Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Ängslada, Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Ladan är byggd ca 1759.
Den för en ängslada påfallande påkostade dörren med sin låsannordning öppen.
Den 22 maj 2020 tog jag också prover ur den vältimrade ängsladan vid "Evas" 60.18234, 14.6666. Ängslada med påfallande välgjord dörr, med "gångjärn" av trä och riktig gåt till vänster och en låsbom som kanske är ursprunglig? Det kraftiga timret är barkat men saknar långdrag. Knutarna är av dubbelhakstyp. Man tycks ha använt både färska tallar och torrträd (tall och gran). Det färska talltimret i stockarna B3, B4 och B6 har alla en fullständig yttersta ring från 1758 och ladan bör därför vara timrad ca 1759. B7 är en torrtall med spår av den numera i trakterna utdöda tolvtandade barkborren (Ips sexdentatus) och yttersta ring från 1742. B9 och B10 (väggbandet) är av torrgranar med yttersta årsringar från 1756 respektive 1743. Den förra med ett omfattande angrepp av granbarkborre (Ips typographicus). Kanske flyttades ladan till nuvarande plats när man börjat odla vallgröda på åkermark?

Initialer: PPS [Per Persson?] (innanför dörren), ALS [Anders Larsson?] 1868(?), E.P.S och PS (ovanför dörren)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

20580E 1 Ängslada (Evas), Telningberg, Grangärde sn PCAB 20580E 2 Sweden Picea abies 1638 1756 20580E 3 T. Axelson
———— 20522A5, 1638–1743, B10 (väggband) PCAB (Se bild 6.8 MB)
———— 20522A4, 1653–1756, B9 -PCAB. Kraftigt barkborreangrepp. (Se bild 6.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

20580E 1 Ängslada (Evas), Telningberg, Grangärde sn PISY 20580E 2 Sweden Pinus sylvestris 1623 1758 20580E 3 T. Axelson
———— 20522A3, 1628–1742, B7 - något blånad + tolvtandad barkborre (Se bild 6.8 MB)
———— 20522A2, 1623–1758, B6 (extremsmala ringar synliga i mikroskop men ej mätbara) (Se bild 6.8 MB)
———— 20522A1, 1639–1758, B4 (Se bild 6.8 MB)
———— 20522A0, 1640–1758, B3 (Se bild 6.8 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20522A.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,40 and with overlap >= 114 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,71 11,53  135  48  based on 4 members
20522A1  0,69 10,45  119  38  1639-1758 B4
20522A0  0,63  8,80  118  22  1640-1758 B3
20522A3  0,47  5,62  114   5  1628-1742 B7 - något blånad + tolvtandad barkborre
20522A2  0,40  4,98  131   7  1623-1758 B6
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20522A_PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 103 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,47  5,81  118  11  based on 2 members
20522A4  0,53  6,25  103  11  1653-1756 B9 -PCAB. insektsangrepp.
20522A5  0,41  4,55  105   3  1638-1743 B10 (väggband) PCAB

20522A5/B10 dateras dock säkert mot andra referenser:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and 20522A5.pos
databe to 1743 with corr >= 0,39 and with overlap >= 105 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,53  6,32  105   2  based on 4 members
klgr_PCA  0,46  5,32  105   5  1759 Söderakersladan i Grangarde, Dalarna        PCAB
JAEMTUA_  0,46  5,19  105   3  1819 Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
DalarPC  0,41  4,55  105   3  2005 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB
SelbuPC  0,40  4,37  105   0  1937 Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB