Härbre med utskjutande loft från Ingels, Rättviks sn, nu Saltsjö-Boo

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, februari 2023

© foto: Bernt Jakobsson

Ursprungligt dörrparti i frambygnaden i boden från Ingels i Rättvik på sin plats i Saltsjö-Boo.

I februari 2023 fick jag fyra borrprov från ett härbre från Ingels (60.945, 15.235, ursprungsplats okänd) i Rättviks socken, som nu står i Saltsjö-Boo, 59.35304, 18.29234. Boden är ett härbre med ett åt vänster utskjutande loft, eventuellt portlider. Den utskjutande loftgaveln ser dock ut att ha långa, oformade skallar, och solbränt timmer, som kan tolkas som att den inte anslutit till någon annan byggnad, och därmed knappast heller haft portar. Det finns ingen loftgång, utan loftets inre motsvarar byggnadens fulla bredd. Loftets stockar i A-sidan ser ut att vara något bilade. Boden är byggd av mycket tätvuxet skavt rundtimmer och har halsade knutar och relativt kraftiga sexkantskallar, antagligen i huvudsak överhaksknutar. Två prov från vardera nedre och övre våningen visar att båda delarna är samtida, och byggda i början av 1700-talet. Yngsta bevarade ved är lite vårved från 1706 i ett av proven. I ett annat finns något vårved från 1705. Dessa båda har en täthet i ytveden om fyra respektive tre ringar per millimeter. På de andra båda proven är yttersta bevarade ring i båda fallen formad 1698, med täthet i ytveden omkring nio ringar per millimeter. Boden kan alltså antas vara byggd omkring 1710, tidigast ca 1707. Om upp till ca två millimeter ved är borttäljd, kan träden vara fällda så sent som ca 1715, men fällningsdatum senare än så kan antagligen uteslutas. Väggtimret är av 200-åriga furor och tiljorna halvmeterbreda. Man har i trakten således ännu haft tillgång till mycket fint byggnadstimmer. Timringen liknar den som finns på en gård i Boda, en knapp mil norr om Ingels, och där det skavda rundtimret använts större delen av 1700-talet, och sexkantskallarna till mitten av seklet.1

© foto: Bernt Jakobsson

Boden med samtida loft från sen karolinertid.

© foto: Bernt Jakobsson

Fällbomslås med dubbla fjädrar.

© foto: Bernt Jakobsson

Dörrens utsida med låsbricka.
Halsning och knutskalle i AB-hörnet (detalj).

Noter

1. Axelson, T: Tre 1700-talsbyggnader på Wiborgs, Boda sn, 2019

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 232A.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,34 and with overlap >= 166 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,57  9,68  194  26  based on 4 members
232A02  0,44  6,19  166  12  1519-1698 BV NO-hörn, 7 stock fr golv
232A04  0,41  6,21  193  18  1511-1704 +vv, skavd, Öv no hörn 5:te stock
232A03  0,40  5,96  184  10  1512-1698 Öv sv hörn 4:e stock fr golv
232A01  0,34  4,78  177  13  1524-1705 +>0 (vv skavd), BV, 5 st fr golv södra

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

232A 1 Härbre fr Ingels, Rättvik, nu Saltsjö-Boo PISY 232A 2 Sweden Pinus sylvestris 1511 1705 232A 3 T.Axelson
———— 232A03, 1512–1698, Öv sv hörn 4:e stock fr golv (Se bild 6.8 MB)
———— 232A02, 1519–1698, BV NO-hörn, 7 stock fr golv (Se bild 6.8 MB)
———— 232A04, 1511–1704, +vv, skavd, Öv no hörn 5:te stock (Se bild 6.8 MB)
———— 232A01, 1524–1705, +>0 (vv skavd), BV, 5 st fr golv södra (Se bild 6.8 MB)