Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Pörte, senare hönshus, i Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Före detta pörte från ca 1787 som flyttats flera gånger.
Interiör. Lägg märke till urtagen för bjälkarna som hållit upp ett innertak.
Vid besöket i Telningsberg den 8 maj 20201 tog jag även tre prover i ett tidigare hönshus, som har bedömts från början ha varit ett pörte, 60.18121, 14.66201.2 Proven togs utifrån i stockarna B8, C8 och D9, och det krävdes försök i åtskilliga stockar innan lyckade prov erhölls, då flera stockar visade sig vara ihåliga av röta. Yttersta ring är 1786 i D9, som verkar fullständig. I C8 är ytan vittrad och yttersta ring från 1785, medan de yttersta mycket tätvuxna ringarna i B8 inte kunnat mätas tillfredssällande, utan bara kan bestämmas till efter 1777. Det finns urtag för bjälkar till ett innertak. Den bakersta bjälken har endast urtag i B-väggen, och bör alltså ha vilat på en mur e.d som således bör ha stått i C-D-hörnet, d.v.s längst in till höger. I främre röstets översta stock finns årtalet 1787 inskuret, vilket nu alltså kan bekräftas vara byggnadsåret. Flera stockar är uppenbart utbytta, i många fall i sen tid (motorsåg). Inre mått är 3.7 × 5.4 meter.

Provet ur B8 är mycket tätvuxet med mer än 250 årsringar, och är på flera ställen mycket svårmätt. Ytveden skadades dessutom och minst 12 yttersta ringar kan räknas men inte mätas. Provet dateras till 1770+12+?, d.v.s efter 1782, och är med stor sannolikhet samtida med de andra. Korrelationsvärdena är låga, men med en kombination av ett antal regionala kronologier blir matchningen ändå övertygande.

Noter

1. Vid ett återbesök den 22 maj gjorde jag vissa kompletterande iakttagelser enligt nedan.
2. Byggnaden stod inte på sin nuvarande plats 1960 eller 1975, och sägs vara flyttad flera gånger.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

20580E 1 Hönshus/Pörte, Telningberg, Grangärde sn PISY 20580E 2 Sweden Pinus sylvestris 1517 1786 20580E 3 T. Axelson
———— 20508E2, 1517–1770, B8, +ca 12 (felmont). Många felande/osäkra ringar (Se bild 3.5 MB)
———— 20508E1, 1676–1785, C8, vittrad yta (Se bild 3.5 MB)
———— 20508E0, 1719–1786, D9 (Se bild 3.5 MB)

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20508E.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,29 and with overlap >= 67 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,41  7,31  260  25  based on 3 members
20508E0  0,69  7,69  67  14  1719-1786 D9
20508E1  0,57  7,14  109  16  1676-1785 C8, vittrad yta
20508E2  0,29  4,64  237  12  1517-1770 B8, +ca 12 (felmont). Många felande/osäkra ringar


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 20508E2.pos
dated to 1770 with corr >= 0,28 and with overlap >= 198 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,36  5,94  237   5  based on 7 members
Sfsn-PIS  0,32  5,18  237   8  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Grangard  0,31  5,01  237  12  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
swed305  0,30  4,82  237  12  2002 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
FlodaSn0  0,29  4,67  237   7  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
SödraDal  0,29  4,64  237  12  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
TrysilPI  0,28  4,25  215   3  1759 Tørberget, Trysil, Norway
SolorNor  0,28  4,02  198   1  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY