Sommarstall, Storön, Järna sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2017

Timmerstallet dolt bakom brädlada och vegetation
I närheten finns spår av åkerbruk och en brädlada i förfall
Knutkedjan i A-B-hörnet

Den 29 september 2017 gjorde jag en tur på Storön vid Uppsälje i Västerdalälven då kartan utvisar en ganska stor mängd lador. De flesta är brädlador eller väl underhållna och låsta timmerlador antagligen av yngre datum. Ett par lador fann jag inresanta att försöka datera, den ena sannolikt ett (sommar)stall, 60.51702, 14.29634, den andra en lada delvis av timmer från en sannolik rökbastu.

Byggnaden är sammanbyggd med en brädlada och försedd med plåttak. Den timrade delen, som jag bedömer fungerat som tilfälligt stall, är enkelt timrat utan långdrag, och har gjorts om minst en gång, när både väggar och dörr höjts. Det ursprungliga timret har kvar sina kilformade fällningssnitt. Fem prov togs med tillväxtborr i stockar i vägg B. Fyra är av tall med yttersta ring från 1755 och 63-80 ringar i proven, medan det återstående provet, som är av gran, trots mer än 80 ringar inte kunde dateras. I närheten står, intill en förfallen brädlada, en gammal vält och andra hästdragna redskap, som visar att åkerbruk förekommit på platsen.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of all members of the collection JrnB-PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref---
        Off Over P2Yrs------ 
    Years  set lap CorrC TTest 
JrnLB0  63   0  62  0,53  4,8 
JrnLB1  65   0  64  0,62  6,2 
JrnLB3  80   0  64  0,50  4,6 
JrnLB4  65   0  64  0,69  7,4 
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (4 samples): 0,58 Standard deviation interval 0,51 - 0,65
All member offsets are at points of best match!


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Järna-äppelbo\JrnL\JrnLB-PISY.fil and
SödraDal_of_C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\trysilkurs\PISY-Skandinavien121221.rwl
dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,57  6,12  79  17  based on 4 members
JrnLB0  0,57  5,43  62  10  1755 
JrnLB4  0,54  5,12  64   5  1755 
JrnLB1  0,47  4,22  64   7  1755 
JrnLB3  0,39  3,74  79  13  1755 B5

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

JrnLB 1 Sommarstall, Storön, Järna sn, W PISY JrnLB 2 Sweden Pinus sylvestris 6031N1417E 1676 1755 JrnLB 3 T. Axelson JrnLB #### 60.51703,14.29634
———— JrnLB3, 1676–1755, B5 (Se bild 3.6 MB)
———— JrnLB1, 1691–1755, (Se bild 3.6 MB)
———— JrnLB4, 1691–1755, (Se bild 3.6 MB)
———— JrnLB0, 1693–1755, (Se bild 3.6 MB)
2 1 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000

JrnLB 1 Sommarstall, Storön, Järna sn, W PCAB JrnLB 2 Sweden Picea abies 6031N1417E 4917 5000 JrnLB 3 T. Axelson JrnLB #### 60.51703,14.29634 JrnLB #### odaterat
———— JrnLB2, 4917–5000, B4 DistanceToPith=2,3; CalcRadius=Yes; Radius=78,952; PithCoordinates=40.735,13.970; (Se bild 3.6 MB)