Gronbacken: Stuga | Loftbod | Härbre | Arstugu | Fejs | Vedbod (fd stuga)

Loftbod Gronbacken, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Loftboden, kanske omgjord parbod?
Trappa till loftgången och knutar från 1760-talet
Knutkedja på baksida (knut CD) med mestadels rännknutar.
Den 6 och 7 augusti 2020 tog jag sammanlagt 11 borrprover i loftboden på Gronbacken i Forsen, 60.46042, 14.68391. Den nedre delen och delar av loftet har sneda enkelhaksknutar (rännknutar) och skallar med rektangulär hjässa. Den övre delen har delvis blockknutar. Den nedre delen av boden är byggd av timmer som fällts 1763/64. prov togs ur tre stockar till vänster om dörrarna: Ab4, Ab5 och A6b. Övervåningen verkar senare ha gjorts om, men även där finns stockar som ser äldre ut. Prov togs i C-väggbandet och i sidotakås C, båda av träd fällda 1766/67. Ett prov ur röstet, som bedömdes tillhöra det äldre timret kunde tyvärr inte dateras. Prov togs också i det uppenbart nyare timret: Bjälken närmast A-väggen, som håller loftet uppe har yttersta ring från 1847 med blånad splintved. Ad15 (gran), Ad17 och A19 (väggband) är fällda 1848/49. Loftboden har alltså byggts om och höjts ca 1849. Åldersskilnaden på det gamla timret uppe och nere kan bero på en utdragen byggnadsprocess eller, kanske mindre troligt, på att timret härrör från en annan byggnad och satts samman senare. En rund stock av gran, som verkar vara senare, som ligger över väggbandet på A-sidan, kunde tyvärr inte dateras. Stocken under denna, med samma märkning som övriga runt den runda fälldes 1763/64. Detsamma gäller den stock i B-väggen som ligger över översta stocken i A-väggen. På loftet finns ingen mellanvägg och inte heller spår efter att sådan tidigare funnits. Mellanväggen nere är inskjuten mellan en lös nara på bakväggen och gåten. Hur eventuellt ursprungligt loft legat kan jag inte se. Kanske är boden från början en dubbelbod av ungefär samma typ som den från 1718 som finns på Floda hembygdsgård, som kan ha gjorts om till loftbod i samband med att man möjligen flyttat den till Gronbacken ca 1849?Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

208A 1 Loftbod, Gronbacken, Forsen, Floda sn PISY 208A 2 Sweden Pinus sylvestris 1506 1848 208A 3 T. Axelson
———— 208A11, 1506–1763, B RM(A) (Se bild 5.6 MB)
———— 208A02, 1624–1763, A6b (Se bild 6.1 MB)
———— 208A00, 1654–1763, A4b, +1? (Se bild 6.1 MB)
———— 208A01, 1664–1763, A5b (Se bild 6.1 MB)
———— 208A13, 1664–1763, D röste. Stock under runda och märkt 2 m rödkrita i serie med omkringliggande (Se bild 5.6 MB)
———— 208A10, 1656–1766, C VB (Se bild 3.2 MB)
———— 208A09, 1669–1766, Ås C (Se bild 3.2 MB)
———— 208A03, 1781–1847, inre loftbjälke närmast A-vägg. blånad (Se bild 6.1 MB)
———— 208A05, 1682–1848, Ad17 (Se bild 6.1 MB)
———— 208A06, 1693–1848, Ad19 - VB (Se bild 6.1 MB)
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

208A 1 Loftbod, Gronbacken, Forsen, Floda sn PCAB 208A 2 Sweden Picea abies 1701 1848 208A 3 T. Axelson
———— 208A04, 1701–1848, Ad15, PCAB. felande ringar vid kvist kan räknas (Se bild 6.1 MB)
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 208A.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 66 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58 13,29  342  53  based on 10 members
208A10  0,58  7,31  110  13  1656-1766 C VB
208A13  0,55  6,49  99  11  1664-1763 stock under #08
208A05  0,55  8,43  166  18  1682-1848 Ad17
208A06  0,55  8,11  155  18  1693-1848 Ad19 - VB
208A11  0,54 10,33  256  38  1506-1763 B RM(A)
208A00  0,49  5,86  109  17  1654-1763 A4b, +1?
208A01  0,49  5,49  99  16  1664-1763 A5b
208A02  0,48  6,32  139  10  1624-1763 A6b
208A09  0,47  5,21  97  14  1669-1766 Ås C
208A03  0,41  3,55  66   3  1781-1847 inre loftbjälke närmast A-vägg. blånad