Finnmarksbornas kyrkklähärbre på Möckelinds, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2021

Finmarksbornas förmodade kyrkklähärbre är från 1843

Den 7 och 13 april 2021 tog jag sammanlagt borrprover ur 8 stockar (tillväxtborr, 5 mm) i vad som antas vara finnmarksbornas kyrkklähärbre, 60.44234, 14.48624, på Möckelinds i Haga, Nås socken. Proverna är samtliga av tall, de flesta blånade. Sex prov kan dateras med sista ring från 1841, de två andra något eller ett fåtal år tidigare. Det inskurna årtalet 1843 på B8 kan därför antas markera när det sattes upp på Möckelinds. Timret ger delvis låga korrelationsvärden, men några av proven ger en säker datering, liksom medelkurvan och dateringen av stockarna är säker.

Det huvudsakliga syftet med den kompletterande provtagningen var att säkerställa att båda stockarna runt den korsformade gluggen (B8 och B9) är samtida, vilket de alltså visade sig vara. Detta är därmed den yngsta korsformade gluggen av denna typ, som jag hittills vet mig ha sett. Byggnader jag tidigare daterat, som har denna gluggtyp är Rikmats bod från Drafsen, Säfsnäs (1701)1, Härbre i Telningsberg, Grangärde finnmark (1726)2 och ett gavellofthärbre från Björbo (1670)3

Boden mäter inuti 3,55 × 3,55 meter och dörren är centralt placerad på långsidan och försedd med ett välbevarat schedinlås. Knutarna är av raka enkelkattknutar på blockat timmer. Innertak av hyvlade brädor burna av hyvlade bjälkar på vilka bräden med träkrokar är fästa. Tiden mellan timrets fällning 1841/42 och det troliga färdigställandet 1843, skulle kunna tolkas som att första upptimring skett i skogen och att den sedan plockades ner och körts till platsen för slutlig upptimring på nästa vinterföre, men blånaden kan också betyda att det dröjt från avverkningen till timringen var klar.

Karl-Erik Forsslund kopplar gårdens pampiga loftbod4 med förvaringen av finnmarksbornas kyrkkläder, men det förefaller mindre sannolikt, även om det inte kan uteslutas innan 1743. Mer troligt är väl att det nuvarande härbret haft en föregångare, eller att man dessförinnan bar med sig kläderna hemifrån, och att det var finnmarksborna själva som timrade sitt kyrkklähärbre, men fick tillåtelse att ställa upp det på Möckelinds, så att det var under uppsikt. Forsslund skriver: "Det var förr tjörk-kläbo för finnarna (från Lindesnäs, Vinberg, Sigfridstorp o.s.v), deras kyrkväg 'Finnvägen' gick över gården och nedanför Hagaborgskullen, och här hade de kyrkkläderna förvarade och stannade och bytte om."5

De två översta stockarna i A är ditsatta i senare tid. A10 är en modern stock, längssågad och formad med elverktyg. A9 är uppenbart återanvänd, och vänd, och troligen insatt vid samma tillfälle som A10. Orsaken torde vara en rötskada vid taket nära knut AB, som syns i omkringliggande virken, men inte i dessa båda stockar. A9 är därför sannolikt helt orelaterad till byggnaden. På dess nuvarande utsida finns inskuret bl.a ELS 1788 (där E är format som ett C med mittpinne) och BED 1788, skuret så nära knuthaket att det torde visa att stocken kommer från en större byggnad än den nuvarande. På insidan av samma stock finns djupt skuret men svårt vittrat vad som nog kan läsas som OAS.

Korsglugg, klädkrokar och det nu bekräftade årtalet 1843.
Nyckel och nyckelbricka
Schedinlåset
1. Rik-Mats_bod.php
2. 20508A.php
3. Numera redskapsbod i Lövberget, LBSL.php
4. 19A18.php
5. Forsslund, K-E Med Dalälven. Del II, bok 7 (Nås), s. 35

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 8 checked members (=all members) of the collection 214F.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2Yrs
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 Corr
214F00  109   0 108  0,28  3,0  0,27  2,9  0,29  3,2  0,22  2,3  0,26  2,8  0,63  6,8  0,2
214F01   93   0  92  0,46  4,9  0,47  5,1  0,44  4,7  0,44  4,6  0,45  4,8  0,62  7,7  0,4
214F02   98   0  97  0,16  1,5  0,20  1,9  0,18  1,8  0,23  2,3  0,19  1,9  0,56  0,0  0,1
214F03   82   1  81  0,45  4,5  0,38  3,6  0,40  3,9  0,38  3,6  0,40  3,9  0,74  15,6  0,4
214F04  112   0 111  0,56  7,0  0,66  9,0  0,61  7,9  0,59  7,6  0,60  7,8  0,65  16,9  0,5
214F05  111   0 110  0,51  6,2  0,56  6,9  0,52  6,4  0,46  5,4  0,51  6,2  0,65  15,3  0,5
214F06b  125   5 105  0,44  4,9  0,45  5,1  0,39  4,2  0,39  4,2  0,43  4,8  0,65  19,5  0,4
214F07  105   0 104  0,34  3,6  0,37  4,0  0,32  3,4  0,30  3,1  0,33  3,5  0,56  4,6  0,3
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (8 samples): 0,41 Standard deviation interval 0,28 - 0,53
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 214F.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,23 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,64  9,30  129  40  based on 8 members
214F04  0,53  6,47  111   6  1730-1841 D7
214F06b  0,49  6,15  123  26  1712-1836 B9,+ofullst. Blånat
214F01  0,44  4,66  92  16  1749-1841 D4
214F07  0,43  4,81  104   4  1737-1841 C9
214F05  0,43  4,92  110   7  1731-1841 B8 (märkt 1843)
214F03  0,42  4,06  81  15  1759-1840 D8 +ofullst?
214F00  0,26  2,74  108   3  1733-1841 D5
214F02  0,23  2,29  97  11  1744-1841 D9, (första under innertak) blånad splint

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

214G 1 Finnarnas kyrkklähärbre, Möckelinds, Nås sn W PISY 214G 2 Sweden Pinus sylvestris 1712 1841 214G 3 T Axelson
———— 214F06b, 1712–1836, B9,+ofullst. Blånat (Tomicus piniperda?) (Se bild 2.6 MB)
———— 214F03, 1759–1840, D8 +ofullst? (Se bild 5.3 MB)
———— 214F04, 1730–1841, D7 (Se bild 5.3 MB)
———— 214F05, 1731–1841, B8 (märkt 1843) (Se bild 5.3 MB)
———— 214F00, 1733–1841, D5 (Se bild 5.3 MB)
———— 214F07, 1737–1841, C9 (Se bild 2.6 MB)
———— 214F02, 1744–1841, D9, (första under innertak) blånad splint (Se bild 5.3 MB)
———— 214F01, 1749–1841, D4 (Se bild 5.3 MB)