Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

F.d kvarnhus, Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Kvarnen byggdes tidigast på 1860-talet, men de sågade skallarna antyder en datering efter åtminstone 1870.
Den 22 maj 2020 tog jag fyra prover ur den före detta kvarnbyggnaden vid "Evas" 60.18249, 14.66659 i Telningsberg. Kvarnhuset, som skall ha haft ett vertikalt vattenhjul, och alltså inte varit någon skvalta, flyttades upp till nuvarande plats kanske ca 1960? Prov togs ur fyra stockar, A6, B6, D6 och A7. Alla av grova, tätvuxna, furor, troligen, torrtallar. Yngsta ring är från efter 1790, 1857 (2 fall) och 1860. Kvarnen kan alltså tidigast ha byggts i början av 1860-talet, men om det verkligen är fråga om torrtallar, lika gärna flera decenier senare. Knutskallarna verkar vara kapade med svans, vilket, om det är ursprungligt, talar för en senare datering.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

20580E 1 F.D kvarn (Evas), Telningberg, Grangärde sn PISY 20580E 2 Sweden Pinus sylvestris 1524 1860 20580E 3 T. Axelson
———— 20522B3, 1524–1769, A7 +>20 (Se bild 4.1 MB)
———— 20522B1, 1669–1856, B6 +vittrad (Se bild 4.1 MB)
———— 20522B0, 1682–1857, D6 (D-2) (Se bild 4.1 MB)
———— 20522B2, 1669–1860, A6 (första hela över dörr) (Se bild 4.1 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20522B.fil and
mean of SödraDal and Safs-PISY dated to 2011 with corr >= 0,35 and with overlap >= 175 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,52 10,72  309  41  based on 4 members
20522B3  0,56  9,98  218  17  1769 A7 +>20
20522B1  0,40  5,99  186  23  1856 B6 +vittrad
20522B0  0,40  5,70  175   4  1857 D6 (D-2)
20522B2  0,35  5,16  189  10  1860 A6 (första hela över dörr)