Andra objekt

Lador på Styggrismyra

En lada och en ladruin på Styggrismyra har daterats. Flera prov togs ur ladan, Stg1, som visade sig alla ha yttersta årsring från 1784, varför ladan bör vara byggd hösten 1784 eller våren 1785, dock ej nödvändigtvis på denna plats. Det finns några namninitialer, "MEES" och "EE", samt en längre svårtolkad rad, och därtill några namn skrivna med rödkrita e.d. Samtliga återfinns på långsidan omedelbart innanför dörren. Ladan är av rundtimmer, med en grövre klova i röstet, och dörr på sidan av gaveln. Takåsarna har inte daterats. Taket är mycket dåligt och det snöar in. Den har tillhört "Nises" på Hola. Ladan återfinns på positionen 60.47669, 14.64312.

Ladruinen, Stg2, är av bilat timmer, och kan därför antas ursprungligen ha varit ett gårdshus. Prov togs ur två stockar och yttersta ring är i båda från 1764. Ladruinen återfinns på positionen 60.47336, 14.64541. Om du vet vem som brukat denna torvlada, så vill jag gärna få veta det! Min e-postadress återfinns på huvudsidan!

Torbjörn Axelson, februari 2007

Kan det vara Nises Erik Ersson (1811-1866), eller vem?
Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

Stg1 1 StyggrismyrLada, Björbo PISY Stg1 2 Sweden Scotch Pine 250 6028N1438E 1682 1784 Stg1 3 T. Axelson
———— Stg113a, 1682–1784, (Se bild 4.1 MB)
———— Stg116a, 1690–1784, (Se bild 4.1 MB)
———— Stg114a, 1705–1784, (Se bild 4.1 MB)
———— Stg112a, 1732–1784, (Se bild 4.1 MB)
2 1 0.2 1710 1720 1730 1740 1750 1760

———— Stg211, 1706–1764, (Se bild 0.6 MB)
———— Stg212, 1711–1764, (Se bild 0.6 MB)