Magasinsbygnad i Tåby, Östergötland, som tillhört socknen

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2013

Knutkedjan - avsågade knutskallar eller dymlade bladknutar1?
Den 23 juli 2013 tog jag 10 prover med tillväxtborr i Sockenmagasinet2 i Tåby,nära kyrkan . På bygganden finns monterat vad som sannolikt är gamla kyrkportar, vilka tidigare fungerat som golvförstärkning i boden, och dendrokronologiskt daterade till tiden omkring nuvarande kyrkans uppbyggnad.3 Prov togs ur sammanlagt tio stockar, fyra på övervåningen (1-4 i gavel C?), och sex nere (5-10 i vägg D). Samtliga prov är av tall, och ger intryck av att vara från ett och samma bestånd av omkring 100-åriga tallar, som fällts vintern 1804/05. Det är alltså sannolikt att allt timmer tagits på samma plats, och att byggnaden eventuellt också timrats upp i skogen varefter alltså antingen timret, eller den nertimrade byggnaden, forslats fram till den slutliga byggplatsen. Resultatet av analysen torde alltså kunna utesluta att det, åtminstone i skogsbygder, vanliga förfaringssättet, att sockenborna ålades att var för sig köra fram ett visst antal stockar för den gemensamma byggnaden, här har tillämpats. Ett sådant förfaringssätt medför nämligen beståndsspritt timmer, vilket alltså inte föreligger i detta fall. Byggnaden är uppförd ca 1805.

Korrelationsvärden

Följande diagram visar stor överensstämmelse mellan de olika proven, som ibland sannolikt kommer från samma träd och i samtliga fall antagligen från samma bestånd av ungefär 100-åriga tallar:

Correlations at their offsets between each checked member and all other checked members of the collection OgTby1
Correlation calculus based on P2Yrs: Proportion of last two years growth
An '*' indicates a very low correlation value though the overlap is not too low (corrCoeff < 0.2 and overlap > 40)
Only overlaps > 20 shown. Sum by stem is ON
"Rest" on a row or a column refers to the rest of the collection (comp. Test towards rest of collection).
Groups are: <CorrCoeff at current offset, T-test value at current offset, Overlap>
   RestOgTby11aOgTby12aOgTby13aOgTby14aOgTby15aOgTby16aOgTby17aOgTby18aOgTby19aOgTby1Aa
  Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest      0,67  8,7   93   0,68  9,1  100   0,68  9,0   95   0,69  9,7  103   0,73 10,3   93   0,69  8,0   73   0,64  7,7   86   0,67  9,0  100   0,65  7,5   77   0,61  7,4   96
OgTby11a95   0,67  8,7   93     0,52  5,8   93   0,54  5,9   85   0,49  5,3   93   0,52  5,7   92   0,52  5,2   72   0,46  4,7   85   0,60  7,2   93   0,43  4,1   76   0,44  4,7   93
OgTby12a101   0,68  9,1  100   0,52  5,8   93    0,50  5,4   92   0,55  6,5  100   0,58  6,8   93   0,58  6,1   73   0,51  5,4   86   0,50  5,6  100   0,50  5,0   77   0,41  4,4   96
OgTby13a96   0,68  9,0   95   0,54  5,9   85   0,50  5,4   92    0,60  7,3   95   0,48  5,0   85   0,45  4,0   65   0,52  5,3   78   0,53  5,9   92   0,39  3,5   69   0,52  5,6   88
OgTby14a107   0,69  9,7  103   0,49  5,3   93   0,55  6,5  100   0,60  7,3   95    0,57  6,6   93   0,52  5,1   73   0,54  5,9   86   0,50  5,7  100   0,50  5,0   77   0,51  5,8   96
OgTby15a94   0,73 10,3   93   0,52  5,7   92   0,58  6,8   93   0,48  5,0   85   0,57  6,6   93    0,67  7,7   73   0,52  5,5   86   0,55  6,3   93   0,58  6,2   77   0,49  5,4   93
OgTby16a74   0,69  8,0   73   0,52  5,2   72   0,58  6,1   73   0,45  4,0   65   0,52  5,1   73   0,67  7,7   73    0,42  4,0   73   0,55  5,6   73   0,47  4,5   73   0,35  3,2   73
OgTby17a87   0,64  7,7   86   0,46  4,7   85   0,51  5,4   86   0,52  5,3   78   0,54  5,9   86   0,52  5,5   86   0,42  4,0   73    0,45  4,7   86   0,46  4,5   77   0,45  4,6   86
OgTby18a101   0,67  9,0  100   0,60  7,2   93   0,50  5,6  100   0,53  5,9   92   0,50  5,7  100   0,55  6,3   93   0,55  5,6   73   0,45  4,7   86    0,53  5,4   77   0,40  4,3   96
OgTby19a78   0,65  7,5   77   0,43  4,1   76   0,50  5,0   77   0,39  3,5   69   0,50  5,0   77   0,58  6,2   77   0,47  4,5   73   0,46  4,5   77   0,53  5,4   77    0,51  5,2   77
OgTby1Aa97   0,61  7,4   96   0,44  4,7   93   0,41  4,4   96   0,52  5,6   88   0,51  5,8   96   0,49  5,4   93   0,35  3,2   73   0,45  4,6   86   0,40  4,3   96   0,51  5,2   77 


