Järna hembygdsgård: Stockbåt(ar) | Eldhus (störse) | Grå Annas vedbod fr Ilbäcken | Salpeterlado fr Västgårds | Fjös fr Flatbergets fäb

Grå Annas Vedbod från Ilbäcken, nu hembygdsgården, Järna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2019

Grå Annas vedbod och donlider från Ilbäcken byggt ca 1841.

Den 11 juli 2019 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur sammanlagt 7 stockar för dendrokronologisk analys i Grå Annas vedbod med donlider på Hembygdsgården i Järna, 60.53544, 14.35674. Byggnaden består av två delar, varav den ena, nuvarande vedboden, delvis är gjord av brädor. Ursprungligen stod det antagligen så att det slöts mot en annan husvägg och nuvarande vedboden bildade ett portlider. Prov togs i mellanväggen (vägg E), som är åtkomlig från nuvarande vedbod samt i en lång stock i A-väggen, som går genom hela byggnadens längd (A12). Analysen visar att timret fälldes vintern 1840/41. Provet ur E10 har troligen sista ring från 1839 och provet ur A12 skadades något i ytan och har en något ofullständig ring från 1840, varför det på dendrokronologiska grunder inte går att avgöra om det kan saknas ytterligare någon ring1. Ett angrepp av barkborre syns på stock E11 som har yttersta fullständig ring från 1840, vilket gör att denna stock inte kan ha blivit barkad förrän en bit in på sommaren 1841. Boden bör alltså vara byggd tidigast, och mest sannolikt, 1841.

Noter

1. Korrelationsvärdet för detta prov är dessutom så svagt att några säkra slutsatser från detta prov inte bör dras.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19711A-PISY.fil and
SödraDal as reference dated to 2005 with corr >= 0,24 and with overlap >= 64 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,70 10,77  122  29  based on 7 members
19711A2  0,56  6,85  104  11  1840 E5
19711A5  0,54  6,59  109  14  1840 E11 ändringstecken, yttersta ev ofullst..
19711A1  0,49  4,83  75  22  1840 E4
19711A0  0,47  4,23  64   6  1840 E3
19711A3  0,47  5,79  120  14  1840 E8
19711A4  0,38  4,52  120  26  1839 E10 (yttersta möjl ofullst?)
19711A6  0,24  2,25  83   1  1839 A12, +>0


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

19711B 1 Grå Annas vebo fr Ilbäcken,Järna hbg,Dalarna PISY 19711B 2 Sweden Pinus sylvestris 1718 1840 19711B 3 T. Axelson 19711B #### 60.53544, 14.35674
———— 19711A4, 1718–1839, E10 (yttersta möjl ofullst?) (Se bild 6.1 MB)
———— 19711A6, 1756–1839, A12, +>0 (Se bild 7.3 MB)
———— 19711A3, 1720–1840, E8 (Se bild 6.1 MB)
———— 19711A5, 1731–1840, E11 ändringstecken, yttersta ev ofullst.. (Se bild 6.1 MB)
———— 19711A2, 1736–1840, E5 (Se bild 6.1 MB)
———— 19711A1, 1765–1840, E4 (Se bild 6.1 MB)
———— 19711A0, 1776–1840, E3 (Se bild 6.1 MB)