Gronbacken: Stuga | Loftbod | Härbre | Arstugu | Fejs | Vedbod (fd stuga)

Stuga/bostadshus Gronbacken, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Timret från 1912 års ombyggnad har uppenbarligen aldrig varit tänkt att vara synligt, och i samband med att den då brädslogs ser knutskallarna ut att ha sågats av.
Den 30 juli 2020 tog jag sammanlagt 14 borrprover i boningshuset på Gronbacken i Forsen, 60.46033, 14.68426, som vid tillfället var under genomgripande upprustning och timmerstommen därför åtkomlig inifrån. Prov togs både på vinden och i köket. 13 stockar är av tall, av vilka 12 kunde dateras, och en av gran med en osäker datering. Utifrån den dendrokronologiska analysen kan det undersökta timret delas upp i tre grupper. Den äldsta, som omfattar sex av de undersökta stockarna, har yttersta bevarade ring från 1792 (2 fall) fällt 1792/93 och 1794 (3 fall) fällt vinterhalvåret 1794/95. Ett prov har en yttersta skadad ring från 1793 och kan vara fälld tidigast sommaren 1793 men kan också vara samtida med de från 1794/95. 1790-talstimret återfinns både uppe och nere. D6, D9 och ytterligare en stock nere (notering om exakt position i byggnaden saknas dessvärre) och i tre stockar på övre plan, D golv+1 (1792), C 4 öv golv (1794), D 4 öv golv (1794). Detta timmer måste anses återanvänt. Om det tidigare suttit i en stuga eller i någon annan slags byggnad kan nog inte med full säkerhet avgöras. Att det är olikåldrigt kan dock tyda på stuga, då det finns flera exempel på att stugor byggts under ett antal år.1 Byggnaden som timret kommer ifrån måste ha stått på en annan gård eftersom Gronbacken inte torde ha etableras förrän under 1800-talet.

Nästa grupp av timmer är från ca 1875: D3 (blånat, efter 1871), gamla väggbandet på C-väggen: efter 1873, Båda sidoåsarna: sista ring 1874, men insektsgångar gör att man kan misstänka något senare, tidigast dock 1875. Denna grupp torde ge att stugan på nuvarande plats timrades upp ca 1875.

Den tredje gruppen timmer består av två eller tre prov: 7:de och 8:de stockarna över vindsgolvet i D-gaveln: Timret ser nyare ut. Det fälldes vintern 1911/12. Väggbandet på C-väggen är av tynande gran och ger inga bra korrelationsvärden, varför dateringen är osäker (kan vara fel!), men med viss sannolikhet med en tynande yttersta ring från 1910. Omändringen, som tydligt framgår i timmerstommen på vinden, bör alltså ha skett ca 1912, och berörde vad beträffar östra (D) gaveln troligen bara övervåningen, att döma av utsidans utseende sedan panelen avlägsnats (om om- och utbyggnaden på västgaveln skedde vid samma tillfälle ligger utanför denna undersökning). Stugan från 1880-talet hade blockknutar av enkelkattstyp och var åtminstone på slutet rödfärgad.

Noter

1. Exempelvis stugan på Lövens myra och gamla stugan på Sandbacken, Handbacken.
2. Storskifteskarta 1812, Lantmäteriet, Historiska kartor: Charta öfver en del av Forssen, Handbacken och Ofvanmejdans bylags odahlägor, uppmätt 1807, 20-FLO-19, s.2


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 2 1 0.2 0.1 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

207E 1 Bstadshus, gronbacken, Forsen, Floda sn PISY 207E 2 Sweden Pinus sylvestris 1600 1911 207E 3 T. Axelson
———— 207E01, 1600–1792, 1 öv golv D-gavel vind (Se bild 6 MB)
———— 207E13, 1687–1792, nedre plan - vilken stock?, ej vk. +ofullst. (Se bild 1.9 MB)
———— 207E12, 1688–1792, D9 (Se bild 1.9 MB)
———— 207E11, 1678–1794, D6 (Se bild 5.8 MB)
———— 207E07, 1688–1794, 4 öv golv C vind. (Se bild 5.8 MB)
———— 207E02, 1696–1794, 4 öv golv, D vind (Se bild 6 MB)
———— 207E10, 1763–1870, D3, +>0, blånat (Se bild 5.8 MB)
———— 207E06, 1735–1873, Gamla VB C, +?, tynande, något blånande (Se bild 5.8 MB)
———— 207E09, 1719–1874, Ås C (Se bild 5.8 MB)
———— 207E08, 1723–1874, Ås A (Se bild 5.8 MB)
———— 207E04, 1796–1911, 8 öv golv, gavelD nyare timmer-höjn (Se bild 6 MB)
———— 207E03, 1843–1911, 7 öv golv D vind- nyare=höjning (Se bild 6 MB)
2 1 0.2 0.1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

207E 1 Bostadshus, gronbacken, Forsen, Floda sn PCAB 207E 2 Sweden Picea abies 1829 1910 207E 3 T. Axelson 207E #### CDendro=9.4 April 9 2019; licensedTo=Torbjörn Axelson;
———— DalarPC, 1829–1910, referenskurva gran, Dalarna
———— 207E05, 1829–1910, Väggband C (nuvarande), PCAB, tynande (Se bild 6 MB)
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 207E-PISY.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,34 and with overlap >= 68 
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,52 10,83  311  72  based on 12 members
207E01  0,35  5,22  192  24  1600-1792 1 öv golv D-gavel vind
207E02  0,50  5,71  98   5  1696-1794 4 öv golv, D vind
207E03  0,71  8,23  68  18  1843-1911 7 öv golv D vind- nyare=höjning
207E04  0,34  3,88  115   2  1796-1911 8 öv golv, gavelD nyare timmer-höjn
207E06  0,53  7,22  137   9  1735-1873 Gamla VB C, +?, tynande, något blånande
207E07  0,65  8,77  106  38  1688-1794 4 öv golv C vind.
207E08  0,39  5,10  151   7  1723-1874 Ås A
207E09  0,65 10,63  155  24  1719-1874 Ås C
207E10  0,47  5,52  107   7  1763-1870 D3, +>0, blånat
207E11  0,51  6,28  116  13  1678-1794 D6
207E12  0,59  7,29  104  12  1688-1792 D9
207E13  0,55  6,60  105  30  1687-1792 nedre plan - ant. saknas. ej vk. +ofullst.