Tvättstuga, fd härbre?, på Handbacken, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2018 (jan 2003)

Tvättstugeboden 2007-02-19. Dess knutar med sneda hak hade gjort mig nyfiken.
Baksidan. Det mesta timret har sneda hak och är från 1762/63. Proven daterade till 1800/01 torde härröra från dem med lodräta hak!

Bakom "lindkvistgården" på Handbacken, 60.45701, 14.68938, står en bod som under 1900-talet använts som tvättstuga. Dess sneda knutshak fick mig i juletiden 2002 att ta några prov, och sedan ytterligare några i januari 2003, då jag ännu var nybörjare i dendrokronologin. Tyvärr förstod jag ännu inte värdet av att notera i exakt vilka stockar proven togs och monteringens kvalité lämnar en del övrigt att önska. I samband med struktureringen av provsamlingen återvände jag till proven, som visar att det i boden dels finns frodvuxet talltimmer fällt vintern 1762/63, dels bättre talltimmer fällt 1800/01. Boden, som kanske varit ett härbre av formen att döma, bör då ha byggts ca 1763 och timrats om ca 1801.

På storskifteskartorna har gården Litt. M. Den verkar ha byggts av Brita Ersdotter (f.1730) från Litt. O ("PatronPers") längre ner på Handbacken och hennes man Erik Jansson (f.1732) från Björbo som gifte sig nyårsafton 1759 och fick sitt enda barn, Karin, 30/4 1762. Vår bod (härbre?) verkar alltså ha byggts året efter dotterns födelse och i samband med gårdens etablering. 1801, när boden torde ha timrats om, lever ännu Brita och Erik och på gården bor också dotten Karin och maken Jöns Ersson från Forsen (född 1748), som hon gifte sig med 1784 och deras barn Erik och Anna som då är 15 och 10 år. Omtimringen ca 1801 kan således inte kopplas till något generationsskifte.1

Noter

1. Avskrifter av Floda församlings husförhörslängder, 1664-1806 Ovanmejdan, Handbacken, Forsen, synoptiskt uppställda

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

LKTV 1 tvättstuga vid Lindkvists, Handbacken, Floda sn PISY LKTV 2 Sweden Pinus sylvestris 1683 1800 LKTV 3 T. AXelson LKTV #### 60.45701, 14.68938. Basert på prover scannade första gången 2002-12-27 (1-3) LKTV #### och 2003-01-21 (4-10). Vilka stockar som provtagits har ej noterats.
———— LKTV06, 1697–1760, (Se bild 7.3 MB)
———— LKTV08, 1694–1762, (Se bild 7.3 MB)
———— LKTV03, 1700–1762, (Se bild 7.3 MB)
———— LKTV07, 1710–1762, (Se bild 7.3 MB)
———— LKTV10, 1721–1762, (Se bild 7.3 MB)
———— LKTV01, 1722–1762, (Se bild 7.3 MB)
———— LKTV04, 1683–1800, (Se bild 7.3 MB)
———— LKTV05, 1690–1800, (Se bild 7.3 MB)