Trösklada i Sunnansjö, Grangärde sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2015

Tröskladan i mars 2015
Den 13 mars 2015 tog jag med tillväxtborr 4 prover i en tröskloge i Sunnansjö vid Lågnäsvägen/Morhagsvägen, Grangärde sn, 60.21972, 14.98056. Trösklogen ska ha flyttats till nuvarande plats omkring sekelskiftet 1900. Det är uppenbart att den flyttats flera gånger och att en stor del av timret är sekundärt, och ofta återanvänt. Jag valde därför att ta prover i avbalkningen/mellanväggen, i ett parti, som såg ut att vara enhetligt och ursprungligt (E5b-E8b, alltså stockarna i mellanväggen knutade mot vägg C). Stockarna som är av tall är frodvuxna, och proven innehåller endast 49-58 ringar vardera. Tre av proven passar utan problem mot varandra, och dessa låter sig dateras med sista ring till 1695 (vinterfällt). Prov Grtrfj2 har en tillväxtkollaps, som gör att det är svårdaterat, men området före denna (39 ringar) passar bra mot de andra proven om man antar att de är samtida med dessa, och tillväxtkollapsen inträffar i så fall 1687, vilket är ett år som ofta uppvisar tillväxtkollaps i området.1 Det finns därför knappast några skäl att anta att inte också den stocken är samtida med de andra, särskilt då den dessutom har ett med dem likartat utseende. Man bör därför kunna anta att ladan ursprungligen byggdes ca 1696, men att den timrats om vid ett flertal tillfällen. De undersökta stockarna är bilade och försedda med raka hak.

Noter

1. 1687 har extremsmal ring/tillväxtkollaps också i en del andra tallar särskilt sådana som vuxit nära myrar eller sjöar, se Några torrtallar på Sälsfloten, Floda sn, Torrtallarna vid sjön Tyrens norra ände, Floda sn., Ängsladan på Björnmyran. Året var missväxtår, se Korrelationen mellan skördeutfall 1683-1780 och årsringsdata.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references and mean of Grtrfj except Grtrfj2,
dated to 1695 with corr >= 0,45 and with overlap >= 57 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,57  5,16  57  based on 10 members
GagnefSo  0,54  4,70  57  Gagnef-Djura                      PISY
Grangard  0,53  4,62  57  Grangärde, Dalarna                   PISY
Sfsn-PIS  0,53  4,59  57  Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
BjörboGr  0,50  4,28  57  Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
idre    0,50  4,24  57  Idre, Dalarna                      PISY
SödraDal  0,48  4,11  57  Södra Dalarna                      PISY
se007   0,48  4,04  57  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SolorNor  0,45  3,76  57  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
swed305  0,45  3,75  57  Björbo, Dalarna                     PISY


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1640 1650 1660 1670 1680 1690

Grtrfj 1 Trösklada, Sunnansjö, Dalarna PISY Grtrfj 2 Sweden Pinus sylvestris 170 m 6013N1459E 1638 1695 Grtrfj 3 T. Axelson
———— Grtrfj1a, 1638–1695, (Se bild 4 MB)
———— Grtrfj0a, 1643–1695, (Se bild 4 MB)
———— Grtrfj3a, 1647–1695, (Se bild 4 MB)
———— Grtrfj2a, 1648–1695, (Se bild 4 MB)