Mangårdsbyggnad, Näverberg, Stora Kopparbergs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 borrprov ur två stockar tagna med tillväxtborr i Mangårdsbyggnaden i Näverberg, 60.5993, 15.53371, St Kopparbergs sn, av Stefan Östberg. Båda proven är jämngamla och av tall och passar bra mot varandra - antagligen från samma bestånd - och både mot regionala kurvor och östersjökusten (t.ex Gotland och Nämndö) och synnerligen bra mot en kollektion från Vilkesbacka, Aspeboda sn.1 Proven innehåller i inre delen väl utvecklade falska ringar som sällan ses så tydligt i dalavirke och indikerar sommartorka. Yttersta ring är från 1732 respektive 1731 och åtminstone den senare (äldre) har säker vankant (bark). Virket bör alltså vara hugget under två vintrar.

Noter

1. Axelson, T.: Prover från Vilkesbacka, Aspeboda sn, mars 2021

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Goda korrelationsvärden lokalt och mot ostkusten

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AP (mean of 2) dated to 1732 with corr >= 0,41 and with overlap >= 75 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  7,07  78  19  based on 11 members
213A    0,65  7,44  78  12 Vilkesbacka, Aspeboda sn W
GagnefSo  0,50  5,05  78  22 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
se005   0,50  5,04  78   9 Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
Alvd21   0,48  4,71  75   5 Block of Alvd21
se007   0,48  4,72  78   7 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed337  0,45  4,38  78   7 Gastrikland coast
SodraDal  0,43  4,17  78  11 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305  0,43  4,15  78  10 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
swed302  0,43  4,15  78   0 NAMDO 1 Nämdoe Stockholm archipelago L-Å Larsson PISY, 30 m     
OegPI20  0,42  3,99  78   1 Östergötland PISY - Kolmården, Tåby, St Hjälmmossen mm, T. Axelson  
SolorNor  0,41  3,96  78   4 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

22AP 1 Elliebo, Falun, W PISY 22AP 2 Sweden Pinus sylvestris 1654 1732 22AP 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AP2a, 1654–1731, vk (bark)
———— 22AP1, 1654–1732, vk?