Urmakardaniels uthus, Saxdalen, Grangärde sn, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2012

Den 5 mars 2012 tog jag prov ur ett uthus vid "UrmakarDaniels" i norra Saxdalen (Oxbrovägen 59), 60.15981, 14.97014. Timmerbyggnaden, som nu är fristående, ingick tidigare i ett uthus. Dess urprungliga ändamål är svårt att avgöra. Knutarna är av enkelkattstyp, och syllstockarna är kraftigare än övriga stockar, och har en något päronformad profil. Gåtarna är kraftiga av stjärttyp, men infästa på ett sätt som inte tillåtit väggen att sjunka fullt ut.

Prov togs ur fem stockar (A1, A2, A9, C1, C4), där dock ett av proven (ur A2) föll sönder, så att minst 30 ringar föll bort (troligen 45 - motsvarande hela splinten). Proven, som alla är av tall med 55-77 mätta ringar vardera, har ganska dålig inbördes korrelation, men bedöms efter noggrann jämförelse vara samtida. Korrelationsvärdena mot lokala och regionala referenser är svag, men medelkurvan kan dateras till 1829 för yttersta ring mot myrtallskronologierna "Petmyra"1 och "Sälsfloten"2, samt mot "FlodaSn"3 med t-värden som närmar sig 6. En medelkurva av de tre referenserna ger t=6.9 mot medelkurvan för proven sedan det sönderfallna provet uteslutits. Detta kan dock troligen dateras till 1784, vilket skulle ge 45 borttappade splintringar, då stocken troligen är samtida med övriga. Det är alltså mycket sannolikt att virket till boden tagits från myrlänt mark.

Stockarna har alltså med stor sanolikhet fällts vintern 1829/30 och timringen har därför troligen skett ca 1830.

Noter

1. Axelson, T.: Petmyra (PISY-ref).
2. Axelson, T.: Några torrtallar på Sälsfloten, Floda sn, Dalarna: Dendrokronologisk undersökning, januari 2012
3. FlodaSn.rwl

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

SxUrD 1 Bod vid "Urmakardaniels", Saxdalen, Grangärde sn, PISY SxUrD 2 Sweden Pinus sylvestris 160m 6009N1458E 1708 1829 SxUrD 3 T. Axelson SxUrD #### location=60.15979 14.97014;
———— SxUrD1, 1708–1784, A2, ej vk +>?30 ringar som smulades. (ingen splint?) (Se bild 3.5 MB)
———— SxUrD0, 1762–1828, A1 +avskavd (sp=20?) (Se bild 3.5 MB)
———— SxUrD4, 1755–1829, C4. vk. (Se bild 3.5 MB)
———— SxUrD3, 1772–1829, C1, vk. (Se bild 3.5 MB)
———— SxUrD2, 1779–1829, A9, vk, sp=36 (Se bild 3.5 MB)