Fäbodstuga | Vedbod, fd stuga? | Stall | Byggnad (Tröskloge?)

Byggnad (Tröskloge?), Moråsen, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2022

Tröskloge? från ca 1791
Knuten AB från tre håll. Enkelkatt på blockhuggna ändar.

Den 7 december 2022 besökte jag Moråsen i södra delen av Nås socken och tog fem prov ur en byggnad, 60.27353, 14.45340 nu försedd med stor öppnig, men vars ursprungliga funktion för mig är dunkel.Mest liknar den en tröskloge(!) Samtliga prov, alla av tall med omkring 90 årsringar, är från träd fällda vintern 1790/91. I flera fall föreligger dock delvis eller helt absenta ringar i ytveden. Av de fyra byggnaderna på gården är alltså denna den äldsta daterade.1 Den består också av betydligt bättre timmer än de övriga. Bäst korrelationsvärden erhålls mot säfsnäskronologin, vilket åtminstone gör det osannolikt att den flyttats nerifrån Nås, utan troligare är ursprunglig. Om så är fallet och det verkligen är en tröskloge, indikerar det att man vid tiden bedrev någon form av spannmålsodling på platsen.

Noter

1. Åldern på vedboden, som kanske har varit en stuga, är dock inte klarlagd.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22CD.fil and
swed336 (Säfsnäs sn) dated to 2011 with corr >= 0,53 and with overlap >= 80 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,71 10,65  114  35  based on 5 members
22CD0  0,65  7,64  80  20  1703-1790 D5, saknat fragment p.g.a röta
22CD2  0,61  8,09  114  37  1676-1790 D7, delvis absent ring i ytan. Svårutrett
22CD3  0,60  6,88  86   9  1702-1790 D8
22CD4  0,53  6,46  107   7  1683-1790 D10
22CD1  0,53  5,91  91  17  1699-1790 D6 (något bilad)


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 22CD dated to 1790 with corr >= 0,53 and with overlap >= 114 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,66  9,31  114  29  based on 7 members
swed336  0,71 10,65  114  35 Safsnas, Dalarna
Kungsber  0,63  8,64  114  17 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
SodraDal  0,60  7,99  114  25 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305  0,59  7,70  114  32 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
se007   0,56  7,10  114  21 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed335  0,55  7,00  114  26 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SolorNor  0,53  6,65  114  19 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

22CC 1 Lada/donlider?, Moråsen, Nås sn W PISY 22CC 2 Sweden Pinus sylvestris 350m 1676 1790 22CC 3 T. Axelson
———— 22CD2, 1676–1790, D7, delvis absent ring i ytan. (Se bild 5.8 MB)
———— 22CD4, 1683–1790, D10 (Se bild 5.8 MB)
———— 22CD1, 1699–1790, D6 (något bilad) (Se bild 5.8 MB)
———— 22CD3, 1702–1790, D8 (Se bild 5.8 MB)
———— 22CD0, 1703–1790, D5, saknat fragment p.g.a röta (Se bild 5.8 MB)