Strömbergs, Kvarnåker: Stuga | Loftbod | Loge och stall

Loftbod, Strömbergsgården, Kvarnåker, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2023

Loftboden oktober 2023.
Den 25 oktober 2023 tog jag borrprover (tillväxtborr 5 mm) i fyra byggnader på Strömbergsgården i Kvarnåker, däribland i den ståtliga loftboden, 60.53752, 14.41343. Alla prov togs i nedre vänstra rummet i väggarna C (bakre långsida) och E (mellanvägg). Timret i ytterväggarna är bearbetat med skave, och yttersta ring är i flera fall saknad. I de fall där bakkant kan konstateras är yttersta ring från 1598 och timret alltså fällt vinterhalvåret 1598/99. Eftersom inga prov togs i övervåningen är eventuell tidsutdräkt i timringen okänd, men åtminstone nedre delen torde ha timrats ca 1599. Det inpassade timret i mellanväggen är grövre än det knutade väggtimret, och de båda undersökta stockarna verkar komma från samma träd. Någon av de övriga såg ut att vara av torrtall.

Enligt Forsslund är boden flyttad från Skålö. Den genealogiska genomgången visar att detta kan ha skett på 1850-talet, eller mindre troligt på 1760-talet och i så fall via den äldre gårdsplatsen omkring 100 meter söder om vägen. För utförligare tolkning, se rapporten avseende stugan. Forsslund har flera bilder av boden på 1920-talet.1
Trappa istället för frambyggnad på vänstersidan.
Dörrparti med blodkors av samma typ som på den bara något äldre f.d loftboden i Nås,2 månne till skydd mot dödsänglar och annat otyg.
Låset på nedre vänstra dörren har gotiska drag och kan mycket väl vara samtida med boden.3
Nedre vänstra dörren.

Noter

1. Forsslund, Karl-Erik: Med Dalälven från källorna till havet Del 2 Väster-Dalälven, Bok 6. Järna. Stockholm: Åhlén & Åkerlund 1926, ss. (111), 180 f.
2. Axelson, T: Loftbod (fd), Haga, Nås sn, 2021
3. Mattias Helje, pers. kom.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 23AB.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,32 and with overlap >= 73 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,49  7,53  177  33  based on 6 members
23AB03  0,58  6,70  89  26  1509-1598 C9, vk
23AB00  0,57  6,34  86  22  1509-1595 C6 (skavd)
23AB01  0,54  6,23  98   8  1500-1598 C7 (skavd)
23AB02  0,44  4,11  73   3  1523-1597 C8, +fragm
23AB05  0,36  5,10  174  12  1420-1598 E4, vk
23AB04  0,32  4,32  162   8  1435-1598 E5, vk

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
23AB, knutade väggtimret med stark lokal (komplex) dala-signal.


Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
E4 o E5 (samma träd), dateras väl p.g.a många årsringar, men korralationen är ganska svag. Mer temperatur än nederbördskänslighet.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590

23AB 1 Loftbod, Strömbergsg. Kvarnåker, Järna W PISY 23AB 2 Sweden Pinus sylvestris 1420 1598 23AB 3 T.Axelson
———— 23AB00, 1509–1595, C6 (skavd) (Se bild 5.5 MB)
———— 23AB02, 1523–1597, C8, +fragm (Se bild 5.5 MB)
———— 23AB05, 1420–1598, E4, vk (Se bild 5.5 MB)
———— 23AB04, 1435–1598, E5, vk (Se bild 5.5 MB)
———— 23AB01, 1500–1598, C7 (skavd) (Se bild 5.5 MB)
———— 23AB03, 1509–1598, C9, vk (Se bild 5.5 MB)