Stall med portlider från Jansbrända, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011


Den 13 juli 2011 tog jag med tillväxtborr fyra prov för dendrokronologisk datering i stallet från Jansbräda (60.23889, 14.75) nu på Grangärde hembygdsgård, 60.22006, 14.96817. Proven togs ur stockarna C4b, C5b, C6b, C7b, alltså i stalldelen på sydvästra långsidan. Det sista provet skadades tyvärr, så att vankant saknas. I de övriga finns vankant, men de två förra har tynande ytved. Yttersta årsring för proven ur C4b och C6b är från 1775. Yttersta synliga ring i provet ur C5b är från 1773, men eftersom det är tynande, så kan det nog ändå vara samtida. Om det fjärde provet är samtida, vilket förefaller troligt, fattas de 11 yttersta ringarna. Virket i stallet torde alltså vara fällt vintern 1775/76, och stallet byggt snart därefter. Stallet är alltså ca 14 år äldre än loftboden som också kommer från Jansbrända. Byggnaderna står i anslutning till varandra på hembygdsgården.

Stallet till vänster, och portlidret från Jansbrända är byggt efter 1775.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

GRHD 1 Stall fr Jansbrända, nu Grangärde Hembygdsgård PISY GRHD 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6014N1444E 1658 1775 GRHD 3 T. Axelson GRHD #### Current location: 60º13'12.2"N, 14º58'5.4"E
———— GRHF3a, 1674–1764, C7b, ej vk. provet skadades vid provtagningen (Se bild 2.8 MB)
———— GRHF1a, 1658–1773, C5b, VK - tynande (Se bild 2.8 MB)
———— GRHF0a, 1662–1775, C4b, vk, tynande (Se bild 2.8 MB)
———— GRHF2a, 1689–1775, C6b, vk (Se bild 2.8 MB)