Strömbergs, Kvarnåker: Stuga | Loftbod | Loge och stall

Stall och loge, Strömbergsgården i Kvarnåker, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2023

logen och stallets portlider oktober 2023.
Stallet vid samma tillfälle.
Inskriften på stegstolpen visar på vilken gård byggnaden stod 1796.
Den 25 oktober 2023 tog jag borrprover (tillväxtborr 5 mm) i fyra byggnader på Strömbergsgården i Kvarnåker, däribland i de sammanbyggda logen och stallet, 60.53746, 14.41319. I stallet, som ser enhetligt ut, togs fem prover i väggen som vätter mot portlidret. Proven togs i stockarna B6, B7, B9, B11 och B12. Alla av ganska frodvuxen tall med som mest knappt 60 ringar, och ibland mindre än 40. Träden fälldes vinterhalvåret 1761/62, och timringen torde mest troligt ha skett 1762. Noteras att lofttaket saknas, och kanske har det inte använts som stall efter senaste flyttningen? Logen, ur vilken fyra prov togs i stockarna A5, A6, A8 och A13, d.v.s långsidan mot gårdsplanen är av liknande timmer, fällt 1757/58, och torde mest troligt alltså ha timrats 1758. Stallet med portlidret är ställt intill den något äldre logen. Det är fullt tänkbart att timret i båda byggnaderna kommer från ett bestånd som började växa omkring sekelskiftet 1700, men när man jämför stalltimret med tillgängliga referenser ser det ut att vara något mer temperaturkänsligt än timret i logen. Timret har mest troligt vuxit på moränmark och inte på de låglänta områdena kring älven. Det är möjligt att det senare huggna stalltimmret är hämtat från en något högre, fuktigare eller mer nordlänt lokal, om man försöker göra någon tolkning av skillnaderna i korrelationsmönstren. Ingen av byggnaderna förefaller timrade av sådant virke som mestadels växer runt Kvarnåker.

På en stegstock finns en inristning: MMS 1796 föd 1777, som kanske avser själva stegstockens tillverkningsår? För utförligare tolkning, se rapporten avseende stugan.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Medelkurva av stallstockarna har tydlig övervikt av temperatursignal (nordvästligt)
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Medelkurva för logen har en viss sydöstlig (nederbördskänslig) profil.
Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Järna_W\Strömbergs,Kvarnåker\23AD.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
23AD00  59   0  58  0,57  5,3  0,60  5,5  0,63  6,0  0,69  6,9  0,63  6,0  0,81  19,6  0,55  4,9 
23AD01  59   0  58  0,36  2,9  0,44  3,6  0,29  2,3  0,36  2,8  0,36  2,8  0,67  5,7  0,38  3,1 
23AD02  43   0  42  0,40  2,7  0,35  2,3  0,34  2,3  0,27  1,7  0,34  2,2  0,55  1,6  0,44  3,1 
23AD03  53   0  52  0,46  3,7  0,45  3,5  0,45  3,6  0,50  4,0  0,47  3,7  0,60  0,9  0,43  3,4 
23AD04  37   0  36  0,59  4,2  0,62  4,5  0,55  3,8  0,65  4,8  0,60  4,2  0,67  4,9  0,56  4,0 
23AE00  40   4  39  0,56  4,1  0,49  3,3  0,49  3,4  0,46  3,0  0,50  3,4  0,67  4,4  0,55  4,0 
23AE01  52   4  51  0,71  7,1  0,63  5,7  0,70  6,9  0,67  6,2  0,68  6,4  0,71  22,9  0,73  7,6 
23AE02  49   4  48  0,56  4,6  0,54  4,3  0,54  4,3  0,50  3,8  0,53  4,2  0,65  7,7  0,55  4,5 
23AE03  45   4  44  0,56  4,4  0,57  4,4  0,56  4,4  0,54  4,0  0,56  4,2  0,61  3,5  0,54  4,2 

Mean corr. of first column when overlap >= 50 (4 samples): 0,52 Standard deviation interval 0,39 - 0,66
All member offsets are at points of best match!

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1710 1720 1730 1740 1750 1760

23AD 1 Stall, Strömbergsg. Kvarnåker, Järna W PISY 23AD 2 Sweden 1703 1761 23AD 3 T.Axelson
———— 23AD01, 1703–1761, stall B7 (vid dörr, stock åt C), vk (Se bild 3.8 MB)
———— 23AD00, 1703–1761, stall B6 (Se bild 3.8 MB)
———— 23AD03, 1709–1761, stall B11, vk (Se bild 3.8 MB)
———— 23AD02, 1719–1761, stall B9 (1 hel öv dörr), vk (Se bild 3.8 MB)
———— 23AD04, 1725–1761, stall B12 (Se bild 3.8 MB)
2 1 1710 1720 1730 1740 1750

23AD 1 Loge, Strömbergsg. Kvarnåker, Järna W PISY 23AD 2 Sweden 1703 1761 23AD 3 T.Axelson
———— 23AE01, 1706–1757, loge A6 (Se bild 3.1 MB)
———— 23AE02, 1709–1757, loge A8 (Se bild 3.1 MB)
———— 23AE03, 1713–1757, loge A13 (Se bild 3.1 MB)
———— 23AE00, 1718–1757, loge A5 (långa mot B) (Se bild 3.1 MB)