Lada, tidigare kanske rökbastu, Storön, Järna sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2017

Ladan som delvis består av timmer sannolikt från en rökbastu
Här syns hur knutarna i de sotiga stockarna flyttats ut från att ursprungligen lämnat ett utrymme under tak utanför ingången

Den 29 september 2017 gjorde jag en tur på Storön vid Uppsälje i Västerdalälven då kartan utvisar en ganska stor mängd lador. De flesta är brädlador eller väl underhållna och låsta timmerlador antagligen av yngre datum. Ett par lador fann jag inresanta att försöka datera, den ena en relativt stor lada, med delvis sotiga insidor och utflyttade knutar, som kan ha varit en rökbastu, 60.51648, 14.31832, den andra ett stall.

Fyra prov togs ur de sotiga stockarna D5, D6, D7, D8 som alla visade sig vara av tall och fällda 1820/21 och ha omkring 100 årsringar vardera. Korrelationsvärdena är helt övertygande. Insidorna är inte bilade utom där knutarna sitter, och den utskjutande delen framför ingången. Knutarna i de sju varv som tillhört den sotiga byggnaden, är av enkelkattyp, men har likväl sneda hak. Ladans övriga delar har inte undersökts.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between the samples in JrnLA.fil and SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,49 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,72 10,30  102  20  based on 4 members
JrnLA2  0,64  7,57  84   3  1820 D7
JrnLA0  0,56  6,71  99  13  1820 C5
JrnLA1  0,49  5,57  99  10  1820 D6, konstig yta
JrnLA3  0,49  5,58  102  21  1820 D8

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

JrnLA 1 Lada, fd rökbastu e.d, Storön, Järna sn, W PISY JrnLA 2 Sweden Pinus sylvestris 6030N1419E 1718 1820 JrnLA 3 T. Axelson JrnLA #### 60.51648,14.31832
———— JrnLA3, 1718–1820, D8 DistanceToPith=4,8; YearsToPith=1; CalcRadius=Yes; Radius=114,004; PithCoordinates=8.636,8.308; (Se bild 3.2 MB)
———— JrnLA1, 1721–1820, D6, konstig yta (Se bild 3.2 MB)
———— JrnLA0, 1721–1820, C5 (Se bild 3.2 MB)
———— JrnLA2, 1736–1820, D7 (Se bild 3.2 MB)