Parbod från Västerfallet, Frösaråsen, nu vid Säfsnäs hembygdsgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2008-08-29)

Prov har tagits ur 5 väggstockar från utsidan på den av lidret skyddade gaveln till höger om dörrarna (stockarna D5, D6, D7, D8, D9). Proven togs med tillväxtborr, och alla dessa stockar visade sig vara av tall. Alla prov utom det ur D9 kunde dateras. Tyvärr är ytan på alla proven något vittrad, varför vankanten inte kan fastställas med full visshet, även om den sannolikt föreligger på provet ur D7 (SfHPBV2a), vars yttersta ring (1846) är hel. I såväl D5 (SfHPBV4a) som i D8 (SfHPBV0a) finns delar av 1846 års ring bevarad, medan D6 (SfHPBV3a) som har mycket tät ytved har sin yttersta bevarade ring från 1831. Av detta kan man dra slutsatsen att boden har timrats omkring 1847 med virke som troligen fällts vintern 1846/47. Boden är av ofärgat dubbelbilat väggtimmer och har mestadels enkelkattknutar. Den är uppmärkt på utsidan dels med grova streck, dels med välskurna romerska siffror.

Uppdatering:

En ny datering med samma resultat gjordes i mars 2016, se Stuga och parbod från Västerfallet på Säfsnäs Hembygdsgård


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

De fyra daterbara proven ger goda passningar mot referensen, men extremt täta partier, där
årsringarna inte är separerade, finns i två av proverna. 
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfHPBV.fil and
”SödraDalarna” dated to 2005
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over End
      Corr  Test  lap Year
all...   0,67 10,88  151 1846 based on 4 members  
SfHPBV4a  0,59  8,14  123 1845 D5 + 1 omätt (dålig märgträff) 
SfHPBV0a  0,54  7,25  127 1845 D8 (+ en omätt, långt från märgträff)             
SfHPBV3a  0,48  6,24  131 1831 D6 (+ minst en omätt) 0-ringarna ligger i mycket tätt område
SfHPBV2a  0,48  6,60  149 1846 D7, Möjl VK (0-ring skönjbar i mikroskop)  

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840———— SfHPBV3a, 1694–1831, D6 (+ minst en omätt) 0-ringarna ligger i mycket tätt område (Se bild 4.1 MB)
———— SfHPBV0a, 1717–1845, D8 (+ en omätt, långt från märgträff) (Se bild 4.1 MB)
———— SfHPBV4a, 1721–1845, D5 + 1 omätt (dålig märgträff) (Se bild 4.1 MB)
———— SfHPBV2a, 1695–1846, D7, Möjl VK (0-ring skönjbar i mikroskop) (Se bild 4.1 MB)