Gronbacken: Stuga | Loftbod | Härbre | Arstugu | Fejs | Vedbod (fd stuga)

Fejs, Gronbacken, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Den 14 augusti 2020 tog jag några borrprover i fejset (fjöset) på Gronbacken i Forsen, 60.46032, 14.68386. Proven togs i portlidret och syftet var att leta efter eventuellt återanvänt 1800-talstimmer från det ursprungliga fejset. Alla prov visade sig dock vara från en senare nybyggnation och fällda 1912/13. Flera av stockarna är tyvärr ihåliga och i flera fall erhölls endast korta prov.

Uppdatering 2023-09-11: Ytterligare tre prov togs kort tid efter undersökningens avslutning, men då de saknade dendrokronologisk potential gjordes inget dateringsförsök och ingen uppdatering. P.g.a en annan frågeställning fick jag idag anledning att vedartsbestämma dessa prov, som visar sig vara av asp. Står noterat att proven togs på baksidan, stock 7 och 8. Ett kort granprov ur stock 4 på samma sida togs vid samma tillfälle.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

208D 1 Fejs, Gronbacken, Forsen, Floda sn PISY 208D 2 Sweden Pinus sylvestris 1764 1912 208D 3 T. Axelson
———— 208D05, 1874–1910, stock 9 (hel öv dörr), ej vk? (Se bild 5.4 MB)
———— 208D00, 1810–1911, stock 5, snedskuren ytved (Se bild 5.4 MB)
———— 208D02, 1764–1912, stock 3 (Se bild 5.4 MB)
———— 208D03a, 1875–1912, stock 6 (Se bild 5.4 MB)
———— 208D01, 1884–1912, stock 4 (Se bild 5.4 MB)
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 208D.fil and
Petmyra dated to 2002 with corr >= 0,35 and with overlap >= 28 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,48  6,56  148  22  based on 5 members
208D05  0,73  6,22  36   9  1874-1910 st 9 (hel öv dörr), ej vk?
208D03a  0,69  5,62  37   3  1875-1912 st 6
208D00  0,45  5,02  101  16  1810-1911 st5, snedskuren ytved
208D01  0,39  2,16  28   6  1884-1912 st 4
208D02  0,35  4,55  148   6  1764-1912 st3


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples 208D.fil and
FlodaSn0 dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 28 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,46  6,27  148  13  based on 5 members
208D05  0,78  7,18  36   9  1874-1910 st 9 (hel öv dörr), ej vk?
208D03a  0,75  6,79  37   8  1875-1912 st 6
208D01  0,54  3,30  28   8  1884-1912 st 4
208D00  0,36  3,89  101   7  1810-1911 st5, snedskuren ytved
208D02  0,35  4,55  148   0  1764-1912 st3