Järna hembygdsgård: Stockbåt(ar) | Eldhus (störse) | Grå Annas vedbod fr Ilbäcken | Salpeterlado fr Västgårds | Fjös fr Flatbergets fäb

Salpeter-lado från Västgård, nu hembygdsgården, Järna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2019

Salpeter-lado är byggd ca 1815 av beståndsspritt timmer.
Den 11 juli 2019 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur sammanlagt 4 stockar för dendrokronologisk analys i Salpeter-lado (salpetermagasinet) på Hembygdsgården i Järna, 60.53512, 14.35621. Byggnaden kommer från Västgård och mäter 7.2 × 5.4 meter och har ingångar på båda gavlarna. Prov togs ur östra gaveln, A6b (d.v.s vänster om dörren utifrån sett), A9b, A10 (nedersta hela över dörr) och A11. Alla prov är av tall med yttersta ring från 1814 och magasinet torde alltså ha byggts ca 1815. Stockarna är alla av tall, men sins emellan mycket olika och har knappast vuxit i samma bestånd. Man kan därför misstänka att olika gårdar eller byar ålagts att köra fram timmer till bygget och att den därför innehåller stockar från olika platser.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19711B-PISY.fil and
SödraDal as reference dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 69 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,59  7,87  117  24  based on 4 members
19711B2  0,55  6,23  93   6  1720-1814 A6b
19711B0  0,44  4,92  101  11  1713-1814 A11
19711B3  0,42  3,81  69   7  1745-1814 A10
19711B1  0,41  4,88  117  14  1697-1814 A9b


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

19711B 1 Salpeterlada, Järna hembygdsgård, Dalarna PISY 19711B 2 Sweden Pinus sylvestris 6018N1414E 1697 1814 19711B 3 T. Axelson 19711B #### 60.53512, 14.35621
———— 19711B1, 1697–1814, A9b (Se bild 7.3 MB)
———— 19711B0, 1713–1814, A11 (Se bild 7.3 MB)
———— 19711B2, 1720–1814, A6b (Se bild 7.3 MB)
———— 19711B3, 1745–1814, A10 (Se bild 7.3 MB)