Fäbodstuga | Vedbod, fd stuga? | Stall | Byggnad (Tröskloge?)

Stall, Moråsen, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2022

Stallet är den högra delen av byggnaden.
Gaveln och baksidan i samband med takomläggning 7 december 2022.

Den 7 december 2022 besökte jag Moråsen i södra delen av Nås socken och tog bl.a fem prov ur stallet, 60.27359, 14.45340. Proven togs i C-väggen (västsidan), till vänster där slitaget varit litet. Timret är frodvuxet, men kan dateras med yttersta ring (fullständig) från 1846. Om hela byggnaden är samtida har inte undersökts, men åtminstone nedre delen bör vara timrad ca 1847. Knutarna är av blocktyp, men stockarna har inte bilats i sin helhet utan lämnats runda efter upptimringen.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22CC.fil and
swed305 dated to 2002 with corr >= 0,44 and with overlap >= 36 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,70  6,75  49  19  based on 5 members
22CC2  0,58  4,79  48  11  1797-1845 C6, ytved skadad?
22CC1  0,54  4,16  43   5  1803-1846 C4
22CC4  0,47  3,23  39  15  1807-1846 C9
22CC0  0,46  3,02  36   1  1810-1846 
22CC3  0,44  3,33  49   6  1797-1846 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1800 1810 1820 1830 1840

22CC 1 Stall, Moråsen, Nås sn W PISY 22CC 2 Sweden Pinus sylvestris 350m 1797 1846 22CC 3 T. Axelson
———— 22CC2, 1797–1845, C6, ytved skadad (Se bild 5.5 MB)
———— 22CC3, 1797–1846, C8 (Se bild 5.5 MB)
———— 22CC1, 1803–1846, C4 (Se bild 5.5 MB)
———— 22CC4, 1807–1846, C9 (Se bild 5.5 MB)
———— 22CC0, 1810–1846, C3 (Se bild 5.5 MB)