Gronbacken: Stuga | Loftbod | Härbre | Arstugu | Fejs | Vedbod (fd stuga)

Arstugu, Gronbacken, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Lillstugan från ca 1859 och ombyggd 1915 i augusti 2020.
Den 7 augusti 2020 tog jag fem borrprover i "arstugu" på Gronbacken i Forsen, 60.46012, 14.68408. Proven togs i den lilla skrubb som bildats vid hörnet A-D genom att timmerväggen flyttats in för att ge plats för trappa till vinden från egen ytterdörr. De nya knutarna är framställda med såg. Timret i skrubben är grånat och har en tid varit yttervägg. Prov togs i D5, D6, D9 och D10, som alla visar sig vara av träd fällda vinterhalvåret 1858/59. Tre av dessa är av omkring 80-åriga tallar från samma bestånd (samma träd kan inte uteslutas), och en är av en över 130-årig gran. Prov togs även i en uppenbarligen nyare stock, Ad13, en tallstock med något blånad yttersta ring från 1913. På klovstensgrunden (vägg B) kan man läsa årtalet 1915 inhugget. Stugan timrades således ursprungligen ca 1859 och timrades om på den nya klovstensgrunden ca 1915 (tidigast 1914).Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

208C 1 Arstugu, Gronbacken, Forsen, Floda sn PISY 208C 2 Sweden Pinus sylvestris 1790 1913 208C 3 T. Axelson
———— 208C01, 1790–1858, D6 (Se bild 4.1 MB)
———— 208C00, 1794–1858, D5 (Se bild 4.1 MB)
———— 208C02, 1795–1858, D9 (Se bild 4.1 MB)
———— 208C04, 1863–1913, Ad13 (nyare - yttersta ring något blånad) (Se bild 4.1 MB)
2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

208C 1 Arstugu, Gronbacken, Forsen, Floda sn PCAB 208C 2 Sweden Picea abies 1733 1858 208C 3 T. Axelson
———— 208C03, 1733–1858, D10, PCAB (Se bild 4.1 MB)
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 208C.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,36 and with overlap >= 50 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,55  7,18  118  11  based on 4 members
208C04  0,56  4,71  50   4  1863-1913 Ad13 (nyare - yttersta ring något blånad)
208C02  0,55  5,12  63   2  1795-1858 D9
208C00  0,54  5,07  64   6  1794-1858 D5
208C01  0,36  3,18  68  12  1790-1858 D6