Lars Jons Hiort 1710
h Maria Christ 1704

sold Pär Willing 1708

s Pähr Lustig 1710

NB Brita Larsd död 1735
(NG) 19. Erich Olsson 1712
hu Marit Persd 1707
d. Brita Ersd 1744
s. Olof Ersson 1747?
Marit 1749
(NG) 19. Erich Olsson 1712
hu Marit Pers dott 1707
d. Brita 1744
s. Olof 1746
d Marit 1749 död 1752 17/4
d Karin 1752 död 1758
pig Anna Nils? dr ifrån gränges finnmark (här 1753)
R 7. Lars Ersson 1725
H Britta Larsd 1733
s Eric 1755 död 1762
d Brita 1757
d Kerstin 1760
Lars 1761
Eric 1764
R 7.Lars Ersson 1725 död 1773 15/4
H Britta Larsd 1733
d Brita 1757
d Kerstin 1760
Lars 1761
Eric 1764
Olof 1772
R 7. Ä Britta Lars D. 1732 7/8 Lars Erssons änka
d Brita 1757 3/2 bortg. til Källbäcken 29/11
(b) d Kerstin 1760 4/3 g. 1780 14/10 til Källbäcken flyttad
s Lars 1761 16/7
s Eric 1764 20/5
s Olof 1772 20/6
måg And Olsson 1754 10/5 Källbäcken g. 1780 14/10 bortflyttad til Källbäcken
Anna 1780 17/11
R 7. Ä Britta Lars dr. 1732 7/8 Forsen Lars Ers änka
6 s Lars Larsson 1761 16/7 Forsen g. 1787 26/12
a s Olof Larsson 1772 20/6 Forsen g. 1794 7/12
H Kerstin Ersd. 1764 5/11 Forsgärdet g. 1787 26/12
dessas Brita 1788 27/12
b H Kerstin Pärsd 1769 13/5 Gåsholmen g. 1794 7/12
R Mod.Ä Britta Lars dotter 1732 7/8 Forsen Lars Ers änka
7 Olof Larsson 1772 20/6 ibd g. 1794 7/12
H Kerstin Pärsd 1769 13/5 Gåsholmen g. 1794 7/12 död 1802
Brita Ersdr
s Lars 1795 12/10 Forssen
d Brita 1799 5/1 ibd
s Erich 1805 /12 ibd
R
U
död mod. Britta Lars dotter 1732 7/8 Forsen Lars Ers änka
8. Olof Larsson 1772 20/6 ibd g. 1794 7/12
H Brita Ersdr 1775 28/12 Björbo g 1805
s Lars 1795 12/10 Forssen
d Brita 1799 5/1 ibd
s Erich 1805 /12 ibd
död s. Olof 1809 11/3 d 1810
s Olof 1811 31/4
död s Anders 1814 24/3
          jon halwardsson
hust

(forts. Sunnanby)
                                      P 20 Mats Nilson Lustig
h Anna Andersdott 1723
s Anders 1748
d Carin 1750
s Nils 1752
s Eric 1754
d. Anna 1758