Härbren och loftbodar | Trösklador, logar och rior | Ängslador av rundtimmer | Stockbåtar

Härbren och loftbodar
Kronologisk förteckning över daterade byggnader

av Torbjörn Axelson

Härbren och loftbodar har det gemensamt att de är förvaringsbodar på gårdarna, främst för livsmedel – både spannmål och saltade varor – men ofta också annat, som textil. De kan ibland även ha använts som nattstugor. Ibland finns eller har funnits ett stolpunderrede, men när det saknas är det ofta svårt att säkert avgöra om det funnits eller inte. Mushyllor är också vanligt, vanligen bestående av två klovor med den runda sidan uppåt, och med stolpar (eller stenar) placerade så att det blir en rejäl kant, som smågnagare inte kan ta sig förbi. Stolphärbren är ofta placerade utanför den kringbyggda gården, för att öka chansen för att den ska klara sig vid en eventuell brand. Ibland placeras de väl synligt tillsammans med andra gårdars härbren. Loftbodar och en del andra härbren återfinns ofta vid en kringbyggd gårdstomt. De har inte sällan flyttats och byggts om, vilket gör att det blir ohanterligt att hålla dem strikt åtskilda i en lista som denna. Utvecklingshistoriskt är långsideshärbren, ibland som parbodar, den äldsta typen och finns bevarade från 1300-talet. Loftbodar kommer under 1400-talet och blir vanliga under 1500-talet. Gavel(loft)härbret verkar slå igenom, åtminstone i nedre Västerdalarna från sent 1600-tal och blir där helt dominerande under 1700-talet och framåt. De små stolphärbrena har en behändig storlek, och har i olika tider ofta förvandlats till såväl ändslador som sommarstugor. Parbodar och loftbodar kan ha förvandlats från det ena till det andra genom påbyggnad eller delning vid arvsskiften, på sätt som ibland kan vara en utmaning att reda ut. .

Se nedanstående lista fördelad på en karta.

Ippis lofthärbre, efter 1541. från Forsgärdet, nu Sälbuo, Floda sn. Plats: 60.44783, 14.77786
Fd parhärbre, ca 1555. i Skålö, Järna sn. Plats: 60.57172, 14.31498
Boden är reparerad, och ny bild är önskvärd
Finnolars loftbod, ca 1560. Holsåker, Floda sn. Plats: 60.504, 14.79175
Härbre, ca 1572. Klitten, Älvdalens sn. Plats: 61.28228, 14.1177
© Foto: Anonym
Fd loftbod , ca 1586. loftet har blivit borttaget ca 1891, Haga, Nås sn. Plats: 60.43751, 14.47961
Härbre, 1586. Jutgården, Västansjö Grangärde sn, flyttat från Färnäs, Mora sn. Plats: 60.252733, 14.952661
Långsideshärbre där taket över ingången saknas.
Parbod, ca 1595. från Timmerholen, Dössbergets hembygdsgård, Bjursås sn. Plats: 60.74292, 15.45073
Parbod inbyggd i större uthus, ca 1598, 1713. Östtjärna, Gagnef sn. Plats: 60.56839, 15.09272
Bilden visar den högra dörren. Den vänstra är bakom veden. 1500-talstimret har sneda hak med lång halsning och är täljt. Spår efter en infälld mellanvägg finns i detta timmer mellan dörrarna.
Loftbod, ca 1605. Sörbo, Söderbärke sn. Plats: 60.04554, 15.61174
© Foto: Stefan Östberg
Härbre , ca 1605 och ca 1659. från Venjan, nu Säl, Gagnefs sn. Plats: 60.50081, 15.05081
Ligghärbre, ca 1616. Säl, Gagnefs sn. Plats: 60.500111, 15.0503
Ligghärbre omgjort till loftbod, ca 1618, påbyggt ca 1782. Noret, Järna sn. Plats: 60.55489, 14.42067
Härbre, 1618. Gagnefsbyn/Nordåker, flyttat från Åsen, Älvdalen sn. Plats: 61.276389, 13.801194
Påbyggt härbre, 1628, senare påbyggt. Jutgården, Västansjö, Grangärde sn. Plats: 60.252733, 14.952661
Övervåning och vindskydd är påbyggda senare, varför man kan överväga om det från början kanske var ett långsideshärbre utan loft.
Parhärbre, ca 1643. Junís, Holsåker, Floda sn. Plats: 60.50345, 14.79127
sekundärt bilad
Härbre, 1663. Minnesstugan Gagnef, från Thiisgården i Gräv, Gagnef sn. Plats: 60.588417, 15.076778
Underredet är för litet och antas inte vara ursprungligt.
F.d gavellofthärbre, ca 1670. Uthus, Lövberget (senare höjt), Floda sn. Plats: 60.38660, 14.68800
Loftbod, ca 1680. Möckelinds, Nås sn. Plats: 60.44218, 14.48606
Härbre, ursprungligen ca 1680. ombygt till lada vid Backmons naturres, Gagnefs sn. Plats: 60.53981, 15.15403
Gabriel Jonssons lofthärbre, ca 1681, ca 1728, ca 1940. Närsjö, Nås sn. Plats: 60.40949, 14.5075
Fd Stolphärbre, ca 1693, senare omgjort. Utby, Järna sn. Plats: 60.54033, 14.38609
Rik-Mats bod, ca 1701. Säfsnäs hembygdsgård, Säfsnäs sn. Plats: 60.13499, 14.3888
Loftbod, ca 1707. kanske ombyggt parhärbre, Låsgården, Skansbacken, Nås sn. Plats: 60.44377, 14.47653
Stabbur, efter 1706. Trysil, flyttad från Tørberget, . Plats: 61.318194, 12.243417
Staburet är om- ch tillbyggt i flera omgångar. Bl.a har loftet höjts med åtskilliga varv.
Parbod , 1718. Från Björbo, Hembygdsgården, Floda sn. Plats: 60.50699, 14.80745
Härbre, ca 1726. Telningsberg, Grangärde sn. Plats: 60.18031, 14.66431
Stolpbod, huggt försommaren 1729. Hampusgårdarna, Grangärde sn. Plats: 60.22652, 14.95760
Stolpbod, ca 1730. Norrbo, Grangärde sn. Plats: 60.27751, 14.95006
Ett litet härbre med få karaktärsdrag, som lätt kunde förbises.
Stolpbod, 1731. Bropetters, Grangärde sn. Plats: 60.279278, 14.984611
Gavellofthärbre, ca 1736. Snöbyn (Bäckbro), Järna sn. Plats: 60.5252, 14.45326
Stolpbod – gavellofthärbre, ca 1736. Norrbo, Grangärde sn. Plats: 60.27055, 14.94819
Gavellofthärbre, golv: 1740-tal, väggar: 1880. Säfsnäs hembygdsgård, från Kuntberget, Säfsnäs sn. Plats: 60.13552, 14.3874
Väggarna är överraskande nya och kanske kopierade efter de som ursprungligen hörde till golvet? Stilen är knappast 1880-tal!
Gavellofthärbre, ca1746. Wiborgs, Boda sn. Plats: 61.00775, 15.20537
Inbyggt härbre?, ca 1751. Grangärde prostgård, Grangärde sn. Plats: 60.25964, 14.98021
Jag lutar åt att detta är ett stort tvåvånings gavelhärbre som förlorat mushyllor och ställts på marken. Extriörbilden ger tyvärr inte mycket information.
Loftbod, ca 1752. Perjonsgården, Hagen, Floda sn. Plats: 60.49633, 14.82894
Lada, 1753, höjt ca 1770 och 1804. f.d härbre, Heo, Forsen, Floda sn. Plats: 60.46635, 14.65161
lada omkring 1900
Loftbod, ca 1758. Hamra nu på Hultsfreds hembygdspark, Vimmerby sn. Plats: 57.49347, 15.86097
Parbod, 1760/61. Från Lidtjärheden, nu Mellanborg, Nås, Floda sn. Plats: 60.47117, 14.49233
Tvättstuga, fd Stolpbod?, ca 1763. Handbacken, Floda sn. Plats: 60.45701, 14.68938
Byggnaden höjdes något ca 1801. Formen passar bäst med överdelen av ett gavellofthärbre, där golv och underrede förlorats.
Loftbod , ca 1767 påbyggt ca 1849. Gronbacken, Forsen, Floda sn. Plats: 60.46042, 14.68391
Stolpbod, efter 1773. Hille hembygdsgård, Hille sn.. Plats: 60.739472, 17.18525
Härbre, ca 1778. Gronbacken, Forsen, Floda sn. Plats: 60.46033, 14.68368
Stolpbod, 1778. Floda gammelgård, Floda sn. Plats: 60.50693, 14.8072
Lås och stil ger ett äldre intryck.
Härbre, ca 1780. eller enkelbod, Utby, Järna sn. Plats: 60.54198, 14.38949
sekundärt bilad
Loftbod, efter 1789. Jansbrända, nu Hembygdsgården Grangärde, Grangärde sn. Plats: 60.22, 14.968528
Tiondeladan , ca 1786. vid Nås prästgård, Nås sn. Plats: 60.45114, 14.49504
Parbod, 1786 m.fl. Bropetters, Grangärde sn. Plats: 60.27919, 14.98464
Kanske är nedervåningen från början övervåningen från en loftbod. Den nuvarande övervåningen är av bräder och uppenbart sentida.
Loftbod med portlider, ca 1790. Loftbod från Malungsfors, Nås sn. Plats: 60.44472, 14.48093
Gavellofthärbre, 1790. Telningsberg, Grangärde sn. Plats: 60.18112, 14.66499
Inbygt härbre, ca 1794. Wiborgs, Boda sn. Plats: 61.00768, 15.20687
Loftbod, ca 1801. Nitten, Hembygdsgården Grangärde, Grangärde sn. Plats: 60.219111, 14.96925
Härbre, ca 1833, påbyggd bräddel sent 1870-tal. Kämpgården, Nordibyn, Äppelbo sn. Plats: 60.49566, 13.99787
Stolpbod, ca 1835. Kroktorps hembygdsgård, från Jordbärsfallet, Järna sn.. Plats: 60.32206, 14.19323
Stolpbod, ca 1835. Grangärde hembygdsgård, från Kuntberget, Grangärde sn. Plats: 60.220028, 14.968667
Finnmarksbornas kyrkklähärbre, 1843. Möckelinds, Nås sn. Plats: 60.44234, 14.48624
Parbod, ca 1847. Västerfallet, Frösaråsen, nu Säfsnäs hembygdsgård, Säfsnäs sn. Plats: 60.135, 14.389089
Sommarstuga, f.d Stolpbod, efter 1845. vid Hån, från Granberget, Säfsnäs sn. Plats: 60.1793, 14.3901
Ett kraftigt förvanskat härbre, som bl.a har förlängts en fönsterbredd.
Parbod , ca 1873, höjning ca 1907. och stall till höger, Vålsveden, Floda sn. Plats: 60.41452, 14.8454
Stolphärbre, ca 1880, övre delen ca 1772. Skansbacken , Nås sn. Plats: 60.44825, 14.46992

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/