Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Rundtimrad källarbod i Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Källarboden av rundtimmer och raka dubbelhaksknutar.
Några av årtalen ovanför och till höger om dörren. På övre bilden syns 1787 och 1789. Det senare kan sammanfalla med när boden timrades om första gången. På den nedre bilden finns årtalen 1824, 1925 och 1930.
Vid besöket i Telningsberg den 8 maj 2020 tog jag också tre prover i en rundtimrad källarbod 60.18159, 14.66277.1 Proverna togs inifrån i B-väggen (vänstra långsidan), i stockarna B4, B5 och B7. Timret är av tall, barkat, kanske sensommarbarkat, och välbevarat. B5 och B7 har yttersta ring från 1782, medan B4 har yttersta ring från 1789. Det verkar alltså som om boden timrats om (och höjts?) efter bara några få år. Flera årtal är inskurna i dörrgaveln: 1787, 1789, 1824, 1925 och 1930. Under boden finns en källare med ett nedkast av betong innanför dörren. Boden har rektangulära gåtspår och raka dubbelhaksknutar men inga långdrag. Åsar, ganska smala, finns för varje stock i röstet. Om dymlingar ändå finns i röstet har inte kontrollerats.

En liknaade källarbod av rundtimmer utan långdrag finns vid Prästbuo, Floda sn (ca 1769).2 Man kan notera att dessa tre tallar stått undertryckta som unga men tagit fart under 1670-talets slut, förmodligen till följd av någon form av utglesning få år dessförinnan.

Noter

1. Koordinaterna är något ungefärliga. Boden är inte medtagen på kartan och kan endast osäkert skönjas på de nutida och historiska ortofotona.
2. Byggnaderna vid Prästbuo, Floda sn.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

20580D 1 Källarbod, Telningberg, Grangärde sn PISY 20580D 2 Sweden Pinus sylvestris 1661 1789 20580D 3 T. Axelson
———— 20508D1, 1664–1782, B5 (Se bild 6.1 MB)
———— 20508D2, 1666–1782, B7 (Se bild 6.1 MB)
———— 20508D0, 1661–1789, B4 (Se bild 6.1 MB)

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 3 checked members of the collection 20508D.fil 
and the rest of the checked members of that collection 
Minimum overlap used when finding best match: 75
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL----** 
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
20508D0  129  216 118  0,49  6,0  0,51  6,3  0,55  7,2  0,67  9,6  0,56  7,1  0,63  7,0  0,49  6,1 
20508D1  119  223 118  0,64  8,9  0,60  8,0  0,59  7,9  0,65  9,1  0,62  8,4  0,75  14,3  0,65  9,1 
20508D2  117  223 116  0,63  8,7  0,53  6,7  0,54  6,9  0,57  7,4  0,57  7,3  0,72  4,5  0,62  8,4 

De tre proven passar väl mot varandra och en medelkurva av dem passar bra mot många regionala kurvor:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and mean of 20508D (3 samples)
datable to 1789 with corr >= 0,47 and with overlap >= 128 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,53  7,04  128 -222 +-952  16  based on 6 members
swed305  0,53  6,94  128 -213 +-424  15  Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
BjörboGr  0,52  6,90  128 -215 +-511  16  Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
SödraDal  0,49  6,28  128 -216 +-516  13  Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
se007   0,48  6,17  128 -99 +-830  15  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SolorNor  0,48  6,16  128 -151 +-257  10  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Grangard  0,47  6,02  128 -215 +-479  19  Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2