Dendrokronologisk undersökning av
Söderåkersladan (klockgropsladan) i Grangärde., 60° 15' 29.3" N, 14° 58' 53.6" E

En stor delvis brädslagen timmerlada uppdelad med två genombrutna mellanväggar står över de s.k klockgropen ca 200 m. söder om prostgården i Grangärde. Det mesta timret är bilat på en sida och är försett med mossränna.

Med tillväxtborr uttogs den 5 mars 2003 sju prov för dendrokronologisk analys. Tre prov togs ur södra gaveln (samtliga gran), fyra ur den södra mellanväggen (ett av tall, de övriga av gran). Samtliga prov kunde dateras, fyra växte sista året 1758*, och två 1759. Tallprovet (1758) har blånad splint.

Timret förefaller vara framkört under (minst) två vintrar, och delar av det har således lagrats minst ett år, något som också blånaden i tallvirket antyder. Ladan torde mest sannolikt vara byggd 1760 eller möjligen något år därefter. Någon undersökning av syllar, takresning, takåsar eller andra detaljer, som skulle kunna påvisa en eventuell ombyggnad eller flyttning har inte gjorts.

Torbjörn Axelson, mars 2003


UPPDATERING 2018: Ny utförligare rapport baserad på fler dateringar och på kartor och annat arkivmaterial.

*provet "klgr12" har en skadad yttersta ring (1758), som ej kunnat mätas och är alltså ej äldre än övriga prov.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

klgr 1 Soderakersladan i Grangarde, Dalarna PCAB . klgr 2 SWEDEN Norway spruce 160-350M 6016 1459 1621 1759 . klgr 3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden .
———— klgr12, 1647–1757,
———— klgr22, 1621–1758,
———— klgr13, 1623–1758,
———— klgr11, 1641–1758,
———— klgr23, 1650–1759, (Se bild 7.8 MB)
———— klgr24, 1668–1759,
2 1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

klgr 1 Soderakersladan i Grangarde, Dalarna PISY . klgr 2 SWEDEN Scotch pine 160-350M 6016 1459 1664 1758 . klgr 3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden .
———— klgr21, 1664–1758, (Se bild 7.8 MB)