Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Enkelstuga/bagarstuga, i Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Bagarstugan från ca 1827 i maj 2020.
Vid besöket i Telningsberg den 8 maj 2020 tog jag till slut även ett par prover i en bagarstuga (enkelstuga), 60.18122, 14.66508. Stugan har kraftigt sotat tak och ända ner till golvet sotade väggar under tapeterna. Proven togs nere i hörnet A-D där lite av tapeten avlägsnades, i stockarna D4 och A(d)5, som kan dateras med yttersta ring från 1826 respektive 1822+3+? (insektsgångar i ytveden), d.v.s efter 1825. Stugan bör alltså ha byggts ca 1827 att döma av det mycket begränsade antalet undersökta stockar.

Det finns utöver bakugn med kraftiga gjutjärnshällar under en rökhuv också en fyrkantig gjutjärnskammin. En fundering som kom upp var om det från början möjligen kan ha varit en rökugn istället, som kanske kunde förklara de mörka väggarna. Man borde därför undersöka om det finns tecken på ändrad konstruktion på vinden när i så fall murstock byggdes och ventiler sattes igen. Även eventuella årtal i gjutjärnsdetaljerna eller en typologiskt baserad datering av den nog lite ovanligt utformade kaminen kan kanske ge ledtrådar.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

20580E 1 Bagarstuga, Telningberg, Grangärde sn PISY 20580E 2 Sweden Pinus sylvestris 1727 1826 20580E 3 T. Axelson
———— 20508F1, 1727–1822, Ad5, +>2 (insektsgångar). (Se bild 5.9 MB)
———— 20508F0, 1737–1826, D4 (Se bild 5.9 MB)

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 20508F0.pos
dated to 1826 with corr >= 0,40 and with overlap >= 89 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  5,60  89   8  based on 4 members
gud14   0,46  4,85  89   4  1950 Gudbrandsdalen, Slåstad, Torgeir 1957         PISY/000   2
swed305  0,41  4,23  89   6  2002 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
BjörboGr  0,41  4,15  89   5  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
jamt_gu  0,40  4,11  89   3  2006 Jämtland, B Gunnarsson

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 20508F1.pos
datable to 1822 with corr >= 0,46 and with overlap >= 95 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,57  6,63  95 -189 +-985   7  based on 6 members
Grangard  0,63  7,87  95 -182 +-512  20  Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
swed305  0,51  5,78  95 -180 +-457   6  Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
SödraDal  0,51  5,74  95 -183 +-549   6  Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Kungsber  0,51  5,71  95 -183 +-453   2  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
se007   0,48  5,32  95 -66 +-863   6  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GagnefSo  0,46  5,01  95  -9 +-375   5  Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2