Stolpbod från Jordbärsfallet nu Kroktorp
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2018

Färgskiftningarna beror inte på byggnadshistoria utan har troligen uppstått när den förvarats i nedtimrat skick.
Stolpboden från Jordbärsfallet på Kroktorps hembygdsgård byggdes sannolikt 1835.
Den 13 juli 2018 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur stolpboden från Jordbärsfallet (Nås sn) 1 på Hembygdsgården i Kroktorp (Lattao), Järna socken 60.32206, 14.19323. Vid besöket tolkade jag användning av olika virke och färgskiftningar mellan stockarna som spår av en mer komplicerad byggnadshistoria och tog därför ett relativt stort antal prover, 12 stycken. Analysen av årsringspriven visar emellertid att boden sannolikt byggts ca 1835 och då i huvudsak fått sin nuvarande form. Prov togs ur stockarna A3d, A4d, D1 (mushyllan oräknad), D6, D7, D8,D9 (översta), C10 (röstmoder),C11, ås närmast B samt två golvtiljor. Alla de provtagna stockarna är av tätvuxen tall, utom D9 och åsen som är av gran. Allt väggtimmer av tall samt åsen har sista ring från 1834 och är därmed fällt vinterhalvåret 1834/35. Den översta stocken på långsidan av gran har en troligen ofullständig yttersta ring från 1835 och är därför troligen sommarfälld det året. De båda golvtiljorna har vittrad, ullig yta som saltpåverkade härbrestiljor brukar ha, och är mycket tätvuxna i ytan, med sista ring från 1817 respektive 1819. Om de är samtida med de andra fattas ca 1,5-3 mm ytved, vilket nog kan vara rimligt och därmed saknas bärande skäl att anta någon äldre datering för golvet än för väggar och ås(ar). Att de översta stockarna på långsidorna är av ganska frodvuxen gran beror antagligen på att man på vinterföret kört fram det bättre tallvirke man avsett använda för bygget, men man under timringens gång under sommaren fått materialbrist och kompletteringshuggit granar i närheten. Boden har således mest sannolikt byggts under sommarhalvåret 1835.

Noter

1. Det är något osäkert var i Jordbärsfallet stolpboden stått: 60.257, 14.249.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Mot regional referens för tall (SödraDal):

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 10 members of the collection 187DA-PISY 
and the reference SödraDal (P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)) dated to 2005 
First column group is based on dating of the collection to 2005. (Offsets are relative to reference.) 
Minimum overlap used when finding best match: 45
         Member offset to ref--
         Off Over P2Yrs------ 
    Years  set lap CorrC TTest 
all...  388   0 216  0,63 12,0 
187DA00  116  171 115  0,33  3,7 
187DA01  106  171 105  0,43  4,8 
187DA02  101  171 100  0,47  5,2 
187DA03  165  171 163  0,46  6,5 
187DA04  79  171  78  0,53  5,4 
187DA06  112  171 111  0,50  6,1 
187DA07  217  171 216  0,53  9,2 
187DA08  196  171 192  0,37  5,5 
187DA10  163  186 162  0,46  6,5 
187DA11  197  188 194  0,26  3,8 
Mean corr. of first column when overlap
All member offsets are at points of bes


Granproverna passar mot varandra och tillsammans passar de mot granreferensen swed312 och (visuellt) mot långmarksgranen. Värdena räcker inte riktigt för en självständig datering, men då de bästa värdena erhålls för årtal som överensstämmer med det övriga timrets datering må de ändå anses säkra.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1790 1800 1810 1820 1830

187DA 1 Stolpbod, Kroktorp, Järna sn PCAB 187DA 2 Sweden Picea abies 440m 6015N1414E 1784 1835 187DA 3 T Axelson 187DA #### nuvarande pos. 60.32206, 14.19323
———— 187DA09b, 1784–1831, (Se bild 7.1 MB)
———— 187DA09a, 1784–1834, ÅsB1 (Se bild 7.1 MB)
———— 187DA05b, 1786–1835, (Se bild 7.1 MB)
———— 187DA05a, 1788–1835, D9 yttersta troligen ofullst (Se bild 7.1 MB)
2 1 0.2 0.1 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

187DA 1 Stolpbod, Kroktorp, Järna sn PISY 187DA 2 Sweden Pinus sylvestis 440m 6015N1414E 1618 1834 187DA 3 T Axelson 187DA #### nuvarande pos. 60.32206, 14.19323
———— 187DA11, 1621–1817, tilja, luddig, tät-ej vk (Se bild 2.8 MB)
———— 187DA10, 1657–1819, golvtilja, luddig - ej vk (Se bild 2.8 MB)
———— 187DA07, 1618–1834, C10 = röstmoder (Se bild 7.1 MB)
———— 187DA08, 1639–1834, C11. tät, svårtydd ytved. (Se bild 7.1 MB)
———— 187DA03, 1670–1834, D7 (Se bild 5.5 MB)
———— 187DA00, 1719–1834, A3d (Se bild 5.5 MB)
———— 187DA06, 1723–1834, D1 (Se bild 7.1 MB)
———— 187DA01, 1729–1834, A4d (Se bild 5.5 MB)
———— 187DA02, 1734–1834, D6 (Se bild 5.5 MB)
———— 187DA04, 1756–1834, D8 (Se bild 5.5 MB)