En kronologi baserad på alla prov från magasinet ger goda korrelationer mot en rad kronologier på ett sätt som kan förväntas om virket är från området:

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best available references and OgTby1 dated to 1804 with corr >= 0,44 and with overlap >= 106 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,79 13,00  106  based on 14 members
SE003-Hö  0,71 10,15  106  1998 Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
se005-go  0,70  9,92  106  1987 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
swed022w  0,68  9,44  106  1987 Gotland (Schweingruber)                 PISY
ESVEALAN  0,62  8,14  106  2004 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
Klmrsnd  0,61  7,83  106  1873 Kalmarsund and Öland area                PISY
Sissh041  0,59  7,46  106  1883 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
BratPISY  0,59  7,41  106  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Estonia  0,57  7,14  106  1998 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
swed302  0,51  5,99  106  1995 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003)     PISY
Kungsber  0,49  5,74  106  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
GvleC-pi  0,49  5,67  106  2011 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY
SödraDal  0,45  5,13  106  2005 Södra Dalarna                      PISY
Grangard  0,45  5,09  106  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY
HallandP  0,44  5,04  106  2006 Halland                         PISY

Noter

1. Enligt Arnstberg, K-O: Datering av knuttimrade hus i Sverige, Nordiska museet 1976 ss 131,133, blir dymlade bladknutar med urtag på både ovan och undersidan på detta sätt vanliga i Östergötland under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Om det är fråga om sådana knutar här, är detta alltså ett tidigt belägg för deras återkomst!
2. vikbolandet.eu: Tåby sockenmagasin och kyrkstall
3. Axelson, T. (2013), F.d. kyrkportar till Tåby kyrka, Östergötland: Dendrokronologisk undersökning


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

OgTby1 1 Sockenmagasin, Tåby, Östergötland PISY OgTby1 2 Sweden Pinus sylvestris 25m 5831N1622E 1698 1804 OgTby1 3 T. Axelson
———— OgTby13a, 1701–1796, DISTANCETOPITH=8 (Se bild 8.1 MB)
———— OgTby14a, 1698–1804, DISTANCETOPITH=12 (Se bild 8.1 MB)
———— OgTby12a, 1704–1804, DISTANCETOPITH=11 (Se bild 8.1 MB)
———— OgTby18a, 1704–1804, DISTANCETOPITH=4 (Se bild 3.2 MB)
———— OgTby1Aa, 1708–1804, DISTANCETOPITH=7 (Se bild 3.2 MB)
———— OgTby11a, 1710–1804, DISTANCETOPITH=28 (Se bild 8.1 MB)
———— OgTby15a, 1711–1804, DISTANCETOPITH=23 (Se bild 8.1 MB)
———— OgTby17a, 1718–1804, DISTANCETOPITH=25 (Se bild 8.1 MB)
———— OgTby19a, 1727–1804, DISTANCETOPITH=9 (Se bild 3.2 MB)
———— OgTby16a, 1731–1804, (Se bild 8.1 MB)