Järna hembygdsgård: Stockbåt(ar) | Eldhus (störse) | Grå Annas vedbod fr Ilbäcken | Salpeterlado fr Västgårds | Fjös fr Flatbergets fäb

Fjös från Flatbergets fäb, nu hembygdsgården, Järna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2019

Fjöset byggdes tidigast 1901 i huvudsak av torrgranar.
Den 11 juli 2019 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur sammanlagt sex stockar för dendrokronologisk analys i Fjöset på Hembygdsgården i Järna, 60.53528, 14.35678. Byggnaden kommer från Flatbergets fäbodar, 60.657, 14.354.1 Prov togs ur sex väggstockar, D4, D7, D8, D9, C8 och C6. De fem första av gran, medan C6 är av tall. Stockarna kan dateras och har sista ring från åren 1897 och 1900, i många fall är den yttersta ringen ofullbordad. I den yngsta undersökta stocken, D9, är 1898 års ring extremt smal och 1899 års ring har tecken på stress. Den är också angripen av någon mindre barkborreart och kan alltså inte ha barkats förrän tidigast under sommaren 1901, men ytterligare något eller några enstaka år senare kan inte uteslutas. Fjöset kan alltså ha byggts tidigast hösten 1901, att döma av de undersökta stockarna, huvudsakligen av torrgranar.

I den enda undersökta tallstocken, C6, finns spår efter den i dessa trakter numera utdöda tolvtandade barkborren (Ips sexdentatus). Angreppet bör ha ägt rum 1898, då stocken har en yttersta fullständig ring från 1897.

Byggnaden mäter 6.85 × 5.4 meter och har ingången på gaveln. I hörnet A-B finns en öppen spis av granit.

Noter

1. Jag utgår från att det är Flatberget i Järna socken, alltså nära Leksands rå, och inte Flatenberget i Nås, som visserligen ligger nära Järna rå på Finnmarken


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19711C-PCAB.fil and
DalarPC as reference dated to 2005 with corr >= 0,48 and with overlap >= 71 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,69 10,10  114  22  based on 5 members
19711C4  0,64  8,46  107  24  1790-1897 C8, +ofullst
19711C2  0,63  6,74  71  11  1828-1899 D8, +ofullst
19711C0  0,62  7,10  84  15  1812-1896 D7, +ofulst
19711C1  0,52  6,37  110  11  1786-1896 D4, osäker yta
19711C3  0,48  5,66  110   4  1790-1900 D9 (barkborreangrepp)


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between sample in 19711C-PISY.fil and
SödraDal as reference dated to 2005 with corr >= 0,62 and with overlap >= 130 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,62  9,03  130  23  based on 1 members
19711C5  0,62  9,03  130  21  1767-1897 C6, (tolvtabdad barkb.)


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

19711C 1 Fjös, Järna hembygdsgård, Dalarna PCAB 19711C 2 Sweden Picea abies 350m 6018N1414E 1786 1900 19711C 3 T. Axelson 19711C #### 60.53528, 14.35678 från Flatbergets fäbodar, 60.657, 14.354
———— 19711C1, 1786–1896, D4, osäker yta (Se bild 6.2 MB)
———— 19711C0, 1812–1896, D7, +ofulst (Se bild 6.2 MB)
———— 19711C4, 1790–1897, C8, +ofullst (Se bild 6.2 MB)
———— 19711C2, 1828–1899, D8, +ofullst (Se bild 6.2 MB)
———— 19711C3, 1790–1900, D9 (barkborreangrepp) (Se bild 6.2 MB)
2 1 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

19711C 1 Fjös, Järna hembygdsgård, Dalarna PISY 19711C 2 Sweden Pinus sylvestris 350m 6018N1414E 1767 1897 19711C 3 T. Axelson 19711C #### 60.53528, 14.35678 från Flatbergets fäbodar, 60.657, 14.354
———— 19711C5, 1767–1897, C6, (tolvtabdad barkb.) (Se bild 6.2 MB)