Härbren och loftbodar | Trösklador, logar och rior | Ängslador av rundtimmer | Stockbåtar

Trösklador, logar och rior
Kronologisk förteckning över daterade byggnader

av Torbjörn Axelson

Trösklador, logar och rior har här förts samman, då funktionen till stor del sammanfallit, och distinktioner mellan dem är svåra att upprätthålla. Vissa parbodar torde ha använts för tröskning, men har inte tagits med i denna lista. Vissa medtagna byggnade är svårtolkade, och kan möjligen ha varit något annat.

Se nedanstående lista fördelad på en karta.

Trösklada, efter 1308, golvet omgjort ca 1844. Bergkalåsladan på Zorns gammelgård, Mora sn. Plats: 60.99837, 14.54534
Parloge, ca 1473 (övre delen odaterad. Nyhyttan, Vika sn. Plats: 60.4975, 15.79881
Trösklada, ca 1538, omtimrad ca 1835. Hagen, Floda sn (efter 1537). Plats: 60.490861, 14.835611
Lada, efter 1585. från Venjan, nu Säl, Gagnefs sn. Plats: 60.50101, 15.05012
Trösklada, ca 1632. Storgårdsladan, Dössbergets hembygdsgård, Bjursås sn. Plats: 60.7427, 15.4504
Fd trösklada(?), ca 1686. Rösttäkten, Sågsbo, Bjursås sn. Plats: 60.76365, 15.39264
Trösklada, ca 1696. Lågnäsvägen Sunnansjö, Grangärde sn. Plats: 60.21972, 14.98056
Trösklada, ca 1711, ombyggd ca 1831. Hagen (numera riven), Floda sn. Plats: 60.48989, 14.83183
Trösklada, ca 1721. Forsen, Floda sn. Plats: 60.45922, 14.68153
F.d tröskloge? , ca 1723. Västtjärna, Gagnefs sn. Plats: 60.56786, 15.08675
Ria, 1720-tal. Telningsberg, Grangärde sn. Plats: 60.18161, 14.66248
© Foto: Bo Hansson
Trösklada, ca 1742. Hindros, Björbo, Floda sn. Plats: 60.45563, 14.70577
Trösklada, ca 1751. Länsmansgården Björbo, Floda sn. Plats: 60.45789, 14.71975
F.d trösklada , ca 1759, påbyggd ca 1815. Holgattu, Björbo, Floda sn. Plats: 60.46251, 14.70402
Tröskloge, ca 1760. Söderåkersladan eller Klockgropsladan i Grangärde, Grangärde sn. Plats: 60.25816, 14.98148
Fd trösklada(?), ca 1796, båbyggd troligen ca 1870. väster om idrottsplatsen, Syrholn, Floda sn. Plats: 60.5149, 14.79495
Ria, ca 1806. Skäfthöjden, Gåsborns sn. Plats: 60.05333, 14.31222
Ria, ca 1814, höjd ca 1846. Digerliden, Nås sn. Plats: 60.36052, 14.32245
Ria, ca 1825. på Grangärde hembygdsgård, från Järnsta, Västansjö, Grangärde sn. Plats: 60.21933, 14.96769
Ria , efter 1836. från Svartberget nu Kroktorp, Järna sn. Plats: 60.32181, 14.19271
Ria, ca 1846. Dymossen, Säfsnäs sn. Plats: 60.19586, 14.45481
Logbyggnad, ca 1862. Prästbuo, Floda sn. Plats: 60.44352, 14.77125

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/