Fäbodstuga | Vedbod, fd stuga? | Stall | Byggnad (Tröskloge?)

Fäbodstuga, Moråsen, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2022

Stugan i december 2022.

Den 7 december 2022 besökte jag Moråsen i södra delen av Nås socken och tog fyra prov ur en fäbodstuga, 60.27364, 14.45368. Proven togs i mellanväggen nära spisen, d.v.s till höger om innerdörren från söder/stugan/ sett. Timret är av ganska frodvuxen tall. Tre av proven ur varv 3, 4 och 6 kan dateras med sista ring från 1864 (vinterfällt). Provet ur varv 5, 22CA1, är med viss sannolikhet samtida, men det kan inte säkerställas. Det undersökta timret är fällt under vinterhalvåret 1864/65 och timringen kan ha skett närmaste året eller åren därefter. Stugan var till stor del beklädd invändigt och någon närmare byggnadshistorisk undersökning gjordes inte, och hur representativ dateringen är för byggnaden i sin helhet är okänt.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22CA (mean of 3) dated to 1864 with corr >= 0,46 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  5,79  53   7  based on 10 members
swed336  0,57  4,94  53   9 Safsnas, Dalarna
SodraDal  0,53  4,44  53   4 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,53  4,44  53   2 Grangarde, Dalarna, T Axelson
Grangard  0,52  4,40  53   6 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
swed305  0,52  4,37  53   2 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
FlodaSn0  0,51  4,22  53   9 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed307  0,49  3,96  51   3 Lerbäck, Askersund, T. Axelson, PISY
swed016  0,48  3,87  53   4 Glaskogen, Värmland (Schweingruber), PISY               
se007   0,47  3,78  53   6 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
Kungsber  0,46  3,72  53   3 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22CA.fil and
mean of 10 references in previous table
dated to 2012 with corr >= 0,38 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,63  5,79  53   7  based on 3 members
22CA2  0,63  5,64  50   7  1814-1864 B6 (ngt blånad)
22CA0  0,51  4,09  49  12  1815-1864 B4
22CA3  0,38  2,90  53   5  1811-1864 B3
Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1820 1830 1840 1850 1860

22CA 1 Stuga, Moråsen, Nås sn W PISY 22CA 2 Sweden Pinus sylvestris 350m 1811 1864 22CA 3 T. Axelson
———— 22CA3, 1811–1864, Ed3 (Se bild 3.7 MB)
———— 22CA2, 1814–1864, Ed6 (ngt blånad) (Se bild 3.7 MB)
———— 22CA0, 1815–1864, Ed4 (Se bild 3.7 MB)