Daterade objekt | Övra Sandby kvarnar (Bredsättra sn) | Föra kvarnar | Gärdslösa kvarnar | Högsrums kvarnar | Sadeltakskvarnar | Källa | 4 kvarnar i Mörbylånga | Risinge kvarn

Fyra Väderkvarnar i Övra Sandby, Bredsättra


av Torbjörn AxelsonKvarngruppen i Övra Sandby. Från höger syns i ordning BrK04, BrK02, BrK01, BrK03.
Bilden togs mot söder i februari 2004.
BrK01 56.82806, 16.77111
Sydligaste kvarnen i gruppen. Dubbla stöttor. Ett prov togs ur stubben (BrK011a), som dendrokronologiskt kunde dateras med yttersta mätta ring från 1759, men med en i stort sett hel ring även för 1760 bevarad. Ca 11 relativt breda splintringar finns, Knappast mer än ett fåtal ringar kan saknas. Stubben bör därför vara från förra hälften av 1760-tal och tidigast hösten 1760.

BrK01 med dubbla stöttor

BrK02 56.82833, 16.77194
Två prov togs ur stubben. (BrK021a,b) Det förra är något skadat i yttersta delen (yttersta mätta ring från 1760). Det andra ser helt ut, och har yttersta mätta ring från 1763, men 1764 års ring är väl synlig. Ca 11 relativt breda splintringar finns. Stubben bör därför vara från mitten av 1760-talet, tidigast från sommaren 1764.

BrK03 56.82875, 16.77167
Kvarn med ett av jordträna av tall! Prov togs ur stubben (BrK031a, b) och ur nämnda jordträ. Stubben har yttersta bevarade ring från 1730. Den bör vara tillverkad under förra delen av 1730-talet, tidigast hösten 1730. Det undersökta jordträet har yttersta mätta ring från 1764, men resterna av 1765 års ring syns. Trädet är således fällt tidigast 1765-66 eller möjligen något fåtal år därefter och kvarnen således ombyggd minst en gång.

BrK03 - "underrede"
BrK03 Det ena (bortre) jordträet är av tall från ca 1765, det andra av ek (odaterat)

BrK04 56.82917, 16.77222

Kvarn med ovanligt tjock stubbe, ur vilken tre prov tagits (BrK041a, b, c). Sista mätta ring är i respektive prov från 1748 (a), 1752 (c) och 1753 (b). Med 15 relativt tjocka splintringar bör få eller inga ringar saknas. Vankant möjligen bevarad på (b). Stubben bör vara från mitten av 1750-talet, trädet fällt tidigast hösten 1753. Prov taget också ur ett jordträ (BrK042a), med sista mätta ring från 1818


Kvarnarna i Övra Sandby, Bredsättra sn. (N 56° 49' 41" E 16° 46' 19")

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

000 1 Ovra Sandby, Bredsattra sn (H lan) QURO 000 2 Sweden Oak 0-50M 5650N1646E 1573 1818 000 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden
———— BrK031a, 1575–1724,
———— BrK031b, 1573–1730,
———— BrK041a, 1628–1748,
———— BrK041c, 1590–1752,
———— BrK041b, 1597–1753,
———— BrK011a, 1627–1759,
———— BrK021a, 1622–1760,
———— BrK021b, 1598–1763,
———— BrK042a, 1741–1818,
2 1 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

000 1 Ovra Sandby, Bredsattra sn (H lan) PISY 000 2 Sweden Scotch Pine 0-50M 5650N1646E 1593 1764 000 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden
———— BrK032PI, 1593–1764,