Daterade objekt | Övra Sandby kvarnar (Bredsättra sn) | Föra kvarnar | Gärdslösa kvarnar | Högsrums kvarnar | Sadeltakskvarnar | Källa | 4 kvarnar i Mörbylånga | Risinge kvarn

Några kvarnar i Källa socken 2012

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, dec 2012

Den 1 augusti 2012 åkte jag runt och tittade på kvarnarna i Källa socken. Jag tog med tillväxtborr (5 mm) prov ur några kvarndetaljer, och redovisar härmed vad dessa utvisat.

Kvarn nr. 16,1 Wij by

Byggår uppges vara 1858, flyttad från Hallnäs i Persnäs sn omkring 1905. Fastighet: Wijby samfällighet.2 . Ett prov (KvK161a), som visade sig innehålla 89 ringar togs ur en brostock, men kunde dessvärre inte dateras.

Den gamla kvarnen i Honungstorp.

Kvarn nr. 18, Honungstorp

Kvarnen tillhör Källa Hembygdsförening, och står på Honungstorps bysamfällighet.. Ett prov (KvK181a), som visade sig innehålla 239 ringar togs ur stubben. Yttersta ringen är från 16923. Kanten ger intryck av att eventuellt vara vankant, och trädet är i så fall fällt sensommaren 1692 eller vintern 1692/93, men om så inte är fallet skulle trädet istället ha ett fällningsdatum även så sent som ca 1700, då det finns 17 splintringar och antalet ringar brukar vara mellan 9-24 (på ett moget träd som detta dock snarare i övre delen av spannet). Troligen är stubben alltså upp till åtta år äldre än det inskurna årtalet 1700, men fällningsdatum kan inte säkerställas med full säkerhet. Årtalsinskriften kan bekräftas vara autentisk.

En usel bild på en kvarn med förvånansvärt gammal stubbe.

Kvarn nr.5, Kvarnstad

Byggår uppges vara 1850. Fastighet: Kvarnstad 3:2, egen mark.. Ett prov (KvK051a), som visade sig innehålla 161 ringar, varav 4-6 i splint, togs ur stubben. Yttersta hela ringen är från 1689. Då antalet splintringar brukar vara mellan 9-24 bör fällningsåret ligga mellan ca 1694-1710. Det finns även andra detaljer, som gör att man kan misstänka att kvarnen till stora delar är betydligt äldre än 1850. Kanske läge för ytterligare prov?!

Noter

1. Numren refererar till kvarninventeringen 2006 (opubl.)
2. Alla uppgifter om kvarnarnas identitet är hämtade från http://www.kalla.se/kvarnregister.asp
3. Dateringarna gjorda mot OlandQUSP-referensen


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690

KvK 1 Kvarnstubbar i Källa sn, Öland QUSP KvK 2 Sweden Quercus 10m 5706N1658E 1454 1692 KvK 3 T. Axelson
———— KvK051a, 1530–1689, sp=7; vk=no; DISTANCETOPITH 11 (Se bild 5.7 MB)
———— KvK181a, 1454–1692, DISTANCETOPITH 7 (Se bild 5.7 MB)
2 1 0.2 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000

KvK 1 Brostock i kvarn 16, Källa sn, Öland QUSP KvK 2 Sweden Quercus 10m 5706N1658E 4912 5000 KvK 3 T. Axelson KvK #### Undated
———— KvK161a, 4912–5000, vk=no; +vår; sp=11.5; DISTANCETOPITH=2 (Se bild 5.7 MB